Eesti iduettevõtetest viiendik on asutatud naiste poolt

27.05.2021

Eesti startup-andmebaasi ja Statistikaameti andmetel töötab Eesti iduettevõtetes 2983 naist ehk 36% idusektori töötajatest on naised. Naised on Eestis asutanud 196 iduettevõtet ehk umbes viiendiku kõikidest Eesti iduettevõtetest, sh ka need ettevõtted, kus vähemalt üks asutajatest on naine.

Pilt
Startup Estonia
Startup Estonia

Eesti idusektori ettevõtetes töötab kõige rohkem naisi erinevatel tippspetsialistide ametikohtadel, kus naiste osakaal on 39% ning keskmine brutopalk küündis Statistikaameti andmetel möödunud aastal 2873 euroni. Iduettevõtete naisasutajaid on kõige rohkem tervise- (30%) ja haridustehnoloogiavaldkondades (28%) ning kolmandal kohal on kommunikatsioonivaldkond  (23%).

Möödunud aasta statistika järgi töötab Eesti idusektoris hõivatud meestest juhtivatel ametikohtadel 15% ja naistest 10%. Juhtivatel ametikohtadel töötavate meeste ja naiste keskmine brutopalk oli Eesti iduettevõtetes 3325 eurot.

“Idusektoris ja riskikapitalimaailmas on naiste potentsiaal hetkel veel alakasutatud, kuid on näha, et noored Eesti naised on julgemad, aktiivsemad ja ambitsioonikamad ning on valmis võtma ettevõtlusega seotud vastutust ja riske. Idusektoris võiks olla rohkem naisi vanuses 40+, kellel on ette näidata nii teadmised kui kogemused, kuid kellel napib tihti julgust, et teha karjääris pööre - vahetada ametikoht või hakata hoopis ise ettevõtjaks,” tõi välja Startup Estonia juht Eve Peeterson.

Idufirmade naisasutajate osakaal püsib Eestis 15-20% juures, mis on umbes sama kui mujal Euroopas. Baltic Startup Scene 2019-2020 aruande kohaselt moodustab selliste iduettevõtete arv, kus vähemalt üks asutajatest on naine Baltimaades keskmiselt 13%, Põhjamaades 18% ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikides 15%. Ülemaailmse The Global Startup Ecosystem Report 2020 raporti andmetel on kogu maailmas 14% iduettevõtetest asutatud naiste või segatiimide poolt.

Peetersoni sõnul on idusektori mitmekesistamine, sh ka naiste osakaalu suurendamine iduettevõtete asutajate seas Startup Estonia programmi uue perioodi oluline eesmärk. “Oleme turuosalistega kokku leppinud eesmärgid ning tööd on alustamas töögrupid, kelle ülesandeks on muuhulgas ka idusektori töötajaskonna mitmekesisuse suurendamine, sh ka naiste osakaalu tõstmine iduettevõtete asutajate seas. Oleme välja töötamas tegevuskava, et julgustada ja toetada nii noori kui ka vanemas eas naisi,” lisas ta.