Lõppenud toetusmeetmete aruannete vormid

Eesmärk

Siit leiad lõppenud toetusmeetmete aruannete vormid.

Lõppenud toetusmeetmed

2019. aasta tarbeandmete esitamine

Kõigil, kes on kasutanud korterelamu rekonstrueerimiseks renoveerimislaenu, tuleb esitada 2020. aasta 15. veebruariks energiatarbe aruanne 2019. aasta kohta.

Aruande esitamiseks logige sisse KredExi e-teenindusse. Peale sisse logimist suunatakse Teid energiakulu aruande vormile .

Energiakulu aruande esitamine.

NB! E-teeninduse kasutamiseks on vajalik ID-kaart või Mobiil-ID.

Kohustused

Laenusaaja kohustused pärast lepingu sõlmimist:

  • Esitada kogu krediidiperioodi kestel, kuid mitte vähem kui 10 aastat, kord aastas 15. veebruariks eelmise kalendriaasta energiakulu aruanne vastaval vormil
  • lubada KredExil kontrollida laenulepingu täitmist kohapeal
  • säilitada laenuga seotud dokumentatsiooni Krediidilepingu kehtivuse lõppemiseni, kuid mitte vähem kui kuni 31.12.2025
  • esitlema korterelamu üldkasutataval pinnal infot ERDFi osalusest rekonstrueerimistööde toetamisel
  • hoidma hoone kindlustuslepingu kehtivana (sh tasuma kindlustusmakse osamaksed tähtaegselt) kuni Krediidilepingu kehtivuse lõppemiseni.


Korterelamute renoveerimislaenu programm on rahastatav Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Kõigil, kes on aastatel 2010-2014 saanud rekonstrueerimistoetust, tuleb esitada igal aastal 20. jaanuariks energiatarbe aruanne eelneva aasta kohta .

Aruande esitamiseks logige sisse KredExi e-teenindusse. Peale sisse logimist suunatakse Teid energiakulu aruande vormile.

Energiakulu aruande esitamine.
NB! E-teeninduse kasutamiseks on vajalik ID-kaart või Mobiil-ID.

Rekonstrueerimistoetuse otsuse saanud korterelamud

Toetuse saaja peab ühe kalendriaasta möödudes pärast projekti lõppemist tellima kalendriaasta mõõdetud tarbimisandmete baasil koostatud energiamärgise ja esitama selle KredExile hiljemalt ühe kuu möödudes antud kalendriaasta lõppemisest.
Energiamärgis saada aadressile
[email protected].

Korterelamute rekonstrueerimistoetuse programm on rahastatav Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.