Eesti iduettevõtetes kasvas töötajate arv kolmandiku võrra

13.05.2022

Startup Estonia andmetel töötas Eesti iduettevõtetes esimese kvartali lõpu seisuga 8948 inimest, mis on 34% enam enam võrreldes aasta varasemaga, kui idusektoris oli hõivatud 6679 inimest.

Pilt
Startup Estonia
Startup Estonia

Kõigest kolme kuuga võrreldes 2021. aasta lõpuga kasvatasid Eesti idufirmad töötajate arvu 9%.

Eesti iduettevõtetest suurim tööandja oli selle aasta esimese kvartali lõpus Wise, kus töötas 1338 inimest. Sellele järgnesid Bolt (1144 töötajat), Swappie (519 töötajat), Veriff (386 töötajat) ja Starship Technologies (237 töötajat).

Startup Estonia juht Eve Peeterson tõi välja, et Eesti idusektori tähtsus kohalikul tööjõuturul on jõudsalt kasvamas. “Samas näeme, et kohaliku tööjõuturu potentsiaal kiiresti kasvavate iduettevõtete jaoks on ammendumas ning välistalentide palkamine on tihti ainuke võimalus meie iduettevõtete jaoks kasvada ja areneda Eestis,” tõdes Peeterson ja lisas, et Eesti eduka startup-riigina maailmas hästi tuntud ning kohalikud edulood meelitavad siia järjest andekamaid ja ambitsioonikaid tegijaid.

Suurem osa ehk 61% iduettevõtete töötajatest on kõrgharidusega, omades kas bakalaureuse-, magistri- või doktorikraadi. Kusjuures välismaalt pärit töötajate haridustase on veelgi kõrgem – 77% neist on kõrgharidusega.

Eesti iduettevõtete töötajatest 28% on välismaise kodakondsusega. Möödunud aastal töötas Eesti iduettevõtetes vähemalt ühe päeva väljastpoolt Euroopa Liitu kõige rohkem töötajaid Venemaalt (441 inimest), Nigeeriast (300 inimest), Ukrainast (276 inimest), Indiast (152 inimest) ja Brasiiliast (111 inimest).

Eesti iduettevõtted maksid aasta esimeses kvartalis riigile kokku 39,5 miljonit eurot tööjõumakse – neid tasuti 44% enam võrreldes 2021. aasta 1. kvartaliga, kui riigile tasuti kokku 27,4 miljonit eurot tööjõumakse.

Suurimad tööjõumaksude maksjad olid Eesti iduettevõtetest Bolt (6,4 miljonit eurot), Wise (5,2 miljonit eurot), Veriff (1,7 miljonit eurot), Starship Technologies (1,1 miljonit eurot) ja Paxful (1 miljon eurot).

Startup Estonia ühendab ja toetab Eesti iduettevõtjaid. Startup Estonia kogub andmeid koostöös iduettevõtjatega ning avaldatud statistika aluseks on iduettevõtete ning Eesti Maksu- ja Tolliameti ja Statistikaameti andmed. Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu KredExi ja EASi ühendasutus. Startup Estonia programmi teaduskiirendi tegevusi viib ellu SmartCap.

Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.