25.mail toimub infopäev väikeettevõtete rahastamisvõimaluste kohta EL-s

05.05.2010

Infopäev väikeettevõtete rahastamisvõimaluste kohta Euroopa Liidus
Tallinnas 25. mail 2010
 
Vastavalt Lissaboni strateegiale ja sellele järgnenud strateegiale „Euroopa 2020. aastal” on majanduskasv ja töökohad Euroopa Liidu (EL) esmased eesmärgid. Nende eesmärkide saavutamisele kaasaaitamiseks on Euroopa Komisjonil hulk meetmeid, millega rahastada äriühingute alustamist ning innovaatilisi ja kasvavaid väikesi ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKE-sid). Näiteks meetmed, mille abil jagada laenuandmise riske ning mille abil investeerida enam riskikapitali.

Kuni 2013. aastani on Euroopa Liidu konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi kaudu võimalik kasutada 1,1 miljardi euro suurust eelarvet, mille abil muuta laenud ja kapitali Euroopa Liidu VKE-dele kättesaadavamaks, nii et ettevõtetel oleks võimalus kasvada ja areneda. EL-i rahastamisvahendeid haldab komisjoni nimel Euroopa Investeerimisfond. Investeerimisfond teeb koostööd riikide, piirkondade ja kohalike finantseerimisasutustega, sealhulgas pankade, laenudele tagatise pakkujate ja riskikapitalifondidega.

Euroopa ettevõtlust toetav võrgustik Enterprise Europe Network on samuti spetsiaalselt VKE-de jaoks välja töötatud meetmete ja tugiteenuste programm.

Komisjon korraldab infopäeva VKE-de rahastamisvõimaluste kohta Euroopa Liidus kõikide EL-i liikmesriikide pealinnades. Selle ürituse eesmärgiks on teavitada ettevõtjaid koostöös riikide finantsvahendajatega EL-i rahastamisvahenditest ning tõsta teadlikkust laenusaamise ja riskikapitali leidmise võimalustest. Ühtlasi luuakse foorum, kus oleks võimalik tutvustada parimaid tavasid innovaatilistele VKE-dele rahastamise kättesaadavuse lihtsustamiseks.

Euroopa Komisjoni nimel kutsun Teid osalema infopäeval „Väikeettevõtete rahastamisvõimaluste kohta Euroopa Liidus“, mis toimub teisipäeval, 25. mail 2010 Tallinnas Nordic Hotell Forumi konverentsikeskuses (Viru väljak 3). Infopäev toimub koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, KredExi ning Eesti Kaubandus- ja Tööstuskojaga.

Päeva esimesel poolel ootame osalema katuseorganisatsioone ja institutsionaalseid osalejaid ning infopäeva pärastlõunane osa on mõeldud alustavatele või juba alustanud väikeettevõtjatele. Juhul, kui Teil ei ole võimalik meie üritusel osaleda, palume Teil lahkesti anda käesolev kutse edasi mõnele teisele huvilisele.

Palun Teil registreerida oma osalemine järgmisel veebilehel: www.sme-finance-day.eu .

Kohtade arv on piiratud!

Juhime Teie tähelepanu sellele, et komisjonil ei ole võimalik katta reisi- ega majutuskulusid.


Kohtumiseni Tallinnas!

Austusega, Gerassimos Thomas
direktor
Finantstehingud, programmijuhtimine ja koostöö Euroopa Investeerimispanga grupiga
Majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat
Euroopa Komisjon