Alustava ettevõtja stardilaenu saab nüüdsest taotleda ka Nordea Pangast

20.04.2011

Alates 18. aprillist saab alustav ettevõtja taotleda KredExi käendusega stardilaenu ka Nordea Pangast. KredExi stardilaen on mõeldud alustavatele ja kuni 3 aastat tegutsenud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ning füüsilisest isikust ettevõtjate investeeringute ja käibevahendite rahastamiseks. Lisaks Nordea Pangale väljastavad stardilaenu Swedbank, SEB Pank, Eesti Krediidipank ja Marfin Pank.

KredExi käendusega Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavaid stardilaene on väljastatud alates 2008. aasta märtsist. Selle aja jooksul on rahastatud 151 alustava ettevõtja projekte kogusummas 3,67 mln eurot. Peamiselt kasutavad ettevõtjad stardilaenu tegevuse alustamiseks või laiendamiseks, investeeringuteks põhivarasse ja välisturgudele sisenemiseks.

KredExi ettevõtlusdivisjoni juhi Lehar Küti sõnul võib ettevõtte käivitamisel oluliseks takistuseks olla pangalaenuks vajaliku tagatise või tegutsemisajaloo puudumine.

„Healt positsioonilt startimiseks saab alustav ettevõtja kasutada KredExi käendusega stardilaenu, mis suurendab oluliselt rahastamisvõimalusi ja toetab alustavate ettevõtjate kiiremat kasvu. Samuti võimaldab stardilaen maandada ettevõtlusega alustamisega seonduvaid riske kuna ettevõtja isiklik vastutus on piiratud 30-40% laenusummast“, ütles Lehar Kütt.

Nordea Panga ärilaenude tootejuhi Jarmo Liiveri sõnul on alustavate ettevõtjate huvi stardilaenu vastu suur, seega on pangal väga hea meel olla firmadele abiks stardikapitali väljastamisel ning toetada omalt poolt majanduskasvu vedureid.

Stardilaenu saamise eelduseks on äriplaani olemasolu, mille ettevalmistamiseks saab vajadusel tasuta konsultatsiooni maakondlikest arenduskeskustest. Lisaks saab ettevõtja EASi-st taotleda stardi- ja kasvutoetust.

Alustav ja kuni kolm aastat tegutsenud ettevõtja saab taotleda KredExi käendusega stardilaenu kuni 64 000 euro ulatuses. Sellest kuni 32 000 eurot saab kasutada nii investeeringute kui ka käibekapitali finantseerimiseks, 32 000 eurot ületavat summat saab kasutada ainult investeeringuteks.

Erinevalt tavapärasest laenutootest piisab stardilaenu puhul ettevõtjal tagatise seadmisel isiklikust käendusest, mis katab 30-40% laenusummast. Ülejäänud, tagamata osale annab KredEx omapoolse käenduse.
 

www.kredex.ee/stardilaen