Ekspordilaen

Eesmärk

KredExi ekspordilaen on mõeldud Eestis toodetud kaupade eksportimise tehingute rahastamiseks ja laen väljastatakse Eesti eksportijale. Ekspordilaenu sihtotstarve on võimaldada välisostjale vähemalt kahe aasta pikkust maksetähtaega ning rahastada krediidikindlustuse preemiamakse tasumist ja vajaduse korral ka välisostjale müüdavate kaupade tootmist.

Sihtrühm on kõik eksportijad.

Kasutegurid

 • Ekspordilaen aitab ettevõttel leida uusi kliente ja kasvatada ekspordimahtu.

Kellele sobib

Laen

tegutsev ettevõte
eksportiv ettevõte

Teenus sobib, kui

 • ettevõte on jätkusuutlik ja maksejõuline ning
 • ettevõtte vastab äriseadustiku nõuetele ning
 • ettevõte on kantud Eesti äriregistrisse ja tal puuduvad tähtaega ületanud ajatamata võlad ning
 • ettevõtte juhatuse liikmed ja omanikud on usaldusväärsed ja pädevad ning
 • ettevõttel on sarnaste ekspordiprojektide kogemus.

Olulised tingimused

Laenu ei anta järgmistele tegevustele ja ettevõtjatele:
 • põllumajanduse, kalanduse ja metsa ülestöötamise ettevõtted, välja arvatud põllumajandustoodete ja puidu töötlemisega seotud tegevusteks
 • relva- ja tubakatööstus
 • ettevõtte omanike hulgas on madala maksumääraga piirkonnas registreeritud ettevõtteid
 • finantsraskustes olev ettevõte
Laenusumma

Üldjuhul kuni 3 miljonit eurot ostja kohta, kuid mitte üle 85% tehingu maksumusest.

Laenuintress

Minimaalselt on laenuintress võrdne turuintressimääraga. Intressi suurus arvutatakse ettevõtja ja projekti riskitasemest lähtudes, võttes aluseks investeerimislaenu käendustasude määrad, mis korrutatakse koefitsiendiga 1,3.

Lepingutasud
 • Lepingu sõlmimise tasu 1% laenusummalt.
 • Lepingu muutmise tasu 0,2% laenujäägilt.
Laenuperiood

2–10 aastat.

Laenu tagastamine

Välisostja teeb makseid vähemalt kaks korda aastas.

Laenu väljastamise eeltingimused
 • Välisostjaga seotud krediidi- ja poliitilise riski kindlustamine ning KredExi määramine kindlustuslepingus soodustatud isikuks. Krediidi- ja poliitilise riski kindlustuse kate peab olema vähemalt 95% välisostjale antud krediidi jäägist.
 • Eksporditehingust välisostja vastu tuleneva nõude loovutamine KredExile alates kauba üleandmisest välisostjale.
 • Tootmisriski kindlustamine juhul, kui rahastatakse välisostjale müüdavate kaupade tootmist.
 • Vajaduse korral muude tagatiste seadmine KredExi kasuks.
Laenusaaja soovituslikud finantsnäitajad
 • Omakapitali osakaal bilansis vähemalt 30%.
 • Likviidsuskordaja vähemalt 0,8.
 • Laenu teenindamise kattekordaja konservatiivsel hinnangul vähemalt 1,1.

Hea teada

 • Laenu väljastamise eeltingimus on välisostjaga seotud krediidi- ja poliitilise riski kindlustamine KredEx Krediidikindlustuses.
 • Tutvu ettevõtetele suunatud EASi teenustega siin.

Taotlusprotsess

Eksportija esitab KredEx Krediidikindlustuse AS-ile ekspordilaenu ja -krediidikindlustuse taotluse.
Taotlusele lisa:

 • finantsprognoosid
 • ülevaade ettevõttest ja tehingu kirjeldus
 • viimase lõppenud majandusaasta (auditeeritud) aruanne ja jooksva aasta vähem kui kolm kuud vana vahearuanne

Kogemuslood

Baltic Workboats – Nasvalt kaugetele meredele
https://majandus24.postimees.ee/4458005/baltic-workboats-nasvalt-kaugetele-meredele

Võta ühendust

Jaak Tikko

Jaak Tikko

kliendihaldur

jaak.tikko [at] kredex.ee
Tiina Kalme

Tiina Kalme

kliendihaldur

tiina.kalme [at] kredex.ee
Argo Suurkask

Argo Suurkask

kliendihaldur

argo.suurkask [at] kredex.ee
Karmen Piip

Karmen Stepin

nooremkliendihaldur

karmen.stepin [at] kredex.ee

Marek Tiivel

kliendihaldur

marek.tiivel [at] kredex.ee