2009. aastal tehti KredExi renoveerimislaenuga korda 65 korterelamut

09.02.2010

Eelmise aasta juulikuust alates väljastasid pangad 65 KredExi korterelamu soodusintressiga renoveerimislaenu kogusummas 72 miljonit krooni. Keskmine laenusumma oli 1,1 miljonit krooni, keskmine maja suurus 2 382 m² ning teostatavate rekonstrueerimistöödega saavutatav keskmine energiasääst on 32,7%.

Pooled lepingutest on sõlmitud Tallinnas asuvate korterelamute rekonstrueerimiseks ning peamiselt teostatakse laenu abil korterelamute fassaadide ja katuse soojustamist ning küttesüsteemide renoveerimist.

KredExi eluasemedivisjoni juhi Mirja Adleri sõnul on korterelamute rekonstrueerimiseks hetkel just õige aeg. „Ehitushinnad on langenud, ehitajatel on aega korterelamuid rekonstrueerida, küttehinnad tõusevad jätkuvalt ning Eestis on olemas parimad rahastamistingimused korterelamutele pikaajalise soodusintressiga renoveerimislaenu näol“, ütles Mirja Adler. „Kui soojuse hinnatõusu ärahoidmiseks on korteriomanikud jõuetud, siis oma maja korrastamine ning seeläbi suurema energiasäästu saavutamine on küll iga korterelamu elaniku enda võimuses“, sõnas Adler. Praktika kortermajade korda tegemisel on näidanud, et kõige otstarbekam on rekonstrueerida terve elamu korraga. Hoonete soojapidavusse ja küttesüsteemi kaasajastamisse investeerides võib vähendada hoonete energiatarbimist 30-40% võrra ning isegi kuni 50% energiasääst on saavutatav. „Arvestades tänaste küttehindadega katab nimetatud energiasäästust tulenev küttekulude vähenemine igakuise laenumakse ehk sisuliselt elanikel lisakulutusi ei ole, aga nad elavad juba täna kvaliteetses, turvalises ja ilusas majas“, lisas Adler. Alates 2009. aasta juulikuust on hoone rekonstrueerimist võimalik rahastada KredExi ja pankade koostöös väljaantava korterelamu pikaajalise renoveerimislaenuga, mille intress on Euroopa Liidu struktuurivahendite kaasamisega tavapärasest laenuintressist madalam- kuni 4,7% fikseerituna 10 aastaks.  Laenu pikkus on maksimaalselt 20 aastat. Nimetatud laenu saab taotleda SEB Pangast ja Swedbankist. Laenu eeltingimuseks on energiaaudit ning tervikprojekti olemasolu, millele saab KredExist ka toetust taotleda. Energiaauditi ja ehitusprojekti toetus on 50 % tööde maksumusest, kuid mitte rohkem kui 10 000 krooni energiaauditi ning 50 000 krooni ehitusprojekti puhul. 2009.aastal esitati 756 toetuse taotlust summas 6,1 mln, toetust eraldati 710-le taotlejale kogusummas 5,3 mln krooni. Kokku on alates 2008 aastast välja makstud 1 129 taotlust kogusummas 7,8 mln krooni.