Ekspordilaen

Eesmärk

Ekspordilaen aitab siis, kui ettevõte soovib pakkuda välisostjale pikka maksetähtaega, tasuda krediidikindlustuse makse või rahastada välisostjale müüdavate kaupade tootmist.

Kasutegurid

 • Ekspordilaen aitab ettevõttel leida uusi kliente ja kasvatada ekspordimahtu.

Kellele sobib

Laen

tegutsev ettevõte
eksportiv ettevõte

Teenus sobib, kui

 • ettevõte on kantud Eesti äriregistrisse.
 • ettevõttel puuduvad tähtaega ületanud ajatamata võlad.
 • ettevõte on jätkusuutlik ja maksejõuline.
 • ettevõtte omakapital vastab äriseadustiku nõuetele.
 • ettevõtte juhatuse liikmed ja omanikud on usaldusväärsed ja pädevad.
 • ettevõttel on kogemus sarnaste ekspordiprojektide elluviimisel.
 • ettevõtte soovituslikud finantsnäitajad laenu taotlemise ajal:
  • omakapitali osakaal bilansis vähemalt 30%,
  • likviidsuskordaja vähemalt 0,8,
  • laenu teenindamise kattekordaja konservatiivsel hinnangul vähemalt 1,1.

Olulisemad tingimused

Laenu ei väljastata järgmisteks tegevusteks ja järgmistele ettevõtjatele:
 • Põllumajanduse, kalanduse ja metsa ülestöötamise ettevõtted, välja arvatud põllumajandustoodete ja puidu töötlemisega seotud tegevusteks
 • Relva- ja tubakatööstus
 • Ettevõtte omanike hulgas on madala maksumääraga piirkonnas registreeritud ettevõtteid
 • Finantsraskustes olev ettevõte
Põhitingimused:

Laenu sihtotstarve on võimaldada eksportijale laenu vähemalt kaheaastase maksetähtajaga eksporditehingute rahastamiseks.

Laenu väljastamise eeltingimused:

 • Välisostjaga seotud krediidi- ja poliitiline risk on kindlustatud ning KredEx on kindlustuslepingus määratud soodustatud isikuks. Krediidi- ja poliitilise riski kindlustuskate on vähemalt 95% välisostjale antud krediidi jäägist.
 • Eksporditehingust välisostja vastu tulenev nõue on loovutatud KredExile alates kauba üleandmisest välisostjale.
 • Tootmisrisk on kindlustatud juhul, kui rahastatakse välisostjale müüdavate kaupade tootmist.
 • Vajaduse korral on seatud KredExi kasuks muud tagatised.

Laenusumma on üldjuhul kuni 3 mln eurot välisostja kohta.

Laenuperiood on üldjuhul 2–10 aastat.

Lepingu sõlmimise tasu on 1% laenusummalt, kuid mitte üle 10 000 euro.

Intress koosneb hinnast ja riskimarginaalist, mis sõltub tehingust.

Lepingu muutmise tasu on 0,2% laenujäägilt.
 

Hea teada

 • Infot COVID-19 puhangust tingitud likviidsusraskuste leevendamiseks mõeldud kriisimeetmete kohta leiad SIIT LEHELT
 • Laenu väljastamise eeltingimus on välisostjaga seotud krediidi- ja poliitilise riski kindlustamine KredEx Krediidikindlustuses.
 • Ekspordilaenu taotlemiseks täida taotlusvorm ja lisa sellele:
  • finantsprognooside tabel
  • ülevaade ettevõttest ja tehingu kirjeldus
  • viimase lõppenud majandusaasta (auditeeritud) aruanne
  • jooksva majandusaasta vahearuanne, mis ei ole taotluse esitamise ajal vanem kui kaks kuud

Taotlusprotsess

​​​​​​Taotlemiseks täida ekspordilaenu taotlusvorm, millele lisa vajalikud dokumendid.

Kogemuslood

Baltic Workboats – Nasvalt kaugetele meredele
https://majandus24.postimees.ee/4458005/baltic-workboats-nasvalt-kaugetele-meredele

Võta ühendust

Jaak Tikko

Jaak Tikko

kliendihaldur

jaak.tikko [at] kredex.ee
Mihhail Knut

Mihhail Knut

kliendihaldur

mihhail.knut [at] kredex.ee
Natalja Pauku

Natalja Pauku

kliendihaldur

natalja.pauku [at] kredex.ee
Tiina Kalme

Tiina Kalme

kliendihaldur

tiina.kalme [at] kredex.ee
Argo Suurkask

Argo Suurkask

kliendihaldur

argo.suurkask [at] kredex.ee
Karmen Piip

Karmen Piip

nooremkliendihaldur

karmen.piip [at] kredex.ee