Ekspordi riikliku tagamise seadus maandab riske eksporttehingutel

29.10.2009

Riigikogu võttis neljapäeval vastu ekspordi riikliku tagamise seaduse, mis maandab riske suuremahuliste eksporttehingute tegemisel, kasvatab ettevõtete ekspordikäivet ning tõstab Eesti eksportööride konkurentsivõimet välisturgudel.

Eksportööride kesk- ja pikaajaliste eksporditehingute tagatiste tugevdamine on viies ja viimane osa Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis välja töötatud 6,1 miljardi kroonisest tugipaketist ettevõtetele. Ekspordi riikliku tagamise seadusega muudetakse riikliku krediidikindlustuse väljastamise seniseid põhimõtteid ja tingimusi. Muutused on vajalikud, kuna olemasolev ekspordigarantiide süsteem küll toimib, aga ei täida oma eesmärki – tehingute mahud on liigselt piiratud, üksikute suurte riskide realiseerumine võib kaasa tuua garantiide pakkumise lõpetamise. Seadusega tunnistatakse kehtetuks hetkel kehtiv ekspordi riikliku garanteerimise seadus ning riikliku eksporditagatise andjaks saab riigi ja SA KredEx osalusel asutatav eraõiguslik krediidikindlustusselts AS KredEx Krediidikindlustus. Kuni krediidikindlustusseltsile tegevusloa saamiseni väljastab tagatisi KredEx, seejärel suunatakse kogu ekspordialane tegevus krediidikindlustusseltsi. Kasvanud eksporditagatised tõstavad usaldust ettevõtja vastu välisturgudel. Seadusega hüvitatakse tagatisevõtjale eksporttehingust tekkiv kahju äririski realiseerumisel kuni 95% ulatuses. Seaduse jõustumine ning uue riigi krediidikindlustaja loomine kahasse Sihtasutusega KredEx võimaldavad senisest tõhusamat ekspordi riiklike tagatiste väljastamist, seda eriti kesk- ja pikaajaliste eksporditagatiste suunal. Eksporditagatised on suunatud Eesti eksportivate ettevõtete ekspordivõimekuse suurendamiseks. Lisaks rahaliselt mõõdetavale mõjule loovad eksporditagatised mitmeid uusi pikaajaliselt realiseeruvaid võimalusi, kasvatades samas ka ekspordikäivet. Neist olulisim on, et eksportijatele avaneb võimalus siseneda veel arenevatele turgudele. Krediidikindlustusandja loomine annab võimaluse pakkuda lisaks riigi poolt tagatavatele teenustele ka muid tavapäraseid teenuseid vastavalt turuvajadusele. Piisavalt suuremahuline tegevus loob aluse isetasuvaks tegevuseks,  kus ka piiratud turu tingimustes on võimalik tegutseda kasumlikult. Praegu on Sihtasutuse KredEx ekspordi garanteerimise sihtfondi suuruseks 100 miljonit krooni, mis võimaldab tagatisi väljastada kogumahus kuni 800 miljonit krooni. Ekspordi tagamise seaduses tõstetakse riiklike ekspordi tagatiste lubatavat piirsummat 1 miljardilt kroonilt 3 miljardi kroonini, mis on vajalik, et tagada ka välisturgudel toimuvate suuremahuliste tehingute finantseerimine. Eksporditagatiste senisest suuremamahulisem väljastamine saab võimalikuks tänu süsteemi täiendavale kapitaliseerimisele  - Euroopa Liidu vahenditest eraldatakse 200 mln EEK loodava krediidikindlustusseltsile edasikindlustuse andmiseks, lisaks täiendav riigieelarveline investeering seltsi aktsiakapitali samuti 200 mln ulatuses.