Toetuse väljamaksmine ehitamisega seotud tegevuste korral

Ettevalmistus väljamakse saamiseks
Tutvu toetuse väljamakse juhistega, väljamakse vormi näidisega ja valmista ette vajalikud dokumendid.

Toetuse väljamakse dokumendid ja küsimused saada e-posti aadressile [email protected] või posti aadressile - Sepise 7, 11415,Tallinn, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, ümbrikule lisa  märksõna „Kodutoetus“. 

Ehitamisega seotud tegevused
Ehitamisega seotud tegevused on toetuse andmise mõistes eluaseme püstitamine, laiendamine, ümber ehitamine, renoveerimine, kütte-, elektri-, gaasi-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide muutmine, rajamine või asendamine.

Väljamakse õigus
Toetuse väljamakse õiguse saamiseks peab eluruumi omanikust toetuse saaja  finantstaust olema korras.
Toetust ei saa kasutada juhul, kui eluruumi omanikust toetuse saaja(te) nimel on kehtiv täitemenetlus võlgade sissenõudmiseks, võlgnevused suuremas summas kui 1500 eurot, jõustunud kohtuotsust füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks või pankroti väljakuulutamiseks (välja arvatud juhul, kui ta on panktorimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastatud).
Toetuse objektiks olevale eluruumile ei või olla kinnistusraamatus seatud võõrandamise keelumärget.
Kirjeldatud piirangud ei kehti, kui eluruumi omanik on toetuse saaja kuni 15-aastane laps.

Muudatuste kooskõlastamine
Eraldatud toetust tuleb kasutada taotluses näidatud töödeks. Kui soovid taotluses näidatud töid või tegevusi muuta, võid seda teha, kui oled
KredExilt küsinud selleks eraldi loa. Loa saamiseks esita avaldus, vaatame muudatused üle ja vastame 5 tööpäeva jooksul. Avalduse vormi leiad siit.

Muuta võid taotluses näidatud ehitusettevõtet, ehitusmaterjalide koguseid ja spetsifikatsiooni, samuti
ehitusmaterjalide või – seadmete müüjat tingimusel, et taotluses näidatud tööd jäävad samaks.
KredExi luba ei ole selleks vaja küsida.

Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud
Toetust võib kasutada ühekordselt kasutatavate tööriistade (pintslid, maalriteibid, liivapaberid, töökindad, puuriotsikud jms), sanitaartehnika (vann, kraanikauss, dušinurk, wc-pott, segisti, soojaveeboiler jms) ja valgustite ostmiseks. Samuti tööriistarendi ja ehitusprügi utiliseerimise ning ehitusmaterjalide transpordi eest tasumiseks tingimusel, et teenust pakub materjalide müüja ja teenuse tasu on märgitud materjalidega samale müügiarvele.

Toetust ei või kasutada korduvkasutatavate tööriistade (akutrell, saag, segumasin, haamer, kruvikeeraja jms), ülemääraste ja toreduslike esemete (mullivann, tünnisaun jms), kodumasinate ja -tehnika (pliit, õhupuhasti, elektriradiaator, ventilaator jms), mööbli ja mööblidetailide (köögimööbel, kraanikausikapp, vannitoamööbli, peegel, liuguksed, puitplaadid mööbli ehitamiseks, uksehinged, kapinupud, garderoobikaubad jms) ning sisustuselementide (kardinapuu, ruloo, vaip, peegel jms) ostmiseks.

Toetusealuse projekti elluviimise tähtaeg
Eraldatud toetust on sul aega kasutada ja ehitustöid teha 2 aastat, aega hakatakse lugema toetuse eraldamise otsuse jõustumise kuupäevast.
Pane tähele, et juhul, kui oled toetuse saanud elamu püstitamiseks või elamiskõlbmatu eluruumi ümberehitamiseks, pead eluruumi ehitama kahe aasta jooksul sellise valmidusastmeni, et saaksid sinna perega elama asuda. Toetussumma ebapiisavusel tuleb kaasata omafinansteering.
Mõjuval põhjusel on lubatud projekti elluviimise tähtaega pikendada üks kord kuni üks aasta. Selleks esita
KredExile enne kahe aasta möödumist vabas vormis koostatud ja digitaalselt allkirjastatud avaldus.

