COVID-19 abimeetmed

Suletud

Eesmärk

Koroonaviiruse COVID-19 levik tingis Eesti ettevõtete majandustegevuses tõsiseid tõrkeid. Nende mõjude leevendamiseks pakkusime erinevaid kriisimeetmeid, mis olid suunatud jätkusuutlike Eesti ettevõtete abistamiseks.

Lõppenud meetmed

Teenuse pakkumine lõpetati alates 31.12.2020. 

Erakorralise laenu eesmärk oli võimaldada ettevõtjatele uusi käibe- ja investeerimislaene COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks.

Laenutaotlusi võeti vastu kuni 30.11.2021.

Käibekapitalilaenu sihtotstarve oli COVID-19 puhangust tingitud ettevõtja ajutiste raskuste ületamiseks vajaliku käibekapitali finantseerimine. 

Teenuse pakkumine lõpetati alates 31.12.2020. 

Investeerimislaenu sihtotstarve oli COVID-19 puhangust tingitud ettevõtja ajutiste raskuste ületamiseks tehtavate põhivarainvesteeringute finantseerimine.

Teenuse pakkumine lõpetati alates 31.12.2020. 

Käenduse eesmärk oli võimaldada riiklikult olulistele projektidele uut finantseeringut COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Käendusega oli võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi.

Käenduse taotluseid võeti vastu kuni 30.11.2021.

Erakorralise proportsionaalse väikelaenu käenduse eesmärgiks oli võimaldada ettevõtjatele uut finantseeringut COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Käendusega oli võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi.

Käenduse taotluseid võeti vastu kuni 31.05.2022.

Käenduse eesmärk oli võimaldada majutus- ja toitlustussektoris tegutsevatele ettevõtjatele ning reisibüroodele ja reisikorraldajatele uut finantseeringut COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. 

Proportsionaalse käenduse taotluseid taotluseid võeti vastu kuni 31.05.2022.
Fikseeritud käenduse taotluseid võeti vastu kuni 30.11.2021.

Erakorraline käendus võimaldas olemasolevatele laenudele tavapärasest pikemat maksepuhkust (vähemalt 6 kuud) ja lõpptähtaja pikendamist likviidsuse tagamiseks COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Käendusega oli võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi. 

Käenduse taotluseid võeti vastu kuni 31.05.2022.

Erakorraline käendus võimaldas ettevõtetele uusi käibe- ja investeerimislaene COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Käendusega oli võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi.

Kriisiabi saanud ettevõtjate nimekirjad


Nimekirju uuendati viimati 06.03.2023


KredEx kasutab COSME COVID-19 kaasgarantiid. Loe lisaks