Eesti saab energia- ja kliimaagentuuri

09.09.2009

Eesti loob oma energia- ja kliimaagentuuri, mille eesmärk on elanike energiakulutuste vähendamine ning ehitus- ja kinnisvarasektori elavdamine energiasäästlike majade rajamise toetamisega.

Samuti on agentuuri eesmärgiks olla Eesti energeetika riiklik ajutrust: agentuur hakkab analüüsima energiasektori trende ja turgude muutusi ning tulevikus korraldama heitmekvoodi oksjoneid. „Energia- ja kliimaagentuur peab aitama kaasa Eesti mõlema poliitika mõtestatumale arendamisele, toetama säästlikumat energiamajandust ning kliimamuutuste mõju vähendamist,“ ütles Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Einari Kisel. Energia- ja kliimaagentuuri tegevus jaguneb kaheks peamiseks suunaks: energia ja kliimaalaste trendide analüüsimine ning säästva arengu meetmete rakendamine. Analüüsi eesmärgiks on kaasa aidata energia- ja kliimapoliitika arendamisele, parandades ülevaadet energia ja kliima valdkondade statistilises aruandluses, analüüsides valdkondlikke globaalseid, riiklikke ja lokaalseid trende ning erinevate arengute mõju energia- ja kliimavaldkondadele. Selle tulemusena peab paranema riigi energia- ja kliimapoliitika. Säästva arengu valdkonna eesmärgiks on kaasa aidata energiatõhususe investeeringute elluviimisele erinevates sektorites. Selle tulemusel paraneb kogu energiasektori tõhusus, väheneb energiatarve hoonetes (kus kulutatakse praegu ligi 40 protsenti kogu tarbitavast energiast), paraneb inimeste teadlikkus energiatõhususe parandamisest ning selle majanduslikust mõjust. Euroopa Liidu energiapoliitika eesmärgiks on vähendada aastaks 2020 primaarenergia kasutust 20 protsendi võrra. Eesti kontekstis väheneksid majanduse kulud taolisest energiakasutuse efektiivsuse paranemisest ligi kuue miljardi krooni võrra aastas. Agentuur luuakse esialgu sihtasutuse KredEx osana. Agentuuri tööd hakkab nõustama kuni üheksaliikmeline nõukoda, mis koondab erialaspetsialiste erinevatest valdkondadest. Senised KredExi energiasäästu kompetentsikeskuse tegevused lähevad samuti üle energia- ja kliimaagentuurile. Energia- ja kliimaagentuuri eelarve 2010. aasta lõpuni on kokku üle 80 miljoni krooni. Agentuur alustab tööd selle aasta lõpus. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium sai ülesande energia- ja kliimaagentuuri loomiseks Riigikogult tänavu suvel. 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade,
09.09.2009