Tööstuslaen võimaldas tootmise automatiseerida

Eesti tootmisettevõtetel on viimane aeg tegeleda tootlikkuse tõstmise ja ressursisäästlikuma majandamisega, milleks tööstulaen annab hea tõuke, tõdeb Valgamaal tegutseva Finlaid OÜ tootmisjuht Siim Abroi. Viimasel aastal on ettevõtete huvi käenduste ja laenude, sh tööstuslaenu vastu kasvanud.

“Pikaajalised tööjõukulude prognoosid näitavad selgelt, et tuleb kiiresti ja riske ennetavalt tootmistegevus automatiseerida ja mehaniseerida. Sellest tekkis ka meie ettevõttel otsene vajadus tööstuslaenu võtmiseks,” tõdeb Finlaid OÜ tootmisjuht Siim Abroi lisades, et üldiselt on Eesti tootmisettevõtetel laiemalt viimane aeg tegeleda tootlikkuse olulise tõstmise ja inimtööjõu mahu vähendusega. “Analüüsides, kuidas muutub turg, arenevad tehnoloogiad, suureneb tööjõu puudus või muutuvad ka töötegemise viisid, tuleb juba täna kiiresti võtta kasutusele uued automaatikalahendused ja nii toormaterjali kui tööjõu kulu vähendavad tööprotsessid ning -seadmed,” kirjeldab tööstuslaenu võtmise vajadust Siim Abroi.

Finlaid

Foto: Finlaid OÜ

Finlaid OÜ otsustas aastatel 2020-2022 uuendada oma tootmisliinid, et tagada ressursisäästlikkus ning tõsta tootlikkust. Eesmärk oli säästa väärtuslikku toorainet ca 10 protsenti ning toota olemasolevate seadmete ja tööjõuga sealjuures 40-60 protsenti enam. "Sattusime oma investeeringule laenu taotlema just viiruskriisi alguses, kus nii mõnegi panga hinnangul olevat justkui apokalüpsis saabunud ning valmisolek laenu anda oli väga madal,” märgib Finlaid OÜ tootmisjuht. "Õnneks SEB-s hinnati olukorda pragmaatilisemalt ja saime investeeringuga edasi liikuda. Lõpuks koostöös KredEx tööstuslaenuga saimegi olulise investeeringu ellu viia."

Taotlemisprotsessi iseloomustades ütleb ettevõtte esindaja, et alguses tundusid KredExi tingimused keerukad, kuid koostöös panga ja sihtasutuse enda inimestega said vajalikud andmed kiiresti õigetele vormidele ning nõutud mahus. “Positiivne vastus tuli võrdlemisi kiiresti, seega lõppkokkuvõttes sujus kõik kenasti,” lausub Abroi, kuid toob komistuskivina välja eelduse, et esialgu soovivad kõik finantseerivad osapooled teiste osapoolte kinnitust eeltingimusena enda positiivse otsuse langetamiseks. Aga kuna kõik osapooled andsid kinnituse, siis ei osutunud see mingisuguseks takistuseks. “Taotlemisprotsess ise käis juba moodsale ja ka kovidiajastule kohaselt e-kanalite kaudu, justkui inkognito. Lõppkinnitus toimus notaris, korraks osapooli põgusalt üle maskiserva silmitsedes,” muigab Abroi.

Tööstuslaen on tänaseks juba edukalt investeeritud. Läbi on viidud seadmete hanked ning vastavad lepingud ka sõlmitud. "Kuni kahe aastase tarneajaga tootmisseadmed on tootja tehases komplekteerimisel ning jõuavad peagi meieni. Sel aastal plaanime need juba ka kasutusele võtta,” ütleb Finlaid OÜ tootmisjuht. "Positiivse kommentaarina lisaksin, et piisava argumenteerituse ja põhjendatuse korral finantseerib KredEx ka kasutatud seadme ostu, juhul kui peaks olema õnne muidugi sellist sobivat seadet leida."

Finlaid 2

Foto: Finlaid OÜ

Finlaid OÜ on 2002. aastal asutatud höövlitööstus Valgamaal, Sangastes. Ettevõte toodab ja müüb põhjamaisest okaspuusaematerjalist ehitus-ja viimistlumaterjali. Põhilisteks toodeteks on sise- ja välisvooder, põranda- ja terrassilaud ning distantsliistud.

 

Tööstuslaen on mõeldud materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse tehtavate investeeringute omafinantseeringu kaasrahastamiseks koos panga või liisinguettevõttega. Lisainfot tööstuslaenu kohta loe siit.