Kindlustatud on kindlustusvõtja kõik müügitehingud nii Eestis kui ka välismaal asuvate ostjatega või suurem osa neist. Teenus sobib kindlustusvõtjale, kes soovib saada krediidikindlustusest maksimaalset kasu, kindlustades kõigi või enamiku ostjatega seonduva müügikäibe.
Kindlustatud on kindlustusvõtja mitmed müügitehingud mitmete ostjatega, kuid mitte suurem osa neist. Valikulise riski kindlustus sobib näiteks siis, kui kindlustusvõtja alustab koostööd mõnes välisriigis asuvate ostjatega, kindlustades kõigi nende ostjatega kindlustusperioodil tehtavatest müügitehingutest tulenevad makseriskid.
Kindlustatud on kindlustusvõtja müügitehingud vaid ühe välisriigis asuva ostjaga. Teenus sobib kindlustusvõtjale, kes teeb kindlustusperioodil sama välisriigis asuva ostjaga mitmeid müügitehinguid ning oskab kindlustuslepingu sõlmimisel prognoosida, milliseks umbkaudu kujuneb ostjaga seonduva müügikäibe suurus.
Kindlustatud on vaid ühe välisriigis asuva ostjaga tehtud ühest või mõnest üksikust müügitehingust tulenev ostja makserisk. Üksiku riski kindlustuse leping sobib näiteks siis, kui kindlustusvõtja alustab koostööd välisriigis asuva ostjaga ega oska prognoosida, kui laialdaseks koostöö kujuneb.
Kindlustatud on suuremahulised projektid. Tehingust tulenevad maksetähtajad on pikemad kui kaks aastat. Ostja teostab makseid graafiku alusel. Enamjaolt on tehingusse kolmanda osalisena kaasatud finantseerija, kes rahastab müügieseme tootmist ja/või ostjale pika maksetähtaja võimaldamist.