Aruandlus
Toetatavate tööde kohta tuleb
KredExile esitada vahe- ja lõpparuandeid ning fotosid.
Vahearuanne esita, kui eraldatud toetussummast on välja makstud 50% või möödunud on pool tööde tegemise tähtajast. 
Lõpparuanne esita 30 päeva jooksul peale kõikide toetusealuste tegevuste lõpetamist ja toetusealuse projekti elluviimist.
Lõpparuandele lisa üks kuni kaks fotot iga aruandesse märgitud töö kohta. Fotod peavad olema selged ja andma ülevaate valminud töödest, tööprotsesse ei ole vaja kajastada.
Fotod saada koos aruandega e-kirja teel aadressile
[email protected]. Suuremahulised fotod võid saata mitme e-kirjaga (ühe kirja maht kuni 10 MB);

Toetuse väljamakse saamiseks vajalikud eeltegevused

1. Hangi ehitusluba või -teatis kui teed töid, mis on ehitamine ehitusseadustiku § 4 tähenduses ja teata meile e-kirja teel kui dokument on ehitisregistris registreeritud.
Ehitusluba või -teatist vajavateks töödeks on elamu püstitamine, ümber ehitamine, laiendamine, tehnosüsteemide muutmine, rajamine või asendamine jms.

Kui sa ei tea, kas planeeritavad tööd on ehitamine ehitusseadustiku tähenduses või mitte, küsi nõu kohaliku omavalitsuse ehitusnõunikult, tee seda e-kirja teel. Ehitusnõuniku vastus saada
KredExi e-posti aadressile [email protected].

Kui teed töid, mille käigus asendad vanad materjalid uutega, loetakse tööd asendamiseks samaväärsega ning ehitusluba, ehitusteatist ega kohaliku omavalitsuse ehitusnõuniku kirjalikku kooskõlastust ei ole vaja esitada. Nendeks töödeks on ruumide siseviimistluse uuendamine, avatäidete vahetamine jms.


Pööra tähelepanu, et ahju, kamina, pliidi, korstna ja ühenduslõõri võib ehitada kehtiva kutsetunnistusega pottsepp.

2. Teavita
KredExit viis tööpäeva enne projekti tegevustega alustamist.
Selleks saada e-kiri aadressile
[email protected] milles teata soovist alustada projekti tegevustega. Kontrollime, et eluaseme omanikust toetuse saaja(tel) ei oleks toetuse väljamakse piiranguid ja vastame sinu e-kirjale paari päeva jooksul.

Toetuse väljamaksmise üldised tingimused

Toetuse väljamakse saamiseks hangi väljamakse dokumendid → esita need KredExile → KredEx teeb ülekande arve väljastanud ettevõtte arvelduskontole. Kui oled arve(d) ise tasunud, maksame arve summa sinu arvelduskontole.
Ehitusteenuse ja – materjalide saaja on toetuse saaja, seega tuleb kõik kuludokumendid vormistada toetuse saaja nimele.
Väljamakse dokumentide menetlemise ja väljamaksmise tähtaeg on 10 tööpäeva.
Toetuse minimaalne väljamakse summa on 500 eurot. Summa võib koosneda erinevatest arvetest.


TOETUSE VÄLJAMAKSMINE
Toetuse kasutamiseks on neli erinevat võimalust. Kirjeldame neid järgnevates punktides:

1) Toetuse väljamaksmine, kui tellid ehitus- või paigaldusteenuse koos ehitusmaterjalide või -seadmetega

See väljamakse variant sobib siis, kui tellid ehitustööd koos ehitusmaterjalidega või seadme(d) koos paigaldusega ehitusettevõttelt.

 1. Võta erinevaid hinnapakkumisi, vali sobiv ettevõtte, lepi kokku tasumise kord ja sõlmi töövõtuleping. Dokumendid vormistab ettevõte.
  Kui ettevõte soovib ettemaksu, võib KredEx​​​​​​​ teha ettemaksu 30% töövõtulepingu maksumusest, kuid ainult ehitusmaterjalide ostmiseks, tööde eest ettemaksu ei tehta.
  Akende ja uste tootmise ja paigaldamise korral võib ettevõte küsida 50% ettemaksu töövõtulepingu kogumaksumusest. Teise osa tasume ettevõttele peale akende valmimist ja paigaldamist tööde üleandmise-vastuvõtmise akti ja lõpparve alusel. Paigaldusteenuse eest ettemaksu ei maksta.

