Eesti keskmisest kaks korda enam: iduettevõtetes teenib üle 2840 euro kuus

31.08.2022

Eesti Maksu- ja Tolliameti andmetel töötas Eesti iduettevõtetes esimese poolaasta lõpu seisuga 9692 inimest, mis on 36% enam võrreldes sama perioodiga aasta varem, kui idusektoris oli hõivatud 7113 inimest.

Statistikaameti andmete järgi vähemalt ühe päeva iduettevõtetes töötanud inimeste keskmine brutopalk küündis 2022. aasta I poolaastal 2840 euroni ning poole aastaga kasvasid iduettevõtete töötajate palgad 9,6 protsenti. Eesti keskmine brutotasu oli samal ajal 1529 eurot kuus ehk Eesti iduettevõtetes teenib 1,9 korda rohkem.

“Globaalne konkurents tehnoloogiasektori arenguks hädavajalike kõrgkvalifitseeritud töötajate nimel on viimastel aastatel äärmiselt karm ning Eesti peab konkureerima globaalsete tõmbekeskustega nagu Silicon Valley, London ja New York. Seetõttu on välistöötajate palk Eesti iduettevõtetes sektori keskmisest veelgi kõrgem. Muidugi mängib kiires palgakasvus rolli ka Eesti kõrge inflatsioonitase,” tõi välja Startup Estonia juht Eve Peeterson.

Eesti päritoluga töötajate keskmine brutopalk iduettevõtetes oli 1. poolaastal 2771 eurot. Vaid pool aastat varem, 2021. aasta lõpus oli eestlastest töötajate tasu 2462 eurot, mis andis kasvuks 12,5%. Välistöötajate keskmine brutotasu oli aga samal ajal koguni 2959 eurot kuus.

Suurimat keskmist brutokuupalka teenivad Eesti iduettevõtetes 41-50-aastased töötajad, kelle keskmine tasu oli 3505 eurot kuus. Neile järgnevad 31-40-aastased töötajad 3224-eurose kuupalgaga. Suurem osa idusektori töötajatest on vanuses 21-30 (45%) ja 31-40 (41%).

Eesti iduettevõtete töötajatest 62% on mehed ja 38% naised.

Eesti idusektori suurimad tööandjad olid I poolaasta seisuga Wise (1444 töötajat), Bolt (1231 töötajat), Swappie (592 töötajat), Veriff (423 töötajat) ja Starship Technologies (243).

Startup Estonia ühendab ja toetab Eesti iduettevõtjaid. Startup Estonia kogub andmeid koostöös iduettevõtjatega ning avaldatud statistika aluseks on iduettevõtete ning Eesti Maksu- ja Tolliameti ja Statistikaameti andmed. Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu EASi ja KredExi ühendasutus. Startup Estonia programmi teaduskiirendi tegevusi viib ellu SmartCap.

Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.