Eesti iduettevõtete töötajate arv läheneb 10 000 inimesele

11.05.2023

Startup Estonia ja Maksu- ja Tolliameti andmetel töötas Eesti iduettevõtetes aasta esimese kvartali lõpu seisuga 9970 inimest, töötajate arv kasvas võrreldes 2022. aasta esimese kvartaliga 9% võrra. Mullu samal ajal töötas Eesti iduettevõtetes 9142 inimest.

Kolmandik Eesti idusektori töötajatest on hõivatud finantstehnoloogia valdkonnas tegutsevates iduettevõtetes, kus esimese kvartali lõpu seisuga töötas 3010 inimest. Võrreldes mullu sama ajaga on töökohtade arv valdkonnas kasvanud 26% võrra.

Startup Estonia juht Eve Peeterson tõi välja, et idusektori 20 suurimat värbajat on täna tööandjaks üle pooltele idusektori töötajatele, neis töötab täna 5846 inimest. “Idusektori suurimatest tööandjatest 16 idufirmat on asutatud viis või enam aastat tagasi ehk need on tugevad ja edukad kiirele globaalsele kasvule orienteeritud ettevõtted. Samas on meil väga palju idufirmasid, kelle töötajaskond on globaalses vaates tagasihoidlik, kuid Eesti mõistes on ka mõnekümne töötajatega ettevõtted olulised tööandjad. Iduettevõtted on tööandjatena olulised ka seetõttu, et nad loovad põnevaid ja kõrge lisandväärtusega töökohti, olles ka oluliseks talentide kasvulavaks,” ütles Peeterson.

Eesti idusektori suurimad tööandjad olid esimese kvartali lõpu seisuga Wise, kus töötas 1890 inimest, ja Bolt 1285 töötajaga. Nendele järgnevad Swappie 443 töötajaga, Veriff, kus töötab 343 inimest ja Monese 249 töötajaga.

Eestis tegutsevad iduettevõtted tasusid Maksu- ja Tolliameti andmetel selle aasta esimeses kvartalis riigile 53 miljonit eurot tööjõumakse, mida on 32% võrra rohkem võrreldes 2022. aasta esimese kolme kuuga. Aasta varem samal ajal tasusid iduettevõtted riigile tööjõumaksudena veidi üle 40 miljoni euro.

Suurimad tööjõumaksude maksjad olid selle aasta esimeses kvartalis Bolt (8,5 miljonit eurot), Wise (8,3 miljonit eurot), Veriff (2,5 miljonit eurot), Glia (1,2 miljonit eurot) ja Monese (1,2 miljonit eurot).

Startup Estonia poolt hallatava startup-andmebaasi andmetel tegutseb Eestis täna 1460 iduettevõtet.

Startup Estonia ühendab ja toetab Eesti iduettevõtjaid. Startup Estonia kogub andmeid koostöös iduettevõtjatega ning avaldatud statistika aluseks on iduettevõtete ning Eesti Maksu- ja Tolliameti ja Statistikaameti andmed. Startup Estonia programmi viib ellu KredExi ja EASi ühendasutus. Startup Estonia programmi teaduskiirendi tegevusi viib ellu SmartCap.

Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.