  Kui ettevõte ei soovi ettemaksu, esita punktis 2. ja 4. nimetatud dokumendid
  KredExile peale tööde valmimist ja tööde üleandmise-vastuvõtmise aktiga vastu võtmist.  
   
 2. Ettemaksuarve tasumiseks esita KredExile:
  - töövõtuleping ja hinnapakkumine;
  - arve;
  - arve põhjal koostatud
  väljamakse taotlus;

  Kui sul on mitu arvet, märgi need kõik ühele väljamakse taotlusele.
  Tasume arve ettevõtte arvelduskontole kuni kümne tööpäeva jooksul ja teatame sulle e-kirja teel väljamakse kuupäeva.

   
 3. Ettevõte teeb ehitus- ja/või paigaldustööd ja annab sulle need üle tööde üleandmis-vastuvõtuakti alusel, lisaks vormistab lõpparve.
   
 4. Lõpparve tasumiseks esita KredExile:
  - lõpparve;
  - lõpparve põhjal koostatud
  väljamakse taotlus;
  - tööde üleandmise-vastuvõtmise akt;
  - toetuse kasutamise lõpparuande ja fotod tehtud töödest juhul, kui tööd on valmis ning toetus läheb kogu summas väljamaksmisele.

  Tasume arve ettevõtte arvelduskontole kuni kümne tööpäeva jooksul ja teatame sulle e-kirja teel väljamakse kuupäeva.
  Ehitusteenust võib tellida ka FIE-lt, kuid ehitusmaterjale -või seadmeid FIE-lt  osta ei ole lubatud. Need võid sel juhul hankida eraldi.  
2) Toetuse väljamaksmine, kui tellid ainult ehitus- või paigaldusteenuse

See väljamakse variant sobib siis, kui ehitusmaterjalid -või seadmed on sul juba olemas või ostad need toetuse abil eraldi ja tellid ainult ehitusteenuse.

 1. Võta erinevaid hinnapakkumisi, vali sobiv ettevõtte või FIE ja sõlmi töövõtuleping. Dokumendid vormistab töövõtja. Ehitustööde- ja paigaldusteenuse eest KredEx ettemaksu ei maksa, tasumine toimub peale tööde teostamist ja tööde üleandmise-vastuvõtmise aktiga vastu võtmist.
   
 2. Ettevõte teeb ehitus- ja/või paigaldustööd, annab need sulle üle tööde üleandmis-vastuvõtuakti alusel, lisaks vormistab lõpparve.
   
 3. Arve tasumiseks esita KredExile:

  - töövõtuleping ja hinnapakkumine;
  - arve;
  - lõpparve põhjal koostatud
  väljamakse taotlus;
  - tööde üleandmis-vastuvõtuakt;
  - toetuse kasutamise lõpparuanne ja fotod tehtud töödest juhul, kui tööd on valmis ning toetus läheb kogusummas väljamaksmisele.

  Tasume arve ettevõtte arvelduskontole kuni kümne tööpäeva jooksul ja teatame sulle e-kirja teel väljamakse kuupäeva.
3) Toetuse väljamaksmine, kui ostad toetuse abil ehitusmaterjale või -seadmeid ning organiseerid ehitus- või paigaldustööd ise

See väljamakse variant sobib siis, kui soovid toetust kasutada ainult ehitusmaterjalide -või seadmete ostmiseks ning teostad või organiseerid ehitus-või paigaldustööd ise.

 1. Vali sobiv ehitusmaterjale või  -seadmeid müüv ettevõte. Ettevõtte peab olema kantud  äriregistrisse. Ehitusmaterjale -või seadmeid ei või osta toetuse saajale kuuluvalt ettevõttelt või ettevõttelt, milles toetuse saajal on enamusosalus.
  Akende ja uste tellimisel ilma paigalduseta võib ettevõte küsida 100% ettemaksu lepingu kogumaksumusest. KredExile tuleb esitada töövõtuleping, hinnapakkumine ja arve.
  Eraisikult ja FIE-lt ehitusmaterjale osta ei ole lubatud.

