Tarnijakrediidi case study

Case Study: Pakkimisliin kaugele Hispaaniasse

Teenus: tarnijakrediidi kindlustus koos ekspordilaenuga

AS EESTI ASI on ettevõte, mis toodab pakkeliini seadmeid. Ettevõte on haaranud viimastel aastatel turgu ja suurkliente nii USA-s kui Euroopas. Samas usub ettevõte, et ambitsioonikal eksportijal tuleb ostjatele erinevaid lahendusi pakkuda, et ka enda äri kasvatada. 

AS EESTI ASI seadmed on seda tüüpi toodang, mille puhul ostja võib vajada pikka maksetähtaega. Nii oli, kui nende juurde tuli ostusooviga Hispaania ettevõte. Ettevõtte ärimudel oli positiivne ja nende ettevõtmises nähti rohkelt potentsiaali, kuid asjade kokkulangemisel ei õnnestud firmal kaasata koduturult laienemiseks piisavalt raha. AS Eesti ASI lahendas ostja rahastamise mure KredExi abiga.

AS KredEx Krediidikindlustus ja Sihtasutus KredEx pakuvad koostöös Eesti eksportijatele lahendust, mis võimaldab pakkuda välisostjale oma teenuse või kauba koos finantseeringuga. Pikk maksetähtaeg võib olla ostjale oluline kriteerium ostuotsuse langetamisel, eriti kui kaup või teenus maksab palju ja finantseerimiseks on mõistlik võtta finantseering, nt. masinad, seadmed, laevad, ehitised, IT-lahendused.


Ostja ostusoov

Ostjale rahastamise võimaldamiseks tegi AS Eesti Asi KredExile ekspordilaenu taotluse. Eesti ASI AS soov oli müüa pakkimisliin maksumusega 200000 eurot Hispaaniasse. Ostja soovis rahastamist 5 aasta peale.

Ostja ja müüja pidid arvestama rahvusvaheliste nõuetega (OECD) oma ostu-müügi tehingu tingimuste kokkuleppimisel:

 • Maksetähtaeg kuni 15 aastat, kuid mitte pikem kui pakkimisliini kasulik eluiga
 • Tehingu eest vähemalt 15% ettemaks
 • Tagasimaksegraafik: võrdsed põhiosamaksed, vähemalt 1 osamakset aastas
 • Vähemalt 1 intressimakse aastas

Ostja esitas enda poolt finantsandmed ja rahavoogude prognoosi.


KredExi pakkumine

Pakkumise tegemiseks analüüsis AS KredEx Krediidikindlustus ostja finantsvõimekust ning leidis, et ostja taust on usaldusväärne ning ettevõte suudab viie aasta jooksul võetud kohustused täita. Võttes arvesse ostja finantsvõimekust, tema asukoha riiki ning maksetähtaega oli KredEx Krediidikindlustus AS valmis kindlustama ostja makseriski ning sihtasutus KredEx pakkuma rahastuse.

KredEx tegi ASle Eesti ASI ja tema ostjale järgmise pakkumise:

 • Eksporditehing: pakkimisliin
 • Eksporditehingu maksumus: 200 000 eurot
 • 15% ettemaks kauba eest: 30 000 eurot
 • Krediidi summa ostjale – 170 000  (85% - 200000)
 • Laen müüjale – 161 500 (95% - 170 000)
 • Krediidiperiood – 5 aastat (igakuised põhiosa maksed summas 2833 eurot)
 • KredEx Krediidikindlustuse pakkumine: kindlustatakse 95% krediidi summast, hinnaga 7 % tehingult ehk 11900 eurot (tasumine enne tarnimist, võimalik tasuda koos laenuga)
 • Sihtasutus KredEx finantseerimise pakkumine: 2.8% p.a.
   

Lepingutega samm-sammult tehinguni

Lepinguprotsess

 1. Eesti ASI AS tegi KredExile ekspordilaenu taotluse
 2. Eesti ASI AS ja tema ostja sõlmisid ostu-müügilepingu, mille järgi ostja kohustus Eesti ASI AS tasuma 15% ehk 30000 ettemaksuna enne tootmise alustamist ning peale kauba tarnet, 5 aasta jooksul, ülejäänud 181 900 (tasumata osa + kindlustusmakse) maksegraafiku alusel
 3. Eesti ASI AS ja AS KredEx Krediidikindlustus sõlmisid kindlustuslepingu, millega kindlustati ostja maksejõuetuse risk 95% kattega, kindlustuslepingusse pandi soodustatud isikuks SA KredEx kui tehingu rahastaja
 4. Eesti ASI AS ja SA KredEx sõlmisid 85% osale tehingust laenulepingu, mille alusel Eesti ASI AS sai 95% osas tasu oma kauba eest kätte, kui kaup tarnitud. Ülejäänud 5% nõustus Eesti ASI AS samuti 5 aasta jooksul ootama.
 5. Eesti ASI AS, SA KredEx ja Ostja sõlmisid kolmepoolse nõuete loovutamise lepingu, mille alusel ostja kohustus tasuma ekspordilepinguga kokkulepitud makseid otse SA KredExile. Ostja tasub maksegraafiku alusel iga kuu laenupõhiosa maksed, millest saab Eesti ASI AS 5%, mille osas võttis ise riski.

Kontakt:

KredEx Krediidikindlustus

www.krediidikindlustus.ee