Tootmise laiendamisel toeks – tööstuslaen

Kindlasti on igaüks, kes mõtleb oma tootmise laiendamisele ja äri arengule mõelnud – kas ma selleks pangast ikka laenu saan ja on mul laenu saamiseks piisavalt omafinantseeringut?

Kujutame ette olukorda, kus ettevõttel on potentsiaali laiendada tootmist kaks korda – olgu näiteks uus tehasehoone, tootmishooned või protsessi 2x efektiivsemaks muutvad robotlahendused. Isegi tellimused või õigemini kokkulepped partneritega tellimuste kasvatamiseks võivad juba olemas olla, aga see nõuab investeeringut. Ka pank on meelsasti laenu andmas, kuid soovib nt 40% omafinantseeringut. Ja see võibki saada takistuseks – kas siis sul pole seda nõutud määral või siis sooviksid kasutada neid vahendeid muudel eesmärkidel. Siin tulebki appi Tööstuslaen, mis on KredExi poolne laen ettevõtjale finantseerimisprojekti omafinantseeringu osaliseks katmiseks. Tööstuslaen – finantskeeles allutatud laen – suurendab kaasfinantseerijate silmis ettevõtte omafinantseeringut.

Sisuliselt kõik ettevõtted, kes on tänaseks KredExi tööstuslaenu kasutanud, on tagantjärgi öelnud - see on geniaalne toode, mis teeb võimatu võimalikuks. Kui on hea äriplaan, pank on nõus laenu andma, omafinantseering on isegi olemas, aga natukene on puudu – koostöös pankadega anname täiendava tõuke, et kasvu ja lisaväärtust loov tööstusinvesteering ei jääks tegemata.

Haapsalu Uksetehase uus tehasehoone

Eesti üks tuntumaid tööstusettevõtteid, poole toodangust eksportiv Haapsalu Uksetehas püstitas uue tootmishoone (fotol kõige parempoolsem) just KredExi tööstuslaenu toel.

Foto: Uve-Rain Uusrand

 

Tööstuslaenu põhitingimused

  • Laenu sihtotstarve on investeeringud materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse­; sellega kaasnevad otsesed kulud seoses tegevuse laiendamise, toodangu mitmekesistamise või tootmisprotsessi ümberkorraldamisega.
  • Laenusumma – maksimaalselt 2 miljonit eurot ja kuni 40% projekti maksumusest.
  • Laenu põhiosa maksetele kehtib kuni krediidi- või finantseerimisasutusega sõlmitud laenu- või liisingulepingu lõppemiseni maksepuhkus.

 

Vt lähemalt: https://kredex.ee/tööstuslaen