Eesti ettevõtete eksporditurgudel on näha stabiliseerumist, kuid riskid püsivad

09.05.2024

Pilt
Foto: Tõnu Tunnel
Foto: Tõnu Tunnel

Eesti eksportivatele ettevõtetele krediidikindlustust pakkuva KredEx Krediidikindlustuse esimese kvartali tegevustulemused näitavad, et kui mullu sagenesid oluliselt ekspordipartnerite maksehäired meie põhiturgudel, siis nüüdseks on olukord teataval määral stabiliseerunud, kuid riskid ja määramatus pole sellegipoolest veel kadunud.

"Eelmisel aastal nägime oma klientide pealt selgelt seda negatiivset mõju, mida Eesti ettevõtted tundsid seoses majandusraskustega peamistel eksporditurgudel Soomes ja Rootsis – kasvas oluliselt nii maksehäirete kui kahjude hüvitistaotluste arv," kommenteeris KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liige Katrin Savi. "Alanud aasta esimestel kuudel näeme õnneks maksehäirete osas teatavat stabiliseerumist, ent nende baasilt on kaugeleulatuvaid järeldusi veel vara teha."

Aasta esimese kolme kuuga hüvitas KredEx Krediidikindlustus Eesti ettevõtetele ostjate maksejõuetusest põhjustatud kahjusid summas 600 000 eurot.

Katrin Savi sõnul seab jätkuv negatiivne majanduskonjunktuur Eestis meie ettevõtete eelarved pingelisse seisu ning nõuab väga tarku valikuid, sh ekspordipartnerite vaates.

"Jätkuvalt on aktuaalsed probleemid rahvusvahelistel turgudel, täiendavaid riske ja määramatust lisavad geopoliitilised pingekolded," kirjeldas KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liige.

Kuigi tänaseks on analüütikute hinnangul kodumaine majanduslangus peatunud ja on näha teatavaid positiivseid tulevikumärke, on Eesti konkurentsivõime tervikuna saanud Katrin Savi sõnul viimaste aastate arengute mõjul tugevalt kannatada.

"Majanduslangus on siseriiklike ja välisturgude negatiivsete aspektide koosmõjul võimendunud ja see omab ettevõtete tegevusele ja planeerimisele selget mõju. Ümberkohanemine ja taastumine võtab kahjuks ka oma aja," lisas Savi.

KredEx Krediidikindlustuse krediidilimiitide portfell ulatus 2024. aasta esimese kvartali lõpu seisuga 278,8 miljoni euroni ning limiite on väljastatud 63 erinevas riigis. Portfellist moodustasid välisostjate suhtes kindlustatud krediidiriskid 222,3 miljonit eurot ehk 79,7 protsenti ning riikliku eksporditagatisega seotud krediidiriskid 18 miljonit eurot (6,5 protsenti kogu portfellist).

KredEx Krediidikindlustuse tulu kindlustustegevusest oli esimeses kvartalis kokku veidi üle 404 000 euro, mis on mullu samast perioodist 17% vähem. Ettevõtte tulem kindlustustegevusest ulatus ligi 57 000 euroni ning tulem investeeringutelt ligi 190 000 euroni. KredEx Krediidikindlustuse esimese kvartali kasum oli ligikaudu 255 000 eurot.