Ühe eksporditehingu kindlustus

Eesmärk

Eksporditehingu kindlustus on mõeldud ettevõtjale, kes soovib kindlustada välisriigis asuva ostja makseriski. Kindlustada saad nii ettevõtte üheainsa eksporditehingu riskid kui ka ühe välisriigis asuva ostja kõigi ühe aasta jooksul tehtavate müügitehingute riskid.

Eksporditehingu kindlustus võimaldab sul pakkuda välisriigi ostjale paindlikku maksetähtaega. Kui ta ei suuda maksta arvet õigel ajal, ei kannata selle pärast sinu ettevõte.

Kasutegurid

 • Hüvitame su ettevõttele ostja tasumata arvete tõttu tekkinud kahju.
 • Saad julgemalt alustada müüki tundmatul välisturul.
 • Saad rohkem infot ostja tausta ja maksekäitumise kohta.
 • Annab sulle konkurentsieelise, sest sul on võimalus pakkuda ostjale paindlikke maksetingimusi.
 • Saad abi võlgade sissenõudmisel ja hüvitist sellega seotud kulude eest.
 • Krediidikindlustust saad kasutada tagatisena müügiarvete finantseerimisel faktooringu vm finantsteenuste abil.

Kellele sobib

logo

iduettevõte
alustav ettevõte
tegutsev ettevõte

Teenus sobib, kui

 • soovid kindlustada välisriigis asuva olulise ostjaga tehtud ühe müügitehingu riskid või temaga aasta jooksul tehtud kõigi müügitehingute riskid,
 • teed eksportimisel alles esimesi samme,
 • soovid pakkuda ostjale pikka maksetähtaega.

Olulised tingimused

 • Kindlustada saab ainult välismaal asuva ostja tehingu makseriskid.
 • Ostjale antud maksetähtaeg on üldjuhul kuni 90 päeva ja peab olema kooskõlas kindlustuslepingu tingimustega.
 • Ostja makseviivitusest tuleb KredExile teatada kokkulepitud aja jooksul.
 • Ostja makseviivituse korral suletakse tema krediidilimiit.
 • Majandustegevuses tuleb sul olla hoolas, et vältida kahju teket või suurenemist.
 • Kindlustushüvitist saad lepingus kokkulepitud kindlustusjuhtumi korral.
 • Kindlustushüvitise maksmisel kehtib omavastutus.
 • Kindlustada ei saa kindlustusvõtjaga seotud või tema kontrolli all oleva ostja makseriski.
 • Kindlustatud ei ole nõuded eraisikute vastu, viivised, leppetrahvid, krediidiasutuste teenustasud, valuutade vahetuskursside erinevusest tekkivad kulud, tollimaksud jms tasud.

Kindlustusprotsess

Lepingu sõlmimiseks täida kindlustuslepingu taotlus ja saada see e-posti aadressile krediidikindlustus@kredex.ee. Küsimuste korral võta palun ühendust meie halduritega.

Enne pakkumuse tegemist veendume, et oleme sinu kindlustusvajadusest õigesti aru saanud, ja selgitame sulle kindlustuse toimimist.

Pärast taotluse läbivaatamist hindame sinu ostjat ja teeme sulle pakkumuse, kus on kirjas kindlustustingimused ja lepinguga kaasnevad kulud.

Kui pakkumus sobib, siis tuleb sul tasuda kindlustusmakse. Selle laekumise järel väljastame kindlustuspoliisi ja kindlustuskaitse hakkabki kehtima.

Kindlustuslepinguga seonduvad kahte liiki kulud: kindlustusmakse (arvutatakse ostja krediidilimiidi summalt või ostjaga seotud müügikäibelt) ja ostja hindamisega seotud kulud.

Määrame su ettevõtte ostjale krediidi maksimumsumma, mille ulatuses on müük talle kindlustuskaitsega kaetud. Kindlustusaasta jooksul saad taotleda krediidilimiidi summa muutmist.

Ostjale võimaldatav krediidilimiit sõltub eelkõige tema krediidivõimest.

Kui kindlustad ostjaga aasta jooksul tehtavate tehingute riskid, esita kindlustatud käibe deklaratsioonid kindlustuspoliisis märgitud tähtaegadeks. Kindlustusperioodi lõpus teeme tegeliku müügikäibe andmetele tuginedes kindlaks kindlustusmakse lõpliku suuruse.

Kui kindlustad üksiku eksporditehingu krediidilimiidi ulatuses, siis ei ole sul vaja käivet deklareerida.

Kui ostja viivitab arve tasumisega, siis tuleta tasumise kohustust talle esmalt ise meelde. Kui see ei aita olukorda lahendada, anna meile kindlustuslepingus seatud tähtaja jooksul ostja võlgnevusest teada. Selleks saada makseviivituse teade e-posti aadressile kahjud@kredex.ee.

Kindlustushüvitist saad taotleda kindlustusjuhtumi järel, see tähendab pärast ostja pankrotti või pikaajalist (vähemalt 180-päevast) makseviivitust. Selleks saada kindlustushüvitise taotlus koos kahju tõendavate dokumentidega e-posti aadressile kahjud@kredex.ee.

Kindlustushüvitise maksmise otsustame ühe kuu jooksul pärast taotluse ja lisadokumentide kättesaamist.

Enne lepingu sõlmimist tutvu AS KredEx Krediidikindlustuse tingimustega ja lisaküsimuste korral pöördu meie spetsialistide poole.

Võta ühendust

Ivika Kolk

Ivika Kolk

juhatuse liige, müügiosakonna juhataja

ivika.kolk [at] kredex.ee
Kerttu-Liina S

Kerttu-Liina Soonvald

kliendihaldur

kerttu-liina.soonvald [at] kredex.ee
Helen Hiie

Helen Hiie

kliendihaldur

helen.hiie [at] kredex.ee