Eesti riigi riskikapitalifondi investeeringud on jõudnud ligi 100 ettevõttesse

30.06.2021

KredExi tütarettevõtte SmartCapi poolt valitsetava Eesti riigi riskikapitalifondi investeeringud on 2020. aasta lõpu seisuga jõudnud läbi fondi- ja otseinvesteeringute kokku ligi 100 ettevõttesse kogukäibega ligikaudu 400 miljonit eurot.

Pilt
SmartCap
SmartCap

SmartCapi investeerimisportfelli kuuluvad ettevõtted annavad tööd ligikaudu 1750 töötajale Eestis. SmartCapi juhatuse liikme Sille Pettai sõnul on SmartCapi eesmärk aitada ambitsioonikatel ja uuenduslikel Eesti ettevõtetel kasvada, arendades seejuures ka Eesti kapitaliturgu riskikapitali investeeringute pakkumise kaudu. “Oleme pikaajalise strateegilise vaatega ankurinvestor, kes investeerib kõikides majandustsüklites, keskendudes turutühimikele. SmartCap investeerib erasektori riskikapitalifondidesse, et meie kohalikud ambitsioonikad ja rahvusvahelise potentsiaaliga ettevõtted saaks laieneda rahvusvahelistele turgudele, kasvatada eksporti ning luua uusi kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti,” tõi Pettai välja.

SmartCapi investeerimisportfelli kuulub hetkel kaks Eestis tegutsevat varase faasi riskikapitalifondi ja üks iduettevõtete ärikiirendi. SmartCapi poolt valitsetava riskikapitali fondi varade puhasväärtus moodustas möödunud aastal 69 miljonit eurot. “Koroonaviiruse laialdane levik üle kogu maailma ei jätnud puutumata  ka SmartCapi fondi portfelli kuuluvaid ettevõtteid ning piiride sulgemisest ja tarbijakäitumise muutustest pihta saanud ettevõtetest on tingitud ka fondi vara väärtuse langus võrreldes 2019. aastaga. Seetõttu keskendusime möödunud aastal koroonaviiruse majandusmõjude hindamisele ning nende leevendamiseks mõeldud meetmete väljatöötamisele ja tegevuste kohandamisele, et olla vajadusel valmis turuolukorra üldisele halvenemisele reageerima,” kommenteeris Pettai.

Vaatamata keerulisele ajale oli Eesti tehnoloogiaettevõtete sektor Pettai sõnul tervikuna kriisile vastupidav ja kiiresti kohanev ning tuli 2020. aastast võitjana välja. Startup Estonia andmetel kaasasid Eesti taustaga iduettevõtted rekordiliselt üle 400 miljoni euro investeeringuid, mis on pea 200 miljonit enam kui aasta varem. Märgiliseks kujunes 2020. aasta ka seitsme ettevõtte müügitehinguga, sealhulgas müügitarkvara ettevõtte Pipedrive müük, mille väärtus ületas miljardi dollari piiri.

2020. aastal töötas SmartCap välja konkursitingimused, et leida erafondivalitseja riskikapitalifondile, mis investeeriks kõrgtehnoloogilistesse väike- ja keskmise suurusega ettevõtetesse. Loodava fondi eesmärk on leevendada piiratud kapitali probleemi kõrgtehnoloogiliste ettevõtete tegevuse algusfaasis. Selleks eraldati 2019. aastal riigieelarvest SmartCapi fondile 10 miljonit eurot, lisaks suunab SmartCap loodavasse fondi varasemalt uue kiirendi loomiseks planeeritud 5 miljonit eurot, tõstes seeläbi riikliku ankurinvesteeringu 15 miljoni euroni. Konkursi tingimused avalikustati 2020. aasta lõpus.

SmartCapi peamiseks kõrvaltegevuseks on Startup Estonia programmi elluviimine kiirendite osas. 2020. aastal tehti ettevalmistusi uueks kiirendihankeks, et tõhustada koostööd ülikoolide, mentorite ja varajases arengufaasis tegutsevate teaduspõhiste meeskondade vahel. SmartCap soovib hanke korras 2021. aastal leida kuni kaks professionaalset koostööpartnerit teadmuspõhise ettevõtluse ökosüsteemi arendamiseks ning ettevõtetele suunatud äriarendusprogrammi korraldamiseks.

SmartCap on Finantsinspektsioonis registreeritud väikefondivalitseja, mis alates 2017. aastast tegutseb sihtasutuse KredEx tütarettevõtjana. SmartCapi poolt valitsetava riskikapitali fondi vara investeeritakse riskikapitalifondidesse, mis koos erainvestoritega paigutavad kapitali suure rahvusvahelise kasvupotentsiaaliga teadus- ja tehnoloogiamahukatesse varase faasi väikese ja keskmise suurusega ettevõtetesse, mis asuvad peamiselt Eestis. SmartCapi kõrvaltegevuseks on Startup Estonia programmi elluviimine teaduskiirendi tegevuste suunal alates 2021. aasta algusest.