Müügikäibe kindlustus

Eesmärk

Müügikäibe kindlustusega saad kindlustada ettevõtte kõik müügitehingud või kõik eksporditehingud ostjatega kindlates sihtriikides. Seega maandad ühekorraga paljude ostjate makseriskid. Kindlustusperioodi jooksul saad taotleda krediidilimiitide määramist uutele ostjatele ja seniste krediidilimiitide muutmist.

Kasutegurid

 • Saad kindlustundega müüa nii Eestis kui ka välisturgudel.
 • Saad rohkem infot ostjate tausta ja maksekäitumise kohta.
 • Annab sulle konkurentsieelise, sest sul on võimalus pakkuda pikemat maksetähtaega.
 • Saad abi võlgade sissenõudmisel ja hüvitist sellega seotud kulude eest.
 • Kindlustus hüvitab ostja tasumata arvete tõttu tekkinud kahju.
 • Soovi korral saad kindlustada ka tütar- või sidusettevõtte müügikäibe.
 • Krediidikindlustust saad kasutada tagatisena müügiarvete finantseerimisel faktooringu vm finantsteenuste abil.

Kellele sobib

logo

iduettevõte
alustav ettevõte
tegutsev ettevõte
eksportiv ettevõte

Teenus sobib, kui

 • soovid kindlustada müüki laiemalt ja sul on ostjaid nii Eestis kui ka välisriikides,
 • plaanid suurendada ekspordimahtu,
 • müüd krediiditingimustel, st annad ostjale tasumiseks pika maksetähtaja.

Olulised tingimused

 • Ostjad võivad asuda nii Eestis kui ka välismaal.
 • Igale ostjale taotled krediidilimiiti, mille ulatuses on müük talle kindlustatud.
 • Ostjale antud maksetähtaeg on üldjuhul kuni 90 päeva ja peab olema kooskõlas kindlustuslepingu tingimustega.
 • Ostja makseviivitusest tuleb KredExile teatada kokkulepitud aja jooksul.
 • Ostja makseviivituse korral suletakse tema krediidilimiit.
 • Majandustegevuses tuleb sul olla hoolas, et vältida kahju teket või suurenemist.
 • Kindlustushüvitist saad lepingus kokkulepitud kindlustusjuhtumi korral.
 • Kindlustushüvitise maksmisel kehtib omavastutus.
 • Kindlustada ei saa kindlustusvõtjaga seotud või tema kontrolli all oleva ostja makseriski
 • Kindlustatud ei ole nõuded eraisikute vastu, viivised, leppetrahvid, krediidiasutuste teenustasud, valuutade vahetuskursside erinevusest tekkivad kulud, tollimaksud jms tasud.

Kindlustusprotsess

Lepingu sõlmimiseks täida kindlustuslepingu taotlus ja saada see e-posti aadressile krediidikindlustus@kredex.ee. Küsimuste korral võta palun ühendust meie halduritega.

 

 

Enne pakkumuse tegemist veendume, et oleme sinu kindlustusvajadusest õigesti aru saanud, ja selgitame sulle kindlustuse toimimist.

Pärast taotluse läbivaatamist hindame sinu ostjate portfelli ja teeme sulle pakkumuse, kus on kirjas kindlustustingimused ja lepinguga kaasnevad kulud.

Pakkumust koostades võtame arvesse andmeid sinu ettevõtte tegevusvaldkonna, müügiturgude, ostjate arvu, taotletavate krediidilimiitide suuruse, kindlustatava käibe eeldatava mahu, varasemate kahjujuhtumite ja muude kindlustuslepingu sõlmimise seisukohast kaalukate asjaolude kohta.

Kui pakkumus sobib, allkirjastame kindlustuslepingu ja sa saad arve kindlustusmakse või selle esimese osamakse tasumiseks. Leping kehtib 12 kuud.

Kindlustuslepinguga seonduvad kahte liiki kulud: kindlustusmakse (arvutatakse kindlustatud käibelt) ja ostjate hindamisega seotud kulud.

Määrame su ettevõtte igale ostjale krediidi maksimumsumma, mille ulatuses on müük talle kindlustuskaitsega kaetud. Kindlustusaasta jooksul saad taotleda krediidilimiidi summa muutmist ja krediidilimiitide määramist uutele ostjatele.

Ostjale võimaldatav krediidilimiit sõltub eelkõige tema krediidivõimest.

Iga kvartali lõpus ootame sinult kindlustatud müügikäibe kohta käibedeklaratsiooni. Kindlustusperioodi lõpus teeme tegeliku müügikäibe andmetele tuginedes kindlaks kindlustusmakse lõpliku suuruse.

Kui ostja viivitab arve tasumisega, siis tuleta tasumise kohustust talle esmalt ise meelde. Kui see ei aita olukorda lahendada, anna meile kindlustuslepingus seatud tähtaja jooksul ostja võlgnevusest teada. Selleks saada makseviivituse teade e-posti aadressile kahjud@kredex.ee.

Kindlustushüvitist saad taotleda kindlustusjuhtumi järel, see tähendab pärast ostja pankrotti või pikaajalist (vähemalt 180-päevast) makseviivitust. Selleks saada kindlustushüvitise taotlus koos kahju tõendavate dokumentidega e-posti aadressile kahjud@kredex.ee.

Kindlustushüvitise maksmise otsustame ühe kuu jooksul pärast taotluse ja lisadokumentide kättesaamist.

Enne lepingu sõlmimist tutvu AS KredEx Krediidikindlustuse tingimustega ja lisaküsimuste korral pöördu meie spetsialistide poole.

Võta ühendust

Ivika Kolk

Ivika Kolk

juhatuse liige, müügiosakonna juhataja

ivika.kolk [at] kredex.ee
Kerttu-Liina S

Kerttu-Liina Soonvald

kliendihaldur

kerttu-liina.soonvald [at] kredex.ee

Helen Hiie

kliendihaldur

helen.hiie [at] kredex.ee