Tulemas on uued, ettevõtete arengut tõukavad meetmed

Eesti heaolu kasv ja majanduslik edu sõltub meie ettevõtluskeskkonna tervisest ning ettevõtjate valmisolekust panustada energiat, aega ja raha. Isegi kui esimesi tihti jagub, siis võib nappida ettevõtte elukaare jooksul rahalistest vahenditest või nende saamiseks vajalikest garantiidest. Sellisteks puhkudeks pakub KredExi ja EASi ühendasutus erinevaid laenu ja käendusvõimalusi ettevõtjatele.

Pakume ettevõtetele täna kuut erinevat laenu- ja käendusvõimalust sõltuvalt ettevõtte arengufaasist, tegutsemisvaldkonnast ja probleemist, mida on vajalik lahendada. Näiteks kapitalilaen on mõeldud oma ärimudeli toimimist tõestanud kiire arengupotentsiaaliga ettevõtetele, et laieneda ja suurendada konkurentsivõimet veelgi. Seevastu stardilaen aga alles alustavatele väikettevõtjatele investeeringute või käibevahendite rahastamiseks.

Kuna keskkond ja ettevõtete vajadused muutuvad väga kiiresti, oleme sellest lähtuvalt uusi teenuseid disainimas ning valmis nendega lähiajal turule tulema. Nii käivitub märtsis regionaallaen, mis on mõeldud omafinantseeringu toetamiseks investeerimisprojektidele väljaspool Tallinnat ja Tartut. Samuti on kavas osaliselt pikendada viirusekriisi ajal ellu kutsutud erakorralisi meetmeid võttes arvesse, et lisaks covidile on ettevõtjate likviidsust täiendavalt negatiivselt mõjutanud energiakriis. Kriisimeetmed taasavame koheselt selleks vajaliku riigiabiloa saamisel Euroopa Komisjonilt. Info kriisimeetmete kohta avaldame KredExi kodulehel.

Mõistetavalt ei ole alati erinevate võimaluste leidmine lihtne. Seega soovitan ettevõtetel esmalt tutvuda asutuse kodulehel toodud teenuste kirjelduste ja nende täpsemate tingimustega.
Soovi korral pakume ettevõtjatele nende vajaduste kaardistamiseks ja neile sobivate finantsinstrumentide tutvustamiseks terviknõustamist. Selleks, et suudaksime nõustamisprotsessis tagada terviklikkuse, teeme enne kohtumist ära vajaliku eeltöö. Haldur küsib nõustamisest huvitatud ettevõtjalt erinevaid materjale, et end ettevõtte käekäiguga kurssi viia ning lepib seejärel kokku konkreetse kohtumisaja. Kohtumisel räägime juba lähemalt, millised on tulevikuplaanid – kas ja millesse on soov investeerida, laieneda välisturgudele või areneda koduturul jne. Seejärel saame juba välja pakkuda ja tutvustada võimalikke lahendusi.

Nõustamisele registreerumiseks anna oma soovist teada kirjutades aadressil [email protected]

Kaarel Aus
KredExi ja EASi ühendasutuse ettevõtlusosakonna juht

 

Tutvu lähemalt kõigi ettevõtetele pakutavate laenude ja käendustega