Kes me oleme

Startup Estonia

KredEx viib ellu Startup Estonia programmi eesmärgiga luua Eestile rohkem idufirmade edulugusid, arendades selleks nende ökosüsteemi.

Startup Estonia on seotud mitme arenguprogrammiga. Nende kaudu arendame iduettevõtjate teadmisi ja oskusi, parandame idufirmade rahastust ning kõrvaldame õiguslikke kitsaskohti.

Startup Estonia on Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks vajalik ning valdkonna osaliste seas väärtustatud platvorm,mille prioriteetsed arengusuunad 2021.–2027. aasta eelarveperioodiks lähtuvad ökosüsteemi osaliste vajadustest, riiklikest arengusuundadest ja strateegiatest ning valdkonna üleilmsetest suundumustest. Loe lähemalt