Eestlased Euroopa üle 370 miljardilise investeerimisfondi otsustajate seas

30.07.2021

Komisjon nimetas Lehar Küti, KredExi endise juhataja, Euroopa Liidu üle 370 miljardilise InvestEU fondi investeerimiskomiteesse. Investeerimiskomitees on 12 liiget, kes valiti välja avaliku konkursi käigus rohkem kui 300 kandidaadi hulgast.

Pilt
Lehar Kütt
Lehar Kütt

Investeerimiskomiteel on neli põhiliiget ning kaks spetsialiseerunud liiget iga nelja investeerimisala kohta. Lehar Kütt hakkab osalema InvestEU väike- ja keskmise suurusega ettevõtete projektide investeerimisotsuste tegemisel. Lisaks väike- ja keskettevõtlusele on programmil veel kolm fookusala: kestlik taristu, teadus, innovatsioon ja digitaliseerimine, ning sotsiaalsed initsiatiivid ja oskused.

Lehar Küti sõnul tuli intervjuude voorudel esitada mitte ainult oma senist töökogemust, vaid vastata ka head erialast arusaamist nõudvatele küsimustele Euroopa garantiisüsteemide toimimise, lisandväärtuse ning otsustuskriteeriumite kohta. „Ootan huviga tegeliku töö algust“ ütles Kütt.

InvestEU fondiga on seotud veel teinegi eestlane, Maive Rute (samuti KredExi endine juht), Euroopa Komisjoni tööstuse peadirektoraadi peadirektori asetäitja, kes on üks neljast Euroopa Komisjoni esindajast Fondi juhtkomitees. „ See on suur professionaalne tunnustus Leharile saada üle-Euroopalise fondi investeerimisotsuste tegijate hulka. Otsisime juhtkomiteega just kõrgetasemelisi ja sõltumatuid professionaale, kes tooksid kaasa üksteist täiendavaid oskusi ning kogemusi. Eesmärk on investeerimisprogrammid kiirelt ning tulemusrikkalt käima saada juba selle aasta lõpuks“, sõnas Maive Rute.

InvestEU on uus fond perioodiks 2021 – 2027, mis asendab eelmise programmiperioodiga lõpule jõudnud EFSI, nn Junckeri fondi. Nagu eelmine, nii ka uus fond pakub laenude ja kapitaliinvesteeringute tagatist läbi Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Investeerimisfondi, aga nüüd on kuni 25% mahust võimalik rakendada ka riiklike arengupankade, Põhjamaade Investeerimispanga ning teiste partnerite kaudu. Programmi Eestis ellu viivate finantsinstitutsioonide nimekiri avaldatakse mõne kuu pärast vastaval kodulehelOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••, niipea, kui läbirääkimised lõppenud.

Lisateave

InvestEU veebileht https://europa.eu/investeu/home_enOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

InvestEU fondi investeerimiskomitee liikmed

Programmi „InvestEU“ loomise määrus

InvestEU fondi investeerimissuuniste määrus