Avaneb uus renoveerimistoetuste taotlusvoor korteriühistutele, jätkuvalt lisavõimaluseks laen ja käendus

10.03.2023

Püsivalt kõrgete energiahindade tõttu pole paremat aega kodu energiatõhusamaks muuta. Seda tasub kindlasti teha, sest korterelamu tervikliku rekonstrueerimise tulemusel väheneb soojusenergia tarve keskmiselt poole võrra. Aastatel 2022–2027 suunab riik elamute energiatõhususe suurendamisse üle 300 miljoni euro Euroopa Liidu struktuurifondide raha.

Pilt
Tapal rekonstrueeritud korterelamud
Tapal rekonstrueeritud korterelamud

Korteriühistutele avaneb 10. aprillil uus rekonstrueerimistoetuse taotlusvoor, mille kogumaht on 80 miljonit eurot. Toetusega rahastatakse nii korterelamute terviklikku rekonstrueerimist kui ka gaasi- või elektriküttel korterelamu kütteseadme asendamist taastuvenergial põhineva seadmega või korterelamute ühendamist kaugküttevõrguga. Toetust saavad küsida üldjuhul kuni 2000. aastani kasutusse võetud elamute korteriühistud. Küttesüsteemi asendamisel puudub hoone kasutuselevõtmise ajaline piirang. 

Toetatakse ka tööde teostamisega seonduvaid tegevusi nagu ehitusprojekti koostamist, ehitusuuringu ja ehitise auditi tegemist, tehnilise konsultandi teenuse kasutamist ja omanikujärelevalve teostamist. 

Toetuse osakaal olenevalt korterelamu asukohast, suurusest ja ettevõetavatest töödest on 30 kuni 50 protsenti. 

Korterelamute rekonstrueerimisel on KredEx pannud õla alla täiesti uuele valdkonnale nii Eestis kui ka kogu Euroopas. Selleks on tehaseline rekonstrueerimine. Tehaselise rekonstrueerimise käigus toodetakse tehases katuse- ja välisseinaelemendid, mis sisaldavad juba soojustust, aknaid ja ventilatsioonisüsteemi, mistõttu tuleb ehitusobjektil teha vaid elementidega seotud viimistlus- ja paigaldustööd ning vajadusel majasiseseid renoveerimistöid. Esialgu võib see olla küll natuke kallim, samas on ka toetusmäär kõrgem ning protsess majaelanikele palju kiirem ja mugavam, kuna tellinguid püsti ei panda ja tööd saab tehtud paari kuuga. 

Rekonstrueerimistoetust saavad korterelamud kombineerida KredExi renoveerimislaenuga, kui pank laenust keeldub või on tingimused väga ebasoodsad. Samuti pakub KredEx korterelamutele laenukäendust, kui pank hindab riski tavapärasest suuremaks: asukoht piirkonnas, kus korterite turuväärtus on madal; suur investeering ruutmeetri kohta; võlgnike suur osakaal vms. 

Eraldi toetus on päikesepaneelide paigaldamiseks korterelamutele. Siin on oluline rõhutada, et puudub kohustus toodetud energiat võrku müüa ja seda võib kasutada vaid enda tarbeks. Toetuse määr on 30 protsenti, kui paneelid kompenseerivad ainult korterelamu üldelektri tarbimist, ning 40 protsenti, kui nendega kaetakse ka eluruumide elektritarbimist või paigaldatakse energiat salvestav seade.  

Rekonstrueerimise plaan võib kergesti luhta minna, kui paljud ühistu liikmed kalduvad selle suhtes olema umbusklikud, sest pole piisavalt infot. Siin tulevad appi maakondlikud arenduskeskused, kus töötavad KredExi teenustega hästi kursis olevad eksperdid. Nemad nõustavad nii KredExi toetuste, laenu kui ka käenduse teemal. Eelmisel aastal toimus selliseid nõustamisi kõikjal Eestis üle 900. Nõu saab küsida alates sellest, millist teenust valida, kuni tingimuste üksikasjadeni. Vajadusel pakuvad konsultandid abi dokumentide koostamisel. Ühistud võivad maakondliku arenduskeskuse konsultandi kutsuda ka korteriühistu koosolekule, kus ekspert saab küsimustele vastata ja eelarvamusi hajutada. 

EASi ja KredExi ühendasutus on üks osapool Euroopa Liidu projektis LIFE IP BuildEST, mis toob kokku eri osapoolte teadmised ja kogemused Eesti elamufondi rekonstrueerimiseks aastaks 2050.

eu_life_buildest.jpg