Abiks ettevõtjale: Startup Estonia avaldas uued alustavale ettevõtjale vajalikud dokumendid

20.06.2023

Alustava ettevõtja elu lihtsustamiseks ja kulude kokkuhoiuks lõi Startup Estonia koostöös Eesti juhtivate advokaadibüroodega juriidiliste dokumentide näidised.

Pilt
Foto: Rasmus Jurkatam
Foto: Rasmus Jurkatam

Kõigile tasuta kättesaadavatest näidisdokumentidest saavad abi ettevõtjad, kes soovivad kaasata investoreid, jagada optsioone, kaitsta intellektuaalomandit ja ärisaladusi või laiendada oma meeskonda.

Startup Estonia juht Eve Peeterson sõnas, et näidisdokumentide pakett sisaldab 25 põhilist lepingut ja dokumenti, mida ettevõtjad ja iduettevõtete asutajad alguses kõige enam vajavad. “Mudeldokumentide loomise idee sündis iduettevõtete asutajate tagasisidest, et kuigi ettevõtte asutamine on Eestis lihtne, jäävad tehnoloogiasektori alustavad ettevõtted lepingute ja dokumentide vormistamisel hätta ning juriidilise abi küsimine käib alguses paljudele üle jõu,” sõnas Peeterson ning lisas, et mudeldokumendid on Startup Estonia kodulehe üks kõige külastatavamaid lehekülgi.

Mudeldokumentide paketti on koondatud tänased parimad teadmised ja praktika. Kõikide näidisdokumentide allalaadimine ja kasutamine on tasuta. Kuna dokumentide valmimisse on panustanud Eesti tippadvokaadid, saab ettevõtja näidiste kasutamisel olla kindel, et tema lepingud ja dokumendid on juriidiliselt korrektsed.

Näidisdokumentide esimene pakett sai Startup Estonia eestvedamisel loodud 2017. aastal ning viimati uuendati dokumente 2020. aastal.  

Startup Estonia veebis kättesaadav mudeldokumentide pakett sisaldab näiteks asutajate lepingu näidist, mis aitab alustavatel ettevõtjatel läbi mõelda asutajate rollid ja määrata osaluste suurused ning ka selle, mis juhtub, kui asutaja lahkub ettevõttest. Lisaks on olemas dokumendid, mis on abiks investeeringute kaasamisel nii konverteeritava laenu kui ka osaluste väljastamise vormis. Mudeldokumentidest leiab ka töö- ja optsioonilepingute näidiseid ning tehnoloogiaettevõtete jaoks loodud intellektuaalomandi üleandmise lepingu ja konfidentsiaalsuslepingu näidise.

Dokumentide uuendamist ja täiendamist eest vedanud advokaadibüroo Ellex Raidla partner vandeadvokaat Antti Perli sõnas, et uuenduste kaudu võeti arvesse viimase kolme aasta jooksul toimunud muudatusi seadusandluses ning valdkonna parimas praktikas. “Näiteks avaldasime uue töölepingu, mis võtab arvesse viimaseid töölepingu seaduse muudatusi. Tegime konverteeritava laenu lepingust versiooni, mis sobib ka üksiku investoriga allkirjastamiseks. Muutsime oluliselt intellektuaalomandi üleandmise ja litsentseerimise lepingut, et see vastaks paremini intellktuaalomandi jaotusele tegelikus elus. Tegime uue versiooni cap table’ist, mida on ettevõtjal lihtsam kasutada varases faasis. Lisasime konfidentsiaalsuslepingust versiooni, mida saab kasutada juhul, kui ärisaladusi jagavad vastastikku mõlemad lepingupooled. Viisime investeeringut kaasava ettevõtja põhikirja mitmed sätted üle osanike lepingusse, et vähendada vajadust tõlkida läbirääkimistel tehtavaid muudatusi paralleelselt eesti ja inglise keelde.”

Peeterson soovitas alustaval ettevõttel ühineda kindlasti Eesti startup-kogukonnaga, kuna kontaktide loomine ja partnerite leidmine loob õnnestumiseks vajalikud eeldused. “Kohalik startup-kogukond on väga toetav - hea meelega jagatakse teadmisi, parimaid praktikaid ja kogemusi ning kindlasti tasub endast märku anda lisades ettevõtte andmed Eesti iduettevõtete andmebaasi,” soovitas ta.

Dokumentide näidiste ettevalmistamisel osalesid advokaadibürood Ellex Raidla, Cobalt, Eversheds Sutherland, Hedman Partners, TGS Baltic, Sorainen and Triniti. Dokumentide koostamisse panustasid Njord and Fort Legal advokaadibürood.

Ettevõtjale mõeldud näidisdokumentide pakett on kõigile tasuta kättesaadav Startup Estonia kodulehelt http://startupestonia.ee/resources

Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup-ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu EASi ja KredExi ühendasutus ning programmi teaduskiirendi tegevusi viib ellu SmartCap. Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.