Algas konkurss EstFundile fondivalitsejate leidmiseks

30.06.2016

Euroopa Investeerimisfond kuulutas eile välja konkursi leidmaks fondivalitsejad  Eesti riigi osalusega riski- ja erakapitali fondifondi raames loodavatele allfondidele. Kokku investeerib Eesti riik fondifondi läbi KredExi 48 mln eurot, sellele lisandub Euroopa Investeerimisfondi poolt 12 mln eurot. Konkursil osalemiseks saab dokumente esitada kuni 29. augustini. Konkursi tulemused selguvad käesoleva aasta lõpuks.

EstFundi näol on tegemist fondifondiga, mis tähendab, et EstFundist otse ettevõtteid ei rahastata vaid investeeritakse ettevõtetesse investeerivatesse fondidesse, millele konkursi raames valitsejaid otsitaksegi. Otsitavad meeskonnad peavad olema hea valdkondliku kogemusega ja olema võimelised fondi investeerima nii oma isiklikku raha kui ka kaasama kapitali erainvestoritelt.

Ettevõtlusminister Liisa Oviir ütles, et EstFund täiendab juba töötavad Balti Innovatsioonifondi hakates pakkuma riski- ja erakapitali eelkõige varasema arengufaasi Eesti ettevõtetele. „Lisakapital ja kutseliste investorite osalemine ettevõtete arengus aitavad Eestis sündida järgmistel rahvusvahelistel edulugudel nagu Skype või Transferwise,“ märkis minister.

KredExi juhi Lehar Küti sõnul võimaldab EstFund suure kasvupotentsiaaliga Eesti ettevõtetele paremat ligipääsu omakapitaliinvesteeringutele. „EstFundi ja erainvestorite investeeritav kapital on kokku ligikaudu 100 miljonit eurot, sealhulgas on 48 miljonit eurot Eesti riigi panus, 12 miljonit eurot Euroopa Investeerimisfondi panus ja ligi 40 miljonit eurot panustavad erainvestorid.“

Kokku luuakse EstFundi raames kolm erineva investeerimisstrateegiaga allfondi – riskikapitalifond, laienemiskapitali pakkumisele orienteeritud fond ning äriinglitega kaasinvesteerimise fond.

„Investeeringutest huvitatud ettevõtjad saavad pöörduda konkursi raames välja valitavate fondivalitsejate poole ja teha neile ettepaneku investeeringu tegemiseks. Fondivalitsejad hakkavad ka ise aktiivselt investeerimisvõimalusi otsima, lähtudes vastavate fondide investeerimisstrateegiatest,“ täpsustas Kütt.

Lisainfot konkursi ja tingimuste kohta leiab Euroopa Investeerimisfondi kodulehelt http://www.eif.org/what_we_do/resources/estfund/