Balti riikide ja Poola ettevõtetele suunatud 70 miljoni eurose mahuga investeerimisfond BPM Mezzanine alustab tööd

16.01.2015

BPM Capital kaasas oma esimesse investeerimisfondi, BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF, SCA (BPM), €70 miljonit. Fondi investoriteks on Euroopa Investeerimisfond, EBRD, Ambient Sound Investments ning LHV ja Swedbanki pensionifondid.
BPM on uus sõltumatu investeerimisettevõte, millel on kontorid Tallinnas ja Varssavis. Ettevõtte asutajateks ja juhtideks on neli partnerit, kellel on pikaajaline kogemus mezzanine investeeringute tegemisel ja laialdane kontaktide võrgustik Balti riikides ja Poolas.

BPM investeerib Eesti, Läti, Leedu ja Poola ettevõtetesse ning ühe investeeringu suurus jääb vahemikku €2 kuni €10.5 miljonit. Fond võib investeerida väga erinevatesse majandussektoritesse ja finantseerida laienemisi, kapitali restruktureerimisi ja väljaoste. BPM peab kõige atraktiivsemaks tugevate kasvuväljavaadetega ettevõtteid, mille käive jääb orienteeruvalt vahemikku €5-50 miljonit ning mis aitavad kaasa kogu regiooni majanduskasvule. Olulisteks kriteeriumiteks investeeringute tegemisel on toimiv ärimudel ning kogenud juhtkond, kes soovib viia oma ettevõtte järgmisele arengutasemele, kuid mitte loovutada kontrolli ettevõtte üle.

BPM Mezzanine Fundi taga on rida väljapaistvaid investoreid, sealhulgas Euroopa Investeerimisfond (läbi Balti Innovatsioonifondi ja Mezzanine Facility for Growth), Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD), investeerimisgrupp Ambient Sound Investments (ASI), LHV pensionifondid ja Swedbanki investeerimisfondid. Fondi juriidiliseks nõustajaks on Van Campen Liem.

BPM Capitali juhtivpartner Kalmer Kikas kommenteeris: “Meil on suur rõõm, et meie investorid toetavad meid ja võimaldasid BPMil praegustes keerulistes tingimustes viia edukalt lõpule kapitali kaasamise. See, et kaasasime planeeritust rohkem kapitali näitab nii meie investeerimismudeli kui ka Balti riikide ja Poola kasvuväljavaadete atraktiivsust. BPM eesmärgiks on täita regiooni kapitaliturul mezzanine nišis valitsev tühimik”.

Euroopa Investeerimisfondi tegevjuht Pier Luigi Gilibert lisas: “Õnnitleme BPMi meeskonda selle olulise teetähise saavutamise puhul. BPM Mezzanine Fund sündis Euroopa Investeerimisfondi alusinvesteeringute tulemusena ja on esimeseks selliseks fondiks mitmete aastate jooksul. Tegemist on olulise sammuga Balti riikide kapitaliturgude väljaarendamisel.”

EBRD erakapitalifondide direktor Anne Fossemalle ütles: “EBRD-l on rõõm toetada BPMi, mis pakub Balti riikide väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) hädavajalikke alternatiivseid rahastamisvõimalusi. Lisaks VKEde rahastamisele aitab BPM neil areneda, pakkudes kogenud investorite abi ning aidates tõhustada oma juhtimist ja toetades neid ka väljaspool rahastamise valdkonda. EBRD strateegia ja tegevus riskikapitali ja erakapitali sektoris on suunatud innovatiivsete ja suure potentsiaaliga kohalike meeskondade arengu ja kasvu toetamisele.”

ASI tegevjuht Tauno Tats märkis: „Eelnev positiivne koostöökogemus BPM Capitali meeskonnaga motiveeris meid investeerima BPMi kui võimalusse kasvatada väärtust ja hajutada riske.“
Swedbank Investment Managementi tegevjuht Harijs Svarcs ütles: „Usume, et BPM Capitali meeskonna unikaalne kogemus mezzanine valdkonnas Lätis ja teistes Balti riikides tekitab suurepärase lähtekoha võimendamaks investeerimisvõimalusi kogu regioonis. Meie varasem kogemus näitab, et investeeringud Läti ja Balti ettevõtetesse võivad tuua märkimisväärset tulu nii pensionifondide klientide jaoks kui ka süstida majanduse arengusse hädavajalikku kapitali, millel on kaugeleulatuv positiivne mõju.“

BPM Capital

BPM Capitali meeskonnal on aastatepikkune koostöökogemus mezzanine valdkonnas. Juhtivpartneril Kalmer Kikas’el on märkimisväärne investeerimiskogemus Balti riikides ja 1999. aastast investeerimis- ja juhtimiskogemus investeerimisfirmades Hanseatic Capital ja Baltic Mezzanine. Martin Reinson on töötanud mezzanine investeeringutega alates 2006. aastast Baltic Mezzanine ja Nordic Mezzanine fondides. Enne seda töötas ta ettevõtete rahanduse nõustajana. Pawel Zabrzycki on 2009. aastast töötanud Baltic Mezzanine ja Nordic Mezzanine fondides. Ta on rida aastaid töötanud ka ettevõtete ja investeerimispanganduses Varssavis ja Londonis. Priit Veeringul on rohkem kui kümne aastane kogemus investeerimisjuhina. 1999. aastast on ta aktiivselt osalenud Baltic-American Enterprise Fundi ja Hanseatic Capitali vahefinantseerimise alases tegevuses.

Balti Innovatsioonifond

Balti Innovatsioonifond (BIF) on investeerimisalgatus, mis on loodud koostöös Eesti, Läti ja Leedu valitsuste ja EIFiga, mis on kogu Euroopas ainulaadne. Algatuse raames on EIF partnerluses kolme olulise rahvusliku agentuuriga: LGA (Läti), KredEx (Eesti) ja INVEGA (Leedu). Balti Innovatsioonifond kavatseb investeerida 100 mln eurot Balti riikides tegutsevate erakapitali-, mezzanine- ja riskikapitalifondidesse aastatel 2013-2016.