Eesti tõusis maailma üheks kiiremini kasvavaks tehnoloogiakeskuseks

21.07.2023

Maailma ühe suurima iduettevõtlusele keskenduva raporti “Global Startup Ecosystem Report 2023” andmetel kerkis Eesti tärkavate ökosüsteemide pingereas 10. kohale, tõustes koguni 28 kohta. Lisaks nimetas raport Eesti kiiresti kasvavate tehnoloogiakeskuste hulgas kolmandaks, maailmas edestavad meid vaid Türgi ja Hispaania.

Startup Estonia seire projektijuht Signe Reinumägi tõi välja, et kolmas koht tugevalt alustajate pingereas tugevdab Eesti tuntust kiiresti kasvava tehnoloogiakeskusena. “Uuring toob Eesti iduettevõtete ökosüsteemi tugevusena välja soodsad globaalse kasvu võimalused. Kasvavate tehnoloogiakeskuste hulgas tõi meile jõudsa tõusu varajase faasi rahastuse kasv, mis ületas mullu 2021. aasta näitajat ligi poole võrra,” selgitas Reinumägi.

Euroopa suurimad iduettevõtete keskused on London, Berliin, Amsterdam, Pariis ja Stockholm. Raport toob välja, et vaatamata keerulisele geopoliitilisele ja majanduslikule olukorrale oli möödunud aasta Euroopa tehnoloogiasektori jaoks kasvutempolt teisel kohal 2021. aasta järel.

Globaalses ökosüsteemide pingereas hoiavad esimesi kohti Silicon Valley, New York ja London. Samas tuuakse raportis välja, et edetabelis liidripositsiooni alates 2020. aastast hoidev Silicon Valley ei pääsenud kahanemisest. Suurtest globaalsetest ökosüsteemidest aeglustub ka Hiina kasv, kuna riik on kannatanud tugevate piirangute tõttu ning Hiina tänane kasv on aeglasem kui enne pandeemiat. Samal ajal teeb edusamme India, kellest sai hiljuti kõige suurema rahvaarvuga riik ning kus on ka startup-ökosüsteemi toetamiseks riigi poolt palju ära tehtud, sh investeeringud infrastruktuuri ning kasvule ja investeeringutele suunatud poliitikad ja reformid.

Raporti autorid toovad välja, et mitmed Euroopa riigid rakendasid 2022. aastal meetmeid iduettevõtete toetamiseks ja talentide meelitamiseks enda riiki. Järjest olulisemat rolli mängivad ka kohalikud kohanemisprogrammid. Eesti tugevusena tuuakse raportis välja Work in Estonia portaali, mis lisaks viisaga seotud küsimustega tegelemisele vahendab  ka sisseelamiseks vajalikku infot ja tööpakkumisi, toetades välismaalt tulnud perede kohanemist

Turud taastuvad vaatamata muutlikkusele ning olulist rolli mängivad selles tehnoloogiaettevõtjad, kes reageerivad olukorrale ja otsivad uudseid lahendusi. “Ka ajaloos tagasi vaatamine annab aluse arvata, et majanduslik madalseis võib uutele ettevõtmistele hoo sisse lükata. Kapital ja talent koondatakse ettevõtetesse, mis loovad väärtust ning on konkurentsivõimelisemad,” lisas Reinumägi.

Raport rõhutab, et põhiliseks ökosüsteemide kasvu vedajaks on saanud süvatehnoloogia, mis omakorda toob kaasa uued ootused toetusprogrammidele. Süvatehnoloogia iduettevõtete arengu- ja investeerimistsüklid on oluliselt pikemad ning uutes tugiprogrammides on olulisel kohal ka kõrgem tehniliste teadmiste ekspertiis. Konkreetsele tegevusalale (nt bioteadus, maaviljelus) suunatud programmide puhul on näha suuremat osalejate arvu ja paremaid tulemusi.

Global Startup Ecosystem Report 2023” raporti vaatluse all on 3,5 mln ettevõtet ning ligi 300 ökosüsteemi üle maailma. Uuringu autorid on läbi viinud üle saja intervjuu valdkonna asjatundjatega ning iga-aastasele (2017-2022) küsitlusele on vastanud igal aastal üle 10 000 vastaja. Lisaks hõlmab uuring kolme juhtiva riskikapitali andmebaasi andmeid (Dealroom, Crunchbase, PitchBook).

GSER 2023 raportiga saab tutvuda siin: https://startupgenome.com/report/gser2023 

Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu EASi ja KredExi ühendasutus ning programmi teaduskiirendi tegevusi viib ellu SmartCap. Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.