Balti Innovatsioonifond 2 abil investeeritakse Baltimaade ettevõtetesse enam kui 300 miljonit eurot

06.08.2019

Euroopa Investeerimisfond ja kolm Balti riiki allkirjastasid Balti Innovatsioonifond 2 lepingu. Järgmise viie aasta jooksul investeeritakse uue fondi kaudu enam kui 300 mln eurot Balti riikide era- ja riskikapitalifondidesse eesmärgiga elavdada kapitaliinvesteeringuid väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse nende kasvu kiirendamiseks.

Pilt
Lehar Kütt
Lehar Kütt
BIF 2

Kolm Balti riiklikku finantseerimisasutust – KredEx (Eesti), Altum (Läti) ja Invega (Leedu) – investeerivad fondifondi Balti Innovatsioonifond 2 igaüks 26 mln eurot ning Euroopa Investeerimisfond panustab omalt poolt 78 mln eurot. Lisaks peavad Euroopa Investeerimisfondi poolt välja valitud fondihaldurid kaasama raha ka erainvestoritelt, mis teeb Balti ettevõtetesse tehtavate investeeringute kogusummaks enam kui 300 mln eurot.

KredExi juhataja Lehar Küti hinnangul on tehtavatel investeeringutel positiivne mõju kogu regiooni majandusele.Balti Innovatsioonifond on suurepärane näide sellest, kuidas kolm Balti riiki koos tegutsedes muudavad väiksed kapitaliturud investoritele atraktiivsemaks ja loovad kiiresti kasvavatele ettevõtetele täiendavaid finantseerimisvõimalusi. KredEx osaleb otse ja läbi tütarettevõtte AS SmartCap neljas fondifondis, milleks on Balti Innovatsioonifond 1, EstFund, Early Fund II ja Balti Innovatsioonifond 2. Kokku on nende fondifondide mahuks rohkem kui 400 mln eurot, millele erainvestorite poolt lisandub juurde ligi 800 mln eurot.“

Euroopa Investeerimisfondi juhi Pier Luigi Giliberti sõnul on Balti Innovatsioonifond 1 täiuslik näide, kuidas koostöö kolme riigi vahel võib Balti kapitaliturgu jõuliselt mõjutada. Balti Innovatsioonifond 1 kaudu on kohalikesse ettevõtetesse investeerimiseks kaasatud enam kui 435 mln eurot investeeringuid ning oleme uhked, et see kapital on pannud kohalikke pensionifonde aktiivsemalt kohalikus majandussüsteemis osalema. Meie jätkuv partnerlus Balti Innovatsioonifond 2 raames aitab Balti kapitalituru arengut ja pikaajalist jätkusuutlikkust veelgi parandada,“ sõnas Gilibert.

Taustainformatsioon

Euroopa Investeerimisfond (EIF) kuulub Euroopa Investeerimispanga kontserni. Selle põhiülesanne on toetada Euroopa mikroettevõtteid ning väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKE-d), aidates neil rahastust leida. EIF kavandab ja arendab spetsiaalselt sellele turusegmendile suunatud riski- ja kasvukapitali, tagatisi ja mikrokrediidirahastuid. EIF toetab nii Euroopa Liidu eesmärke innovatsiooni, teadus- ja arendustegevuse, ettevõtluse, kasvu ja tööhõive alal.

KredEx on riiklik finantseerimisasutus, mis teeb kapitali kättesaadavaks ja maandab krediidiriske selleks, et Eesti ettevõtted areneksid ja inimeste elukeskkond paraneks. KredEx pakub turutõrgete ületamiseks ja Eesti elu edendamiseks riiklikke käendusi, laene, riski- ja erakapitaliinvesteeringuid, krediidikindlustust, toetusi ning viib ellu Startup Estonia programmi.

Altum on riiklik arengu finantseerimise asutus, mis pakub mitmetele sihtrühmadele riigiabina rahalisi vahendeid (näiteks laenud, krediidigarantiid, riskikapitalifondidesse investeerimine jne). ALTUM arendab ja rakendab riigiabiprogramme, et kompenseerida turu puudujääke, mida erafinantsasutused lahendada ei suuda. 2017. aasta juunis sai ALTUM Moody rahvusvahelise krediidireitingu Baa1, mis kinnitab tugevat finantsilist stabiilsust.

Invega on Leedu riiklik arenguorganisatsioon. Invega eesmärk on rakendada riiklikult rahastatud finantsinstrumente ning ka selliseid meetmeid, mis toetaksid ettevõtet tegevust erinevates etappides, looksid ja/või säilitaksid töökohti ning täiustaksid VKE-de konkurentsivõimet.