EASi ja KredExi ühendasutuse uus juht: kliendikesksus on meie põhiväärtus

19.01.2022

17. jaanuarist alustas tööd EASi ja KredExi ühendasutuse uus juht Lauri Lugna. Viimased kuus aastat kantslerina Siseministeeriumi valitsemisala juhtinud Lugna eesmärk on ühendada EAS ja KredEx kliendikeskselt toimivaks tervikuks.

Pilt
Lauri Lugna
Lauri Lugna

„Meie eesmärk on teha oma tiimi ja partneritega üheskoos parim ettevõtlust ja elamumajandust toetav organisatsioon ja hoida Eesti majandus kestlikult arenemas,“ ütles Lugna, toonitades, et õnnestumise võti on koostöö ning klientide vajaduste ja ootuste arvestamine.

Tema sõnul on uuel organisatsioonil võtmeroll digi-, rohe- ja innovatsioonipöörde teostamisel ning Eesti kapitalituru arendamisel. „Täna on kaks organisatsiooni teinud väga olulist tööd majanduse ja ettevõtluse arengu tõukamisel ning eluaseme teenuste arendamisel, kuid peame nüüd suutma ühiselt vedada ka suurt osa riigi kolmikpöördest. Olgu selleks investeeringute kasvatamiseks rohefondi loomine, turismi ja tööstuse digitaliseerimise eestvedamine või uued tehnoloogiad elamute energiatõhususe kasvatamiseks,” selgitas ühendasutuse uus juht.

Ta rõhutas, et kliendikesksus on ühendasutuse üks põhiväärustest. „Meie soov on pakkuda nii ettevõtetele kui ka korteriühistutele kõiki teenuseid n-ö ühest aknast ja olla kompetentne nõuandja ning partner,“ lisas Lugna.

Järgmise arenguhüppe tegemiseks peab Eesti majandus Lugna sõnul aina väledamalt ja julgemalt töötama, võtma riske ja tegema koostööd, mis on eelduseks uute teadmusmahukate toodete ja teenuste loomiseks. „Selle toetamiseks peab sihtasutuse roll innovatsiooni edendajana märkimisväärselt kasvama, seda nii teadus- ja arendustegevuse soodustamisel, ettevõtete ja teadusasutuste koostöö toetamisel kui ka organisatsioonide toimimises.“

„Ühendasutuse ja avaliku sektori roll laiemalt on luua sobilik kasvukeskkond ning sealhulgas maandada riske, mida erasektor ei ole võimeline kohe üksinda kandma või on see liialt ajamahukas. Suurem riskijulgus avasektori poolt loob ökosüsteemi erasektorile, kus ühe õnnestumisega saavad ka paljud teised ettevõtted sellest osa,“ selgitas Lugna.

Juriidilise nimega Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus loodi 2022. jaanuaris EASi ja KredExi ühendamisel. Ühendasutuse juhatuse liikmetena jätkavad Sigrid Harjo ja Paul Kalle. Organisatsioonide sisuline ühinemine viiakse lõpule selle aasta jooksul, seniks jätkub kõigi teenuste pakkumine olemasolevate kaubamärkide ehk EASi ja KredExi alt, alles jäävad kõik teenused ja ka kodulehed.