Eesti naiste ettevõtlikkus on järjest kasvamas

29.03.2023

Äriregistri ja Startup Estonia andmetel on Eesti iduettevõtete asutajate seas naisi 17% ning naised on asutanud umbes viiendiku kõikidest Eesti iduettevõtetest. Eriti aktiivsed on ettevõtlusega alustamisel nooremad naised.

Startup Estonia poolt hallatava iduettevõtete andmebaasi andmetel tegutseb Eestis täna 1448 iduettevõtet ning 289 neist on asutatud naiste poolt või vähemalt üks iduettevõtte asutajatest on naine.

Idufirmade naisasutajate osakaal on Eestis viimastel aastatel järjepidevalt kasvanud ning möödunud aasta lõpu seisuga ulatus see 17%-ni. Aasta varem oli naisi Eesti iduettevõtete asutajate seas 16% ja aastal 2020 15%.

Naisasutajaid on kõige rohkem tervise- ja haridustehnoloogia iduettevõtetes, kus neid on 30%. Kommunikatsiooni- ning toidu- ja põllumajandustehnoloogia idufirmade asutajate seas on naisi 24%. Naised tegutsevad aktiivselt ka süvatehnloogiate alal, kus asutajatest 22% on naised.

Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnul on Eestis naisasutajate arvu näitaja umbes sama kui mujal Euroopas. “State of European Tech raporti kohaselt moodustavad naised iduettevõtete asutajate seas Euroopas 15%. Raportis tuuakse välja ning sama trendi näeme ka Eestis, et noored naised on järjest aktiivsemad iduettevõtete asutamisel. Naisasutajate osakaal on kasvamas eelkõige nooremates vanusegruppides ning see näitab, et pikas perspektiivis liigume õiges suunas,” tõi Peeterson välja.

Viimase State of European Tech raporti andmete kohaselt on alla viieaastase kogemusega iduettevõtete asutajatest 14% naised. Samas kui vaadata 15+ aastase kogemusega Euroopa iduettevõtete asutajaid, siis nende seas on naisasutajate osakaal vaid 6%. Raporti andmed hõlmavad 2022. aasta jooksul rahastuse saanud iduettevõtete asutajaid.

Eesti iduettevõtjate seas on Eesti kodakondsusega asutajaid 68%, välismaalasi on 32%. Välisasutajate hulgas on naiste osakaal Eesti keskmisest mõnevõrra väiksem ehk 12%.

Suuremal osal ehk 55% iduettevõtete asutajatel on kõrgharidus, neist omakorda 33% on magistri- või doktorikraadiga. Kui vaadata välisasutajaid, siis nende seas on magistri- või doktorikraadiga asutajate osakaal veelgi suurem - 49%.

Äriregistri andmetel on Eesti iduettevõtete asutajate keskmine vanus 37,2 aastat. Iduettevõtte asutamise hetkel oli keskmine asutaja 33-aastane.

Startup Estonia ühendab ja toetab Eesti iduettevõtjaid. Startup Estonia kogub andmeid koostöös iduettevõtjatega ning avaldatud statistika aluseks on iduettevõtete ning Eesti Maksu- ja Tolliameti ja Statistikaameti andmed. Startup Estonia programmi viib ellu EASi ja KredExi ühendasutus, Startup Estonia teaduskiirendi tegevusi viib ellu SmartCap.

Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.