  Küsi ettevõttelt soovitud ehitusmaterjalide või -seadmete kohta ettemaksuarve(d). Arve tasumise tähtajaks võiks võimalusel olla kaks nädalat. Pane tähele, et hinnapakkumine ei ole tasumist kohustav dokument ja selle alusel toetuse väljamakseid ei tehta.

   
 2. Arve(te) tasumiseks esita KredExile:

  - arve(d);
  - arve(te) põhjal koostatud
  väljamakse taotlus;

  Kui sul on mitu arvet, märgi need kõik ühele väljamakse taotlusele.

  Tasume arve(d) ettevõtte arvelduskontole kuni kümne tööpäeva jooksul ja teatame sulle e-kirja teel väljamakse kuupäeva.

  Pane tähele! KredExi poolt tasutud kaupade kättesaamisel küsi müüjalt kaupade kättesaamist kinnitav lõpparve või saateleht ja esita see KredExile koos järgmise väljamakse taotlusega või toetuse kasutamise lõpparuandega.
4) Toetuse väljamaksmine, kui oled tasunud ehitusmaterjalide -või seadmete või ehitus -või paigaldusteenuse eest ja soovid, et KredEx​​​​​​​ hüvitaks kulud

See väljamakse variant sobib siis, kui soovid töödeks vajalikud ehitusmaterjalid -või seadmed osta oma raha eest ja kasutada toetust tehtud kulude hüvitamiseks.

Pane tähele, et sinu tehtud kulud kuuluvad hüvitamisele, kui:

 • kulud on tehtud pärast toetuse eraldamise otsuse jõustumist (välja arvatud ehitusprojekti koostamise kulu, kui ehitusprojekt on koostatud pärast 1. märtsi 2016);
 • kulud vastavad taotluses näidatule või KredExiga kooskõlastatud muudatustele;
 • kaupade eest oled tasunud isikliku deebet- või krediitkaardi või pangaülekandega, sularahas tehtud maksed ei ole toetatavad;
 • ostuarved ja -tšekid on vormistatud sinu nimele (anonüümseid ostuarveid ja -tšekke ei hüvitata).


Ostuarvete/tšekkide kulu hüvitamiseks esita KredEx​​​​​​​ile:

 • ostuarvete/tšekkide nimelised koopiad (originaaldokumente ära esita);
 • ostuarvete/tšekkide alusel koostatud väljamakse taotlus;
 • ostuarvete/tšekkide tasumist tõendavad maksekorraldused või pangakonto väljavõtte.


Kui sul on mitu ostuarvet/tšekki, märgi need kõik ühele väljamakse taotlusele.

Tasume ostuarvete/tšekkide summa
väljamakse taotlusele märgitud toetuse saaja arvelduskontole kuni kümne tööpäeva jooksul ja teatame sulle e-kirja teel väljamakse kuupäeva.


Toetuse saaja kohustused

1. Toetuse abil püstitatud või parendatud eluruumi pead võtma kasutusse ja/või kasutama pere alalise elukohana kaks aastat alates toetuse viimase väljamakse saamisest.

2. Kohustuste täitmise perioodil pead KredExit kirjalikult teavitama järgmistest asjaoludest:

 • kui plaanid eluruumi müüa enne kohustuste täitmise tähtaja lõppu;
 • kui kohtutäitur seab eluruumile kinnistusraamatus omaniku võlgnevuse katteks võõrandamise keelumärke;
 • kui sinu ja/või kaasomaniku võlgnevuste sissenõudmiseks on kohtutäitur algatanud täitemenetluse võlgnevuste sissenõudmiseks.


Kui müüd eluruumi enne kohustuste täitmise tähtaega, pead toetuse kasutamata perioodi eest tagasi maksma. Toetust ei ole vaja tagasi maksta, kui kasutad müügist saadud raha perele sobivama eluruumi ostuks.

3. Toetuse andmisega seotud dokumente säilita alates toetuse väljamaksmisest vähemalt 7 aastat.