Eesti väikeettevõtjate võimalused kasvavad

06.12.2001

 

Eile, 5. detsembril, sõlmisid KredEx ja AS Nordea Finance Estonia koostöölepingu, mis toob endaga kaasa uusi võimalusi ettevõtjatele tootmisvahendite või -hoonete soetamiseks liisingu teel. KredExi garantii abil saab liisingfirma väike- ja keskettevõtete laienemissoove rahuldada väiksemate riskidega ja pakkuda senisest soodsamaid tingimusi.

 

KredExi liisinggarantii võimaldab AS-il Nordea Finance Estonia rahastada mitmesuguste spetsiifiliste, piiratud turgu omavate seadmete oste, mis hõlmavad endas suuremat riski võlausaldajale. Garantii katab kuni 40% liisingtehingu tasumata osalt ja väheneb proportsionaalselt iga tagasimaksega. Tootmishoonete finantseerimisel liisingu teel saab KredExi garantiid rakendada aga esmase sissemakse vähendamiseks senise 34% asemel 10%-le.

Kui paranevad ettevõtete rahastamisprobleemid, kasvab ka Eesti eksport. “Kuna Nordea kontsern tegutseb Balti merd ümbritsevates riikides, kelle vahel on ka väga tihedad majandussidemed, siis ekspordiga tegutsevatele ettevõtetele finantslahenduste leidmine on suhteliselt igapäevane tegevus. Koostööleping KredExiga annab meile lisavõimaluse
finantseerida eksporti suunatud investeeringuid. See, et riskid investeeringute tegemisel ei jagune enam ainult ettevõtja ja liisingfirma vahel, loob soodsama aluse finantslahenduste leidmisel,” kommenteerib AS-i Nordea Finance Estonia juhatuse esimees Kaupo Luhaäär.

Siiani on KredEx suurendanud väike- ja keskettevõtete ligipääsu kapitalile läbi pangalaenude garanteerimise, liisingtehingute tagamine on uus toode. Lisaks AS-ile Nordea Finance Estonia, on hiljuti koostööleping sõlmitud ka AS-iga Hansa Liising.

KredEx on 2000. aastal loodud Majandusministeeriumi haldusalas paiknev isemajandav garantiifond. 2002. aastaks on kavandatud garanteerida vähemalt 200 miljoni krooni ettevõtluslaenude väljaandmist pankade ja liisingfirmade poolt.