Töötamine KredExis

KredEx loodi 2001. aastal Ekspordi Krediteerimise ja Garanteerimise Sihtasutuse, Ettevõtluse Krediteerimise Sihtasutuse ning Sihtasutuse Eesti Eluase liitmise tulemusena.

2016. aastal ühines KredExiga seni Eesti Arengufondi juures tegutsenud Startup Estonia kuueliikmeline meeskond.

2017. aastal sai KredEx SmartCapi emaettevõtteks.

KredExi sidusettevõte AS KredEx Krediidikindlustus asutati 2009. aasta lõpus. Jagame selle ettevõttega kontorit ja tegutseme ühtse meeskonnana.

KredExi edu alus on ühiseid väärtusi kandvad lojaalsed ja pühendunud töötajad. Meie 52-liikmeline meeskond on püsiv: 17 inimest on töötanud KredExis üle kümne aasta. Töötajate keskmine vanus on 42 aastat.

Töötajate rahulolu-uuringud kinnitavad, et põhilised motivaatorid KredExis töötada on head suhted meeskonnas, töötasu ning huvitav ja vaheldusrikas töö.

Väärtustame pikaajalisi töösuhteid, mis aitavad tagada klientide rahulolu, ettevõtte eesmärkide saavutamise ja organisatsiooni järjepidevuse. Vabu ametikohti täites peame vajalikuks arvestada oma töötajate karjäärisoove.

Toetame oma meeskonnaliikmete professionaalset ja isiksuse arengut, pakkudes neile mitmekülgseid koolitusi ning võimalusi rahvusvaheliseks suhtluseks ja kogemuste vahetamiseks teiste riikide organisatsioonidega. Meie töötajatel on tervist säästvad ja tulemuste saavutamist soodustavad töökeskkonnatingimused. Me maksame ametikohale ja panusele vastavat ning finantsvaldkonnas konkurentsivõimelist tasu.

Professionaalse panuse kõrval peame tähtsaks meeskonda liitvaid traditsioone. Meie tavad on talve- ja suvepäevad, jõulupidu töötajate lastele ning aastalõpuüritus koos pereliikmetega.

Väärtused

 • Julgus – oleme tuleviku-​kujundajad, algatades, tegutsedes ja vastutades.
  Seame ambitsioonikaid eesmärke. Kui ei proovi, siis ei tea – julgeme muutuda ja muuta.
 • Arukus – kasutame tarkust ja kogemust parema tuleviku kujundamiseks.
  Otsustades toetume faktidele ja andmetele. Sõnad ja teod käivad käsikäes, oleme selles eeskujuks.
 • Hoolivus – hoolime endast, teistest ja keskkonnast. Väärtustame enda ja teiste teadmisi ning aega.
  Märkame, tunnustame ja inspireerime.
  ​​​​​​​KredEx pälvis 2021. aastal Võrdse palgamaksja tiitli.

Võrdse palgamaksja tiitel