BaltCap hakkab väikeettevõtetele pakkuma kasvukapitali

04.05.2017

Baltikumi juhtiv investeerimisettevõte BaltCap kavatseb turule tuua uue regionaalse investeerimisfondi, et pakkuda Eestis, Lätis ja Leedus väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) kasvukapitali. 

Uue fondi tegevus on suunatud kohalikele ja Balti regiooni ettevõtetele, mis soovivad turule tuua uusi tooteid ja teenuseid, laiendada tegevust ostu- ja ülevõtutehingute kaudu ning kelle ambitsiooniks on kasvada ja saada turuliidriteks.

Uus fond luuakse BaltCapi, Euroopa Investeerimisfondi, KredExi ja kohalike pensionifondide koostöös, mis võimaldab pensionifondidel Baltimaade ettevõtetesse investeerida, et nende omakapitali tugevdada. Fondi kavandatud maht on 50 mln eurot.

BaltCapi juhtivpartneri Martin Kõdari sõnul on Eestis, Lätis ja Leedus nii traditsioonilistes kui ka uutes majandusharudes väga head kasvuvõimalused: „Piirkonna VKEd vajavad oma konkurentsivõime säilitamiseks ja tootlikkuse suurendamiseks investeeringuid. Näeme, et nõudlus kasvukapitali järele on Balti riikides endiselt suur,“ selgitas Kõdar.

Ta lisas, et erasektori omakapitaliinvesteeringud kokku moodustavad piirkonnas 50% ELi keskmisest. “Riskikapitali investeeringute puhul on see suhe viimastel aastatel rahvusvaheliste investorite toel paranenud, aga kasvukapitali ei ole ikkagi piisavalt,“ selgitas Kõdar uue fondi loomise tagamaid.

Euroopa Investeerimisfondi asejuhi Roger Havenithi sõnul on BaltCap ennast tõestanud regiooni juhtiva fondivalitsejana ja uus fond laiendab nende haaret veelgi. “Ettevalmistusjärgus olev BaltCap Growth Fund on viies fond, mis Euroopa Investeerimisfondi toel Balti Innovatsioonifondi algatuse raames turule tuuakse. Tegu on olulise verstapostiga ainulaadses regionaalses koostööprojektis ning Balti Innovatsioonifondi eestvedaja ja ankurinvestorina oleme rahul fondifondi positiivse mõjuga regionaalsele kapitaliturule,” lisas Havenith.

Fondi asutamise protsess on lõpusirgel. BaltCap on sõlminud institutsionaalsete investoritega esmased kokkulepped üle 40 miljoni euro mahus vahendite kaasamiseks. Suuremate investorite hulka kuuluvad Swedbanki pensionifondid ning Balti Innovatsioonifondi kaudu EIF ja KredEx. Fondi asutamise peab heaks kiitma Eesti Finantsinspektsioon ja see tuleb registreerida Eesti Äriregistris. Tegevusloa taotlus on Eesti Finantsinspektsioonile esitatud.

Kristjan Tamla, Swedbanki Investeerimisfondide juht: “Baltikumi väikeettevõtete jaoks on peamine kasvuraskus ligipääs kapitaliturule. Swedbanki pensionifondid panustavad väga hea meelega selle turutõrke kõrvaldamisse. Swedbanki koostöö BaltCapi meeskonnaga on olnud pikaajaline ja tulemuslik. Oleme veendunud, et nende meeskond on võimeline meie pensionifondide investoritele looma ka edaspidi head tootlust”.

KredExi juhataja Lehar Kütt: “Era- ja riskikapitali käsitletakse kui tarka raha, mille puhul investeerimisfond panustab lisaks kapitalile ka oma teadmiste ning kontaktivõrgustikuga. Ettevõtete ligipääs sellisele targale rahale on oluline tegur majanduskasvu saavutamisel. Seetõttu on vajalik, et Balti riigid jätkaksid algatustega piirkonna era- ja riskikapitalituru arendamiseks.”

BaltCap on regiooni juhtiv era- ja riskikapitali investeerimisettevõte. BaltCap toetab tugevate tegevtiimidega ettevõtteid, mille ambitsiooniks on suurendada oma haaret Baltimaades ja välisturgudel. BaltCap investeerib ettevõtetesse, millel on suurepärane kasvupotentsiaal ja annab neile eesmärkide saavutamiseks vajalikud vahendid ning tegutseb professionaalse omanikuna, tehes selleks tihedat koostööd juhtkonna ja teiste omanikega.

Balti Innovatsioonifond on uuendusmeelne ja Euroopas ainulaadne investeerimisalgatus, mille eesmärk on arendada Balti riikide era- ja riskikapitali turgu. See on loodud Euroopa Investeerimisfondi ning Eesti, Läti ja Leedu Vabariigi koostöös. Algatuse raames sõlmis EIF partnerlussuhte kolme riikliku agentuuriga – Altum (Läti), KredEx (Eesti) ja Invega (Leedu) ning ajavahemikul 2013-2017 investeeritakse Balti Innovatsioonifondi raames 130 miljonit eurot erakapitali, mezzanine’i ja riskikapitali fondidesse, mis on keskendunud Balti riikidele.

Euroopa Investeerimispanga tütarorganisatsiooni Euroopa Investeerimisfondi (EIF) missioon on toetada Euroopa mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid, aidates neil leida tee finantsvahenditeni. EIF arendab riski- ja kasvukapitali turgu, et toetada EL eesmärkide täitmist innovatsiooni, teadus- ja arendustegevuse, ettevõtluse, majanduskasvu ja tööturu valdkonnas.