Eesti iduettevõtted on aastaga loonud üle 2000 töökoha

21.11.2022

Startup Estonia poolt hallatava iduettevõtete andmebaasi andmetel kasvatasid iduettevõtted aastaga töötajate arvu 28% ja on loonud üle 2000 töökoha. Kolmanda kvartali lõpu seisuga oli idusektoris hõivatud 9857 inimest.

Eesti idusektori suurimaks tööandjaks oli kolmanda kvartali lõpu seisuga Wise, kus töötas 1611 töötajat. Wise kasvatas töötajate arvu võrreldes mullusega 393 inimese võrra. Suuruselt teiseks tööandjaks oli Bolt, iduettevõttes töötas 1251 inimest ehk 230 võrra rohkem kui möödunud aasta lõpus. Idusektori viie suurima tööandja hulka kuuluvad lisaks Swappie (530 töötajat, 117 uut töökohta), Veriff (427 töötajat, 98 uut töökohta) ja Monese (225 töötajat,  83 uut töökohta).

Startup Estonia juht Eve Peeterson kommenteeris, et iduettevõtete töötajate arv kasvab 20-30% aastas, kuid kahtlemata mõjutavad muutused majanduses ka idusektorit. “Võimalike tulevaste muudatuste ulatust ega kestvust me hetkel ei tea, kuid iduettevõtted on oma loomu poolest paindlikud ja valmis muutuvatele oludele reageerima. Seda näitas ka koroonakriis, millest toibuti kiirelt. Samas on ikkagi selge, et välistöötajateta ei ole meie kohalikel idufirmadel võimalik kasvada, sest Eestis napib teatud valdkondade spetsialiste. Seetõttu oleme käivitamas startup-viisa eeskujul kasvuettevõtte viisa programmi, mis lubab Eesti edukatel tehnoloogiaettevõtetel värvata töötajaid välismaalt ka siis, kui nad on iduettevõtte definitsioonist välja kasvanud, kuid seavad jätkuvalt oma sihiks kiiret kasvu ja toimivad globaalse ambitsiooniga ärimudeli järgi,” sõnas Peeterson.

Startup Estonia poolt hallatava andmebaasi andmetel tegutseb Eestis 1452 iduettevõtet ning neist 5-aastaseid ja vanemaid on täna 418 ehk 29%.

Eesti Maksu- ja Tolliameti andmetel tasusid iduettevõtted riigile aasta esimese kolme kvartaliga 134 miljonit eurot tööjõumakse, mis on ligi poole ehk 48% võrra enam võrreldes mullu sama perioodiga. Möödunud aastal samal ajal tasusid iduettevõtted riigile 90,5 miljonit eurot tööjõumakse. Suurimad tööjõumaksude maksjad olid Bolt (22,6 miljonit eurot), Wise (17,7 miljonit eurot), Veriff (6 miljonit eurot), Starship Technologies (3,8 miljonit eurot) ja Monese (2,9 miljonit eurot).

Kui vaadata tegevusvaldkondade lõikes, siis kõige rohkem töötajaid on hõivatud finantstehnoloogia valdkonna iduettevõtetes, kokku 2808 inimest ehk 28% kõikidest idusektori töötajatest. Finantstehnoloogia ettevõtted maksid riigile kokku 37,3 miljonit eurot tööjõumakse, mis on 28% võrra enam, kui mullu samal ajal. Suurimad tööjõumaksude maksjad olid lisaks ülalmainitud Wise´ile finantstehnoloogiate valdkonnas tegutsevad Monese (2,9 miljonit eurot) ja Paxful (2,3 miljonit eurot).

Umbes viiendik idusektori töötajatest töötab transpordi ja logistika valdkonna iduettevõtetes, kokku 2075 inimest. Valdkonnas tegutseb 86 iduettevõtet, mis tasusid kolmanda kvartali lõpu seisuga 35 miljonit eurot tööjõumakse. Suurimad tööandjad olid Bolt (tasutud tööjõumakse 22,6 miljonit eurot), Starship Technologies (3,8 miljonit eurot tööjõumakse) ja Milrem (2,6 miljonit eurot tööjõumakse).

Töötajate arvu poolest suuruselt kolmas tegevusvaldkond oli äritarkvara ja -teenuste valdkond, kus tegutseb 256 iduettevõtet, mis on tööandjateks 1061 inimesele. Valdkonna iduettevõtted on riigile tasunud 15,9 miljonit eurot tööjõumakse. Suurimad tööandjad olid Eurora Solutions (122 töötajat, tasutud tööjõumakse 1,8 miljonit euro) ja Scoro (104 töötajat, tasutud 1,6 miljonit eurot tööjõumakse).

Startup Estonia ühendab ja toetab Eesti iduettevõtjaid. Startup Estonia kogub andmeid koostöös iduettevõtjatega ning avaldatud statistika aluseks on iduettevõtete ning Eesti Maksu- ja Tolliameti ja Statistikaameti andmed. Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu EASi ja KredExi ühendasutus. Startup Estonia programmi teaduskiirendi tegevusi viib ellu SmartCap.

Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.