Eesti kübertehnoloogia iduettevõtted kaasavad aina suuremaid investeeringuid

29.11.2022

Eestis tegutsevad kübertehnoloogia valdkonna iduettevõtted kaasasid selle aasta esimese kolme kvartaliga 103 miljonit eurot investeeringuid, mis on 73% enam võrreldes möödunud aasta sama perioodiga. Valdkonnas tegutsevate iduettevõtjate eesmärk on kasvada 30% aastas.

Pilt
Foto: Renee Altrov
Foto: Renee Altrov

Startup Estonia kübertehnoloogia valdkonna juht Kati Pärn sõnas, et julgeolekuolukord maailmas soodustab kohalike iduettevõtete kasvu ja laienemist rahvusvahelistele turgudele. “Küberinnovatsiooni ja sektori kasvu näeme täna üle maailma, küberturvalisuse valdkond liigub järjest enam ka füüsilisse maailma, selle põhjuseks on nii rahvusvahelised konfliktid kui ka aina laialdasem digitaliseerumine kõikides eluvaldkondades. Eesti digilugu on maailmas tuntud ning Eestil on küberturbe valdkonnas juhtroll. Eestis tegutseb ka NATO küberkaitsekoostöö keskus, mis toetab meie riigi ja iduettevõtete rahvusvahelist mainet,” sõnas Pärn.

Kübertehnoloogia valdkonna iduettevõtete kogukäive oli kolmanda kvartali lõpu seisuga 102,5 miljonit eurot, mis on 91% enam võrreldes mullu sama perioodiga. Suurima käibe tegi Veriff (50,5 miljonit eurot) ning sellele järgnes Messente Communications (13,3 miljonit eurot).

Selle aasta kolme kvartaliga kaasasid kübertehnoloogia valdkonna ettevõtted kokku 103 miljonit eurot investeeringuid, mis on 9% Eesti idusektorisse kaasatud rahast. Suurima investeeringu kaasas Veriff, tehingu suuruseks kujunes 89 miljonit eurot. Suuruselt teise investeeringu kaasas Binalyze, tehingu summaks kujunes 8,8 miljonit eurot.

Tehnopol Startup Inkubaatori juht Kadri Tammai tõi välja, et kübertehnoloogia iduettevõtetele loob uusi võimalusi Eestis avatav NATO DIANA kiirendi. „Uus kiirendiprogramm aitab turule tuua kahese kasutusega kõrgtehnoloogilised tooted ja teenused ning lisaks toob DIANA endaga kaasa ligipääsu rahvusvahelistele mentoritele ja testkeskustele üle NATO, kuni 200 000 euro suuruse grantrahastuse, otsesuhtluse kaitsevaldkonna suurimate ettevõtetega ning potentsiaalsed investeeringud miljardi euro suurusest NATO investeerimisfondist.“

Kübertehnoloogia ettevõtetes töötab täna Eestis 686 inimest, mis on üle kolmandiku võrra rohkem võrreldes mullusega, kui ettevõtetes töötas 498 töötajat. Töötajate palk ületab ka kõrgepalgaliste iduettevõtete töötajate keskmise, kübertehnoloogia valdkonnas teenitakse keskmiselt 3180 eurot kuus. Suurimaks tööandjaks oli kolmanda kvartali lõpu seisuga Veriff, kus töötas 427 töötajat.

Kübertehnoloogia valdkonna ettevõtted tasusid riigile kolmanda kvartali lõpu seisuga kokku 10,7 miljonit eurot tööjõumakse. Suurimad tööjõumaksude maksjad olid Veriff (6 miljonit eurot), RangeForce (1 miljon eurot) ja CybExer Technologies (0,9 miljonit eurot).

Startup Estonia poolt hallatavas andmebaasis on kübertehnoloogia enda tegevusalaks märkinud 68 Eesti iduettevõtet.

Startup Estonia ühendab ja toetab Eesti iduettevõtjaid. Startup Estonia kogub andmeid koostöös iduettevõtjatega ning avaldatud statistika aluseks on iduettevõtete ning Eesti Maksu- ja Tolliameti ja Statistikaameti andmed. Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu EASi ja KredExi ühendasutus. Startup Estonia programmi teaduskiirendi tegevusi viib ellu SmartCap.