Suurepärane ekspordivõimalus või petuskeem?

 

Suheldes oma klientidega puutume üha sagedamini kokku juhtumitega, kus Eesti ettevõtjad on leidnud suurepärase ekspordivõimaluse, välismaise ostja, kes soovib tellida kaupu suures mahus. Tingimuseks on mõnenädalane maksetähtaeg. Ent tihti lähemal vaatlusel selgub, et tegu on levinud petuskeemiga, mis põhineb identiteedivargusel.

Oleme KredEx Krediidikindlustuses mitmel juhul suutnud ennetada ettevõtjate sellistesse tehingutesse jõudmise. Tavapärane näide on, kus tehingusse üritatakse saada pigem väiksemaid tootjaid ning ostja esitleb end suure rahvusvahelise hulgimüüja/kaubamaja/poeketi esindajana. Ettevõtjale näib tehing suurepärase võimalusena pääseda uuele turule ning lubatud tellimuse mahud tunduvad samuti ahvatlevad. Ostja ei ole nõus ettemaksu tegema ja soovib saada 7-30 päeva maksetähtaega. Kuna ostjaga puudub varasem kogemus, hindavad ettevõtjad ostjariski vastavalt oma ettevõttesisesele praktikale. Kui ettevõte otsustab riski võtta, saadab ta kaubad välja. Arvet aga ostja ei tasu. Lähemalt uurima hakates selgub, et ettevõte, kelle nimel kaupu telliti, ei ole tehinguga seotud.

Kuna makseriski aitab katta krediidikindlustus, jõuab riski tunnetav ettevõtja tihti krediidikindlustuse sooviga meieni, kus mitmel juhul oleme üheskoos jõudnud selgusele, et tehingu taga on petturid.

Krediidikindlustus tagab kindlustunde olukordades, kus ostjale antakse võimalus maksta arveid alles pärast kauba tarnet või teenuse osutamist ning kaasneb risk, et raha jääb ostjalt laekumata. 

Juhul kui ostja ei ole suuteline saadud kauba või teenuse eest maksma, hüvitab KredEx kahju, mis tuleneb lepingu alusel tasumata arvetest. Selline suutmatus võib olla põhjustatud ostja ajutistest või püsivatest makseraskustest või tema asukohariigi poliitilisest sündmusest.

Ent krediidikindlustus ei kata tehinguid, mille näol on tegu pettusega ja identiteedivargus on üks nendest juhtudest, kus kindlustuskaitse puudub. Seega kutsume üles ettevõtjaid tähelepanelikkusele tehingute osas, mis tunduvad liiga head.

Anname mõned näpunäited, millele e-maili teel tulnud päringu puhul tähelepanu pöörata:

  • Meiliaadressi korrektsus
    Väga oluline on enne tehingut uue ostjaga uurida ettevõtte tausta. Vaadata, kas meiliaadress, kust päring tuleb, klapib ostja kodulehel oleva meiliaadressiga. Tihti ei vasta meiliaadress üks ühele ning aadressi vahele või lõppu on lisatud täiendavaid tähekombinatsioone. 
  • Tarneaadress
    Petturid kasutavad tarneaadressina muul aadressil asuvat üldist logistikaladu, kust kaupade mahalaadimise järel on pea võimatu tuvastada kaupade edasine liikumine. Kahtluse korral tasub kindlasti üle helistada ning telefoni teel üle täpsustada.
  • Kontaktisik
    Veendu, kas antud kontaktisik töötab ostja ettevõttes. Kahtluse korral proovi ettevõttega telefoni teel läbi üldnumbri kontakti saada ning tellimuses veenduda. Meili jaluses märgitud numbrile helistamisest ei ole kasu, kuna tegu võib olla petturi numbriga.


Kui tehingu osapoole osas on kindlus olemas, soovitame maandada makseriski läbi krediidikindlustuse.

Edukaid tehinguid!

KredEx Krediidikindlustus