Lõppenud toetusmeetmete aruannete vormid

Eesmärk

Info lõppenud energiaauditi ja ehitusprojekti ning korterelamute renoveerimise toetusmeetmete kohta.

Lõppenud toetusmeetmed

2019. aasta tarbeandmete esitamine

Kõigil, kes on kasutanud korterelamu rekonstrueerimiseks renoveerimislaenu, tuleb esitada 2020. aasta 15. veebruariks energiatarbe aruanne 2019. aasta kohta.

Aruande esitamiseks logige sisse KredExi e-teenindusse. Peale sisse logimist suunatakse Teid energiakulu aruande vormile .

Energiakulu aruande esitamine.

NB! E-teeninduse kasutamiseks on vajalik ID-kaart või Mobiil-ID.

Kohustused

Laenusaaja kohustused pärast lepingu sõlmimist:

  • Esitada kogu krediidiperioodi kestel, kuid mitte vähem kui 10 aastat, kord aastas 15. veebruariks eelmise kalendriaasta energiakulu aruanne vastaval vormil
  • lubada KredExil kontrollida laenulepingu täitmist kohapeal
  • säilitada laenuga seotud dokumentatsiooni Krediidilepingu kehtivuse lõppemiseni, kuid mitte vähem kui kuni 31.12.2025
  • esitlema korterelamu üldkasutataval pinnal infot ERDFi osalusest rekonstrueerimistööde toetamisel
  • hoidma hoone kindlustuslepingu kehtivana (sh tasuma kindlustusmakse osamaksed tähtaegselt) kuni Krediidilepingu kehtivuse lõppemiseni.


Korterelamute renoveerimislaenu programm on rahastatav Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Kõigil, kes on aastatel 2010-2014 saanud rekonstrueerimistoetust, tuleb esitada igal aastal 20. jaanuariks energiatarbe aruanne eelneva aasta kohta .

Aruande esitamiseks logige sisse KredExi e-teenindusse. Peale sisse logimist suunatakse Teid energiakulu aruande vormile.

Energiakulu aruande esitamine.
NB! E-teeninduse kasutamiseks on vajalik ID-kaart või Mobiil-ID.

Rekonstrueerimistoetuse otsuse saanud korterelamud

Energiaauditi ja ehitusprojekti toetuse taotlusvoor on suletud alates 1. septembrist 2013 rahaliste vahendite lõppemise tõttu

Aruandlus

Kõikidel korterelamutel, kes on saanud energiaauditi, ehitusprojekti või ehitise ekspertiisi toetust on kohustus esitada kord aastas korterelamu energiakulu aruanne eelneva kalendriaasta kohta.

Aruande esitamise kohustus algab toetuse saamisele järgnevast aastast, aruande esitamise periood on 3 aastat. Aruanne tuleb esitada iga järgneva aasta 20. jaanuariks.

Aruande esitamiseks logige sisse KredExi e-teenindusse. Peale sisse logimist suunatakse Teid energiakulu aruande vormile.

Energiakulu aruande esitamine.

NB! E-teeninduse kasutamiseks on vajalik ID-kaart või Mobiil-ID.

Energiaauditi, ehitusprojektide ja ehitusekspertiiside toetuste saajad

Ehitusekspertiiside, ehitusprojektide ja energiaauditite toetuste saajate nimekirjad

Toetuse saaja esitab KredExile energiatootmisseadme mõõdetud kuupõhised kalendriaasta energiatootmise andmed kord aastas 1. veebruariks kolmel aastal pärast toetuse väljamakse tegemist.

Energiatootmise andmed esitatakse digitaalselt allkirjastatuna KredExi e-teeninduse kaudu või e-kirjaga paneelid@kredex.ee.

Toetuse saaja peab ühe kalendriaasta möödudes pärast projekti lõppemist tellima kalendriaasta mõõdetud tarbimisandmete baasil koostatud energiamärgise ja esitama selle KredExile hiljemalt ühe kuu möödudes antud kalendriaasta lõppemisest.
Energiamärgis saada aadressile
korterelamu@kredex.ee.

Korterelamute rekonstrueerimistoetuse programm on rahastatav Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.