5 müüti ekspordiga seotud riskide kohta

15.11.2018

Äri laiendamine välisturgudele toob sageli kaasa ootamatuseid, mis võivad nurjata tehinguid või koguni kahjustada kogu ettevõtte majanduslikku seisu - näiteks olukorras, kus arved jäävad tasumata. Millised ekspordiriskidega seotud müüdid selliseid olukordi põhjustavad?

Eesti ettevõtetele ekspordinõu pakkuva KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liige Mariko Rukholm tõdeb, et ka kogenud eksportijail juhtub, et ühel hetkel seisavad nad välisturul silmitsi ootamatu olukorraga, kus partner jätab maksmata ja tekkinud äririskid hakkavad kõigutama seni turvaliselt äri ajanud ettevõtte paati. Aasta jooksul tuleb KredEx Krediidikindlustusel Eesti eksportijatega tegeledes ette umbes sadakond makseprobleemi, kus koostööpartneriga seotud ootamatuste tõttu jääb üles olulisel määral tasumata arveid - neist ligi viiendik lõpeb kahjuga.

“Kuigi suurem osa meie ettevõtjatest teab täna juba üsna hästi, mis ohud võivad neid oma sihtriikides varitseda, levib paraku mitmeid müüte ja valearusaamu selle kohta, kuidas neid olukordi lahendada või ennetada,” tõdeb Rukholm ja kirjeldab 5 müüti, mida oma töös enim kohtab.

Müüt nr 1: Skandinaaviamaades võib riskivabalt äri ajada

Kuigi võib tunduda, et Põhjamaade ärikultuur on kindel ning sealsete partneritega äri ajades probleeme tekkida ei tohiks, näitab rahvusvahelise Creditreformi raport, et ainuüksi Rootsis kasvas maksejõuetuste arv 2017. aastal võrreldes varasema aastaga 6,2%. Lisaks Rootsile kasvas maksejõuetus näites ka Norras, Ühendkuningriikides, Belgias ja Šveitsis.

Müüt nr 2: Taustauuring maandab riske

Koostööpartnerite ja kogu sihtturu taustauuring on eksportija jaoks äärmiselt oluline ja vajalik, kuid pigem tõstab teadlikkust kui maandab riske. Saadud teave, mille osas midagi ette ei võeta, ei aita paraku kedagi kuidagi. Taustauuring võib näiteks tuua välja täiendava vajaduse tehingu või ekspordiga seotud käibe kindlustamiseks sel turul, et oma ettevõtet teadlikult võimalike riskide vastu kaitsta.

Müüt nr 3: Väikeste ettevõtete jaoks on ettevõtte kindlustamine maksmata arvete vastu liiga kallis

Veel mõni aeg tagasi oli tavapärane, et eksportijad kindlustasid oma tehinguid vajadusel minimaalselt mõne tuhande euro suuruse kindlustusmaksega. Täna on aga võimalik ka väikestel või ekspordiga alles alustavatel ettevõtetel kindlustada enda esimesi või ka väiksemaid tehinguid varasemaga võrreldes oluliselt lihtsamalt ja soodsamalt,  st ka mõnesaja euro eest. Täpne summa sõltub muidugi iga ettevõtte puhul temaga seotud ostja asukohariigist ja taustast. See tähendab, et ka väiksemal või ekspordiga alles alustaval ettevõttel on võimalik siseneda julgemalt uutele eksporditurgudele ja kaitsta end ootamatuste eest, mida võivad põhjustada ostja makseraskused. 

Müüt nr 4: Probleeme võib tekkida pigem uute koostööpartneritega

Kuigi aktiivse eksporditurgude otsimisega juurdub põhimõte “parem karta kui kahetseda” Eesti ettevõtete seas üha enam, kaob valvsus sageli pikaajaliste stabiilsete partnerite osas. Samas on ligi 80% KredEx Krediidikindlustusega kahjujuhtumitest ja makseprobleemidest seotud just pikaajaliste koostöösuhetega. Põhjused makseraskuste taga on erinevad: näiteks on teatanud laitmatu taustaga aastaid koostööpartneriks olnud välismaa ettevõtte ootamatult pankrotist, juhi vahetus on toonud kaasa väljakutseid või on tehases toimunud õnnetus, mis hävitas suurema osa partneri tootmisest.

Müüt nr 5:  Kui koostööpartner ei maksa, saan raha kätte kohtu kaudu 

Ka siin on tegemist pooliku tõega, sest kuigi eksportiv ettevõte võidakse kohtus õigeks tunnistada, järgneb sellele nn õiguse realiseerimine ehk raha tegelik väljanõudmine. Paraku võib aga see protsess kujuneda ebameeldivalt pikaks ja kulukaks, mille tulemusel võivad raha väljanõudva ettevõtte kulud kujuneda esialgsest võlast suuremaks.

Nõuandeid jaganud KredEx Krediidikindlustus on ainus kindustusselts Eestis, mis pakub eksportijatele võimalust kindlustada oma ettevõte laekumata arvetest tulenevate kahjude vastu.