Bisly kaasas investoritelt €3,6 miljonit, et laiendada oma tegevust Euroopa turgudel

20.10.2023

Kiirelt arenev tehnoloogiaettevõte Bisly kaasas investoritelt €3,6 miljonit, et Euroopa suunal veelgi tugevamalt laieneda ning aidata muuta sealsed hooned energiaefektiivseks. Finantseeringu kaasamist juhtis Aconterra, keda toetasid Second Century Ventures ja REACH UK, SmartCap Green Fund ja Pinorena Capital ning mitmed ingelinvestorid.

Pilt
Bisly
Bisly

Bisly töötab nii äri- kui ka elamukinnisvaraga ning juurutab projekte koostöös enam kui 25 kinnisvaraarendaja ja -fondiga. Uut rahastust kasutatakse Euroopa suunal laienemiseks ja Bisly turuosa suurendamiseks. Peamiselt keskendub ettevõte Põhjamaadele, DACHi piirkonnale ja Ühendkuningriigile. “Intelligentsed hooned” on “nutikate hoonete” uus tase, kus üksikud targad kontrollerid integreeritakse ja optimeeritakse selliste funktsioonide jaoks nagu HVAC, valgustus ja turvalisus ning pannakse ühtses süsteemis ja ühel platvormil toimima. 

Riiklike energiatõhususe eesmärkide valguses otsivad ettevõtted väga aktiivselt tõhusaid ja ökonoomseid lahendusi hoonete energiatarbimise minimeerimiseks ja nende varustamiseks intelligentsete tehnoloogiatega. Bisly avatud-standarditega tehnoloogia võimaldab drastiliselt vähendada energiaefektiivsuse projektide kogukulusid tänu spetsiaalselt välja töötatud ja kiirelt installeeritavatele anduritele ning lihtsalt kasutatavale ja turvalisele krüpteeritud tarkvaraplatvormile. Ühendades kõik intelligentse ehituse aspektid – tootmine, paigaldus, hoonehaldustarkvara ja digitaalse kaksiku mudeli – ühele platvormile, võimaldab Bisly intelligentse hoone loomise kulud viia lähedale tavahoone loomise kuludele ning samal ajal märkimisväärselt vähendada ka paigalduskulusid ja halduskulusid. Eestis on Bisly saavutanud hooneautomaatika vallas turuliidri positsiooni, hõivates vähem kui viie aastaga ca 25% turust.

“Lihtsustame oma tehnoloogiaga väga keerulist tegevusvaldkonda, mis omakorda otsib lahendusi veelgi keerulisemale kliimamuutuse probleemile,” ütles Bisly tegevjuht ja kaasasutaja Siim Vips. “Tarbijad on alles tutvumas targa kodu või nutikate hoonete kontseptsiooniga ning intelligentsed hooned on nendest kontseptsioonidest veel mitu sammu edasi. Meid juhib tõsiasi, et tegutseme väga kiirelt areneval turul ja et meie lahendus aitab hooned muuta energiasäästlikumaks kiiremini ja odavamalt kui ükski teine täna turul olev lahendus.“

„SmartCap Green Fundi põhieesmärk on toetada varajase faasi rohetehnoloogia ettevõtteid, kelle toode või teenus aitab otseselt kaasa kliimaeesmärkide täitmisele,“ ütles SmartCapi juhatuse liige ja fondijuht Sille Pettai. “Eesti tehnoloogiaettevõte Bisly on end juba tõestanud nutikate hoonetehnoloogiate innovaatorina nii Eestis kui ka rahvusvahelistel turgudel, andes selge panuse kinnisvarasegmendi süsinikujalajälje vähendamisesse ja seeläbi kliimamuutuste leevendamisse.”

Ülemaailmse intelligentse hoone turu suuruseks on hinnanguliselt 86 miljardit dollarit, mille aastane kogukasvumäär on 11,4% jõudes 2027. aastaks eeldatavasti 148 miljardi dollarini. Seda kasvumäära soodustavad sellised strateegilised tegurid nagu kõrged energiakulud ja ESG nõuete järgimine. Eesmärgiga saavutada 2050. aastaks süsinikuneutraalsus, kohustab Euroopa Komisjoni hoonete energiatõhususe direktiiv (EPBD) hooneid oluliselt tõhustama oma kütte, jahutuse, valgustuse ja sooja vee energiatarbimist. Euroopa Komisjoni andmetel ei vasta 75% praegustest hoonetest uutele standarditele.

SmartCapi Rohefondist tehakse investeeringuid sellistesse rohetehnoloogia ettevõtetesse, kelle väljatöötatav lahendus/tehnoloogia panustab Euroopa Liidu kliimaeesmärkidesse. SmartCapi Rohefondi investeeringut rahastatakse Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU (RRF) vahenditest.