Eesti naised asutavad enim iduettevõtteid tervise valdkonnas

22.04.2022

Eestis on 246 iduettevõtet, mis on asutatud naiste poolt või kus vähemalt üks asutajatest on naine. Iduettevõtete naisasutajate osakaal on suurim tervise (30%) ja haridustehnoloogia (24%) iduettevõtete asutajate hulgas.

Pilt
Startup Estonia
Startup Estonia

Populaarsuselt kolmas tegevusvaldkond on kommunikatsiooniteenused, kus 21% asutajatest on naised.

“Iduettevõtete asutajatest püsib naisasutajate osakaal Eestis 16% juures, mis on sarnane  näitaja kui mujal Euroopas. Samas nii meil kui mujal maailmas leitakse, et naiste potentsiaal on tehnoloogiasektoris veel suuresti alakasutatud, seetõttu nii iduettevõtjate kogukonna kui ka kohaliku idusektori arengut toetavate organisatsioonide üks fookustest on naiste ettevõtlikkuse suurendamine ning uue naisettevõtjate põlvkonna kasvatamine Eestis,” sõnas Startup Estonia juht Eve Peeterson.

Eesti iduettevõtete asutajate keskmine vanus on Äriregistri andmetel 36,7 aastat. “Asutajate vanuselise jaotuse proportsioonid püsivad enam-vähem samad, kuid sel aastal näeme, et mõnevõrra on vähenenud kuni 20-aastaste naiste osakaal iduettevõtete asutajate seas,” lisas Peeterson.

Pooled ehk 51% Eesti iduettevõtte asutajatest on vanuses 31-40 eluaastat, nendest naisi 17%. Kõige kõrgem naisasutajate osakaal on vanusegrupis 51-60 eluaastat, kus naisi on 19%.

Startup Estonia ja Statistikaameti andmetel on Eesti iduettevõtete kõikidest töötajatest naisi 37% ehk jätkuvalt on tegemist mehise valdkonnaga. Kokku töötas Eesti iduettevõtetes mullu vähemalt ühe päeva  4101 naist.  

Kõige rohkem naisi töötab erinevatel tippspetsialistide ametikohtadel, kus naiste osakaal on 39%. Naisi on enim äri ja halduse tippspetsialisti ametikohtadel, kus töötab 20% naistest. Tippspetsialistide keskmine brutopalk küündis Statistikaameti andmetel möödunud aastal 3137 euroni. Juhtivatel ametikohtadel töötab 9% idusektoris hõivatud naistest, kuid meeste osakaal on siingi kõrgem - 14%. Juhtivatel ametikohtadel töötavate meeste ja naiste keskmine brutopalk oli Eesti iduettevõtetes möödunud aastal 3721 eurot.

Startup Estonia ühendab ja toetab Eesti iduettevõtjaid. Startup Estonia kogub andmeid koostöös iduettevõtjatega ning avaldatud statistika aluseks on iduettevõtete ning Eesti Maksu- ja Tolliameti ja Statistikaameti andmed. Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu KredExi ja EASi ühendasutus. Startup Estonia programmi teaduskiirendi tegevusi viib ellu SmartCap.

Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.