BNS: Kredex suurendab pangagarantiide käenduskohustuste mahtu

18.06.2008

Kolmapäevasel Kredexi nõukogu koosolekul otsustati suurenadada pangagarantiide käenduskohustuste mahtu 16 miljonilt kroonilt 23,4 miljoni kroonini.

Käenduskohustuste maht, 23,4 miljonit krooni, on ühtlasi vähese tähtsusega riigiabi reeglite järgi käendatava laenu ülempiiriks, ütles ettevõtte pressiesindaja Kristina Samra BNS-ile.

Selleks, et aidata kaasa ettevõtete tegevusele ning elavdada ettevõtja huvi Kredexi poolt pakutavate käenduste vastu, tehti ettepanek suurendada ühele ettevõtjale või seotud ettevõtjate grupile väljastatava pangagarantiide käenduskohustuste mahtu.

Kredex väidab pankadelt saadud info põhjal, et just keskmisest suurema käibega ettevõtete puhul eksisteerib nõudlus ka suurema mahuga pangagarantii järele.

Pankade hinnangul on suurema pangagarantii käenduse potentsiaalseks sihtgrupiks suhteliselt edukad ja madalama riskiga ettevõtjad, kellele pangagarantii väljastamise otsus tehakse sageli limiidi kinnitamise teel.

Limiidi kehtestamisel arvestatakse nii ettevõtte finantsvõimekust, olemasolevaid kohustusi kui vajadusi, mis võivad limiidi kehtivuse perioodil olla erinevad.

Suurema kohustusega pangagarantii käenduse kasutamine annab ettevõtjale lisavõimaluse suuremates projektides osalemiseks ning kasutada ettevõtja poolt tavapäraselt antavaid tagatisi vajadusel muude finantsvahendite kaasamise tagamiseks.

Allikas: BNS (ETA Monitooring)
Kuupäev: 18.06.2008