Maapiirkonna eluasemelaenu käendus

Avatud

Eesmärk

Maapiirkonna eluasemelaenu käendus võimaldab maale kodu osta ja seda renoveerida.
Maapiirkonna eluasemelaenu käendusega on võimalik osta korter, elumaja, krunt või suvila. Krundi ostu eesmärgiks peab sellisel juhul olema elamu ehitamine ning suvila puhul suvila ümberehitus aastaringseks elamiseks.

Teenust ei saa kasutada järgmistes piirkondades:

HARJU MAAKOND - Harju maakonna linnad ja alevikud ning Tallinnaga külgnevad vallad, välja arvatud Ardu, Habaja, Loksa, Rummu ja Ämari
TARTU MAAKOND - Tartu maakonna linnad ja alevikud, välja arvatud Alatskivi, Kallaste, Rannu ja Rõngu
PÄRNU MAAKOND - Pärnu linn asustusüksusena, Sauga alevik, Paikuse alev
LÄÄNE-VIRU MAAKOND - Rakvere linn
VILJANDI MAAKOND - Viljandi linn
RAPLA MAAKOND - Rapla linn asustusüksusena, Kohila alev
SAARE MAAKOND - Kuressaare linn asustusüksusena
LÄÄNE MAAKOND - Haapsalu linn asustusüksusena

Kasutegurid

 • Laenusumma saab olla suurem kui vara väärtus.
 • Ostetava ja renoveeritava vara väärtus peab katma vähemalt vaid 25% laenusummast.

Kellele sobib

Pere logo

eraisikule ja perele

Olulised tingimused

 • KredExi eluaseme laenukäenduse taotlemiseks palume pöörduda panga poole, sest laenu ja ka käendust saab taotleda panga kaudu. Eraldi KredExi poole pöörduda pole vaja.
 • Vähemalt üks laenutaotleja, kes soovib kasutada KredExi eluasemelaenu käendust, peab kuuluma ühte laenu sihtrühma.
 • Omafinantseering on vähemalt 10% laenu projekti väärtusest.
 • Tagatise suurus kuni 80% krediidi tagastamata põhiosast, kuid kuni 80 000 eurot.
 • Laenusumma piirmäär on 100 000 eurot ja kuni 90% ostu ja/või rekonstrueerimise maksumusest.
 • Ostetava või rekonstrueeritava vara väärtus peab katma vähemalt 25% laenust.
 • Maapiirkonnas eluaseme ostmiseks või rekonstrueerimiseks antava krediidi tagatisvarale seatakse sihtasutuse kasuks hüpoteek.
 • Tagatistasu on 1% tagatise jäägilt aastas, mida tasutakse kord kuus kuni käenduslepingu lõppemiseni.
 • Nii lapse sünni kui ka olemasoleva lapse puhul on võimalik saada laenupuhkust kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.
 • Korraga võib olla kasutusel ainult üks KredExi eluasemelaenu käendus.
 • Soetatava või renoveeritava eluaseme omanik ja kasutaja peab olema laenusaaja. Eluase on lubatud soetada kaasomandisse abikaasa või kaaslaenusaajaga.

Hea teada

 • Käendusega ostetud vara ei või välja üürida.
 • Käenduse taotlemine käib läbi panga.
 • Tagatiseks olev vara tuleb kindlustada.
 • Vaata teiste sihtrühmade eluasemelaenu käenduse tingimusi siit.

Taotlusprotsess

Meile teadaolevalt pakub maapiirkonna eluasemelaenu käendust täna Coop Pank (uuendame teenust pakkuvate pankade osas kodulehte jooksvalt).
Käenduse taotlemiseks tuleb pöörduda panka, kes korraldab käenduse saamise ning hilisema aruandluse.

Ostetavale varale seatakse hüpoteek KredExi kasuks, tagatise turuväärtus ei oma panga jaoks tavapärast tähtsust laenuriski hindamisel. Käenduse kasutamisel on pangale tagatiseks KredExi käendus (kui ei kaasata lisatagatisi kokkuleppel kliendiga).

Näiteks, kliendi piisava maksevõime korral oleks võimalik sõlmida laenuleping järgneva plaani teostamiseks:

Krediidivõimeline klient soovib osta 25 000 eurot maksva maakodu ja seda renoveerida, renoveerimise kuluks on planeeritud 75 000 eurot. Kliendil on projekti omafinantseeringuks olemas 10 000 eurot.

Pank hindab taotlust ja pakub laenu 90 000 eurot, KredEx käendaks laenusummast 80% ehk 72 000 eurot.

Dokumendid

Võta ühendust

Kristo Hütt

Kristo Hütt

kliendihaldur (eluasemelaenu käendus, korterelamu laen ja käendus, elamufondi arendamise investeeringutoetus)

kristo.hutt [at] kredex.ee
Aire Oolup

Aire Oolup

toetuste haldur (kodutoetus lasterikastele peredele, lammutustoetus, eluasemelaenu käendus)

aire.oolup [at] kredex.ee