Eesti riigi riskikapitali fondi väärtus ja investeerimisvõimekus jätkasid kasvu

18.06.2020

Eesti riigile kuuluva ning SmartCapi poolt valitsetava riskikapitali fondi varade puhasväärtus moodustas möödunud aastal 84 miljonit eurot, kasvades 14 protsenti. Riigile kuuluv investeerimisportfell näitas stabiilset kasvu ning fondi väärtust kasvatas 10 miljoniline investeering, mis suunatakse sel aastal kõrgtehnoloogilisse ettevõtlusesse.

Kui 2018. aasta lõpu seisuga moodustas Eesti riigile kuuluva riskikapitali fondi varade maht 70,4 miljonit eurot, siis 2019. aasta lõpus ulatus selle väärtus 84 miljoni euroni. SmartCapi juhatuse liikme Sille Pettai sõnul mõjutas fondi varade mahu kasvu enim riigi 10 miljoni euro suurune sissemakse möödunud aasta kevadel ning lisaks avaldas positiivset mõju ka investeeringute väärtuse kasv.

“Eesti riigile kuuluva investeerimisportfelli pikaajaline ja süsteemse arendamine on toonud märkimisväärseid tulemusi - Eesti Arengufondi ajal alguse saanud fondi varade maht on tänaseks kasvanud ligi kolm korda,” tõi Pettai välja.

Ökosüsteemi orgaanilise arengu ja senise riikliku järjepideva töö tulemused peegelduvad ka 2019. aasta iduettevõtete statistikas, kus vaatamata siinsete iduettevõtete kaasatud investeeringute kogumahu stabiliseerumisele keskmiselt 300 miljonit eurot aastas, paistab silma kohalike investorite panuse kasv. “Oma roll on siin ka SmartCapi ja KredExi kaudu rahastatud riskikapitalifondidel, millede tehingud on viinud Eesti investorite investeeringute kogumahu ajalooliselt kõrgeimale tasemele - Eesti päritolu investorite investeeringud Eesti iduettevõtete sektorisse purustasid teist aastat järjest rekordeid, kui 2018. aastal jõuti ligi 14 miljoni euroni, siis 2019. aastal ületas vastav investeeringute kogumaht juba 27 miljoni euro piiri,” lisas Pettai.

SmartCapi investeerimisportfelli kuulub kaks Eestis tegutsevat varase faasi riskikapitalifondi, mis koos erainvestoritega investeerivad suure rahvusvahelise kasvupotentsiaaliga varase faasi iduettevõtetesse, andes neile olulise tõuke arenguks ja rahvusvaheliseks kasvuks.

Möödunud aasta kevadel riigi poolt investeeritud 10 miljonit eurot on mõeldud kõrgtehnoloogilistele väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele kapitali kättesaadavuse parandamiseks. Investeerimisvõimaluste kaardistamisse ja kontseptsiooni väljatöötamisse kaasas SmartCap nii Eesti iduettevõtete kogukonna, teadusasutusi kui ka riskikapitaliinvestoreid. “Ettevalmistused on tänaseks lõppenud ning riigieelarvest eraldatud 10 miljoni euro paigutamiseks leitakse sobiv fondivalitseja avaliku konkursi käigus. Vastava konkursi tingimuste väljatöötamine on täna töös, kuid COVID-19 tingitud eriolukorra kehtestamisega kaasnenud kriis tegi ajakavasse omad korrektuurid ning konkurss on plaanis välja kuulutada hiljemalt 2020.a lõpus,” lisas Pettai. Investeering tehakse vastavalt SmartCapi varajase faasi fondifondi strateegiale.

Pettai sõnul iseloomustab Eesti iduettevõtteid globaalne haare ning see tähendab, et Eesti riik peab täna pöörama senisest veelgi suuremat tähelepanu sellele, et kohalikud edukad ja suure kasvupotentsiaaliga iduettevõtted ka rahvusvahelises konkurentsis jääks Eestisse. “SmartCapi roll on tagada Eesti iduettevõtetele paremad seemne- ja kasvurahastuse võimalused erasektori riskikapitalifondide kaudu kõikides majandustsüklites - tänane globaalne majanduskriis näitab selgelt selle fookuse põhjendatust ja riigi panuse olulisust,“ tõi Pettai välja. Investeerimisstrateegia ellu viimisel toetub SmartCap kogenud riskikapitalivaldkonna fondijuhtidele, kellel on huvi ja ka võimekus pakkuda varase faasi ettevõtetele mitmekülgset ja professionaalset tuge.

2020. aastal on SmartCapil plaanis lisaks olemasolevate investeeringute juhtimisele jätkata uutesse riskikapitalifondidesse investeerimise võimaluste väljatöötamisega ning Startup Estonia programmi vahendite ümbersuunamiseks teadusmahuka ettevõtluse suuna arendamisega.

SmartCap on Finantsinspektsioonis registreeritud väikefondivalitseja ning alates 2017. aastast tegutseb SmartCap sihtasutuse KredEx tütarettevõtjana. SmartCapi poolt valitsetava riskikapitali fondi vara investeeritakse riskikapitalifondidesse, mis koos erainvestoritega paigutavad kapitali suure rahvusvahelise kasvupotentsiaaliga teadus- ja tehnoloogiamahukatesse varase faasi väikese ja keskmise suurusega ettevõtetesse, mis asuvad peamiselt Eestis.