Eesti iduettevõtetes teenib keskmiselt üle kolme tuhande euro kuus

17.08.2023

Startup Estonia ja Statistikaameti andmetel küündis selle aasta esimesel poolaastal vähemalt ühe päeva iduettevõtetes töötanud inimeste keskmine brutopalk 3243 euroni, ületades Eesti keskmist töötasu ligi kaks korda. Võrreldes mullu sama perioodiga kasvasid iduettevõtete töötajate palgad 14 protsenti.

Startup Estonia juht Eve Peeterson sõnas, et Eesti tehnoloogiasektoris on konkurents kõrgkvalifitseeritud tööjõu pärast jätkuvalt tugev. “Samas on näha, et iduettevõtjad otsivad kokkuhoiu ja kulude optimeerimise võimalusi ning paraku on see kaasa toonud ka koondamisi. Idusektori töötajate arv tervikuna ei ole aga langenud ning koondatud töötajad leiavad enamasti kiirelt rakenduse teistes iduettevõtetes. Ka välistalentide roll on tehnoloogiasektoris jätkuvalt oluline, kuna nad täidavad eelkõige neid positsioone, mida Eesti tööjõuturg ei suuda täita,” selgitas Peeterson.

Maksu- ja Tolliameti andmetel on töötajate arvu kasv Eesti iduettevõtetes aeglustunud, kuid ei ole langusesse pöördunud. Esimese poolaasta lõpu seisuga oli Eesti idusektoris hõivatud 9927 inimest, mis on ühe protsendi võrra rohkem võrreldes sama perioodiga aasta varem.

Eesti päritoluga töötajate keskmine palk oli Eesti iduettevõtetes 3163 eurot ja välismaise päritoluga töötaja keskmine palk ulatus 3288 euroni. Suurimat keskmist brutokuupalka teenivad Eesti iduettevõtetes 41-50-aastased töötajad, kelle keskmine tasu oli tänavu esimesel poolaastal 3921 eurot kuus. Neile järgnevad 31-40-aastased töötajad 3614-eurose kuupalgaga.

Suurimad palgad on kübertehnoloogia valdkonnas tegutsevates iduettevõtetes, kus keskmine palk ulatub koguni 4230 euroni. Järgneb kommunikatsiooniteenuste valdkond, kus töötajad teenivad keskmiselt 3967 eurot kuus. Esikolmikusse kuuluvad ka transport ja logistika iduettevõtted 3742 eurose keskmise kuupalgaga.

Eesti iduettevõtete töötajatest 61% on mehed ja 39% naised. Eesti iduettevõtete töötajad on ka võrdlemisi noored - 44% töötajatest on vanuses 31-40 aastat ning veel 41% on vanuses 21-30 aastat.

Eesti idusektori suurimaks tööandjaks oli esimese poolaasta seisuga Wise 1899 töötajaga. Ettevõte kasvatas töötajate arvu võrreldes möödunud aasta lõpu seisuga 114 töötaja võrra. Töötajate arvu kasvatas ka Eesti idusektori suuruselt teine tööandja Bolt, kus on hõivatud 1290 töötajat, keda on võrreldes möödunud aasta lõpu seisuga 20 võrra enam. Suurimate tööandjate esikolmikusse kuulub ka 409 töötajaga Swappie. Iduettevõtte töötajate arv langes võrreldes möödunud aasta lõpuga 78 inimese võrra.

Maksu- ja Tolliameti andmetel tasusid Eesti iduettevõtted riigile esimesel poolaastal kokku 108 miljonit eurot tööjõumakse. Tegemist on kolmandiku võrra suurema numbriga võrreldes aastatagusega. Suurimad tööjõumaksude maksjad olid Bolt (17,5 miljonit eurot), Wise (17 miljonit eurot), Veriff (4,9 miljonit eurot), Monese (2,8 miljonit eurot) ja Glia (2,4 miljonit eurot).

Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu EASi ja KredExi ühendasutus ning programmi teaduskiirendi tegevusi viib ellu SmartCap. Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.