Ekspordilaen

Eesmärk

KredExi ekspordilaen on mõeldud Eestis toodetud kaupade eksportimise tehingute rahastamiseks ja laen väljastatakse Eesti eksportijale. Ekspordilaenu sihtotstarve on võimaldada välisostjale vähemalt kahe aasta pikkust maksetähtaega ning rahastada krediidikindlustuse preemiamakse tasumist ja vajaduse korral ka välisostjale müüdavate kaupade tootmist.

Sihtrühm on kõik eksportijad.

Kasutegurid

 • Ekspordilaen aitab ettevõttel leida uusi kliente ja kasvatada ekspordimahtu.

Kellele sobib

Laen

tegutsev ettevõte
eksportiv ettevõte

Teenus sobib, kui

 • laenutaotleja on jätkusuutlik ja maksejõuline ning
 • laenutaotleja omakapital vastab äriseadustiku nõuetele ning
 • laenutaotleja on kantud Eesti äriregistrisse ja nõutud andmed on äriregistrile esitatud ning
 • laenutaotlejal puuduvad lõpetamata maksehäired ja tähtaega ületanud ajatamata maksuvõlad ning
 • laenutaotleja juhatuse liikmed ja omanikud on usaldusväärsed ja pädevad ning
 • laenutaotlejal on sarnaste ekspordiprojektide kogemus.

Olulised tingimused

Laenu ei anta järgmistele tegevustele ja ettevõtjatele:
 • põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus ja vesiviljelus ning metsamajandus
 • tubaka (ning sellega seotud toodete) valmistamine, töötlemine ja turustamine
 • relvade ja laskemoona tootmine, töötlemine ja turustamine
 • laenutaotleja omanike hulgas on isikud, kelle asukoht on riigis või territooriumil, mida loetakse tulumaksuseaduse § 10¹ kohaselt maksualast koostööd mittetegevaks jurisdiktsiooniks
Laenusumma

Kuni 15 000 000 eurot välisostja kohta, kuid mitte rohkem kui kindlustatud krediidilimiit.

Laenuintress

Minimaalselt on laenuintress võrdne turuintressimääraga. Kui turuintressimäära ei ole võimalik määrata, siis on ekspordilaenu intress minimaalselt võrdne madalamaga järgnevatest: 

 • Euroopa Komisjoni teatise alusel määratud referentsmäär, või 
 • OECD poolt määratud Commercial Interest Reference Rate (CIRR)
Lepingutasud
 • Lepingu sõlmimise tasu 1% laenusummalt.
 • Lepingu muutmise tasu 0,2% laenujäägilt.
Laenuperiood

2–10 aastat.

Laenu tagastamine

Välisostja teeb makseid vähemalt kaks korda aastas.

Laenu väljastamise eeltingimused
 • Välisostjaga seotud krediidi- ja poliitilise riski kindlustamine ning KredExi määramine kindlustuslepingus soodustatud isikuks. Krediidi- ja poliitilise riski kindlustuse kate peab olema vähemalt 95% välisostjale antud krediidi jäägist.
 • Eksporditehingust välisostja vastu tuleneva nõude loovutamine KredExile alates kauba üleandmisest välisostjale.
 • Tootmisriski kindlustamine juhul, kui rahastatakse välisostjale müüdavate kaupade tootmist.
 • Vajaduse korral muude tagatiste seadmine KredExi kasuks.

Hea teada

 • Laenu väljastamise eeltingimus on välisostjaga seotud krediidi- ja poliitilise riski kindlustamine KredEx Krediidikindlustuses.
 • Tutvu ettevõtetele suunatud EASi teenustega siin.

Taotlusprotsess

Eksportija esitab KredEx Krediidikindlustuse AS-ile ekspordilaenu ja -krediidikindlustuse taotluse.
Taotlusele lisa:

 • finantsprognoosid
 • ülevaade ettevõttest ja tehingu kirjeldus
 • viimase lõppenud majandusaasta (auditeeritud) aruanne ja jooksva aasta vähem kui kolm kuud vana vahearuanne

Kogemuslood

Baltic Workboats – Nasvalt kaugetele meredele
https://majandus24.postimees.ee/4458005/baltic-workboats-nasvalt-kaugetele-meredele
KredExi pikaajaline krediidikindlustus koos ekspordilaenuga tõi Bikeepile edu Uus-Meremaal
https://kredex.ee/et/uudised/kredexi-pikaajaline-krediidikindlustus-koos-ekspordilaenuga-toi-bikeepile-edu-uus-meremaal

Võta ühendust

Jaak Tikko

Jaak Tikko

kliendihaldur

jaak.tikko [at] kredex.ee
Tiina Kalme

Tiina Kalme

kliendihaldur

tiina.kalme [at] kredex.ee
Argo Suurkask

Argo Suurkask

kliendihaldur

argo.suurkask [at] kredex.ee
Marek T

Marek Tiivel

kliendihaldur

marek.tiivel [at] kredex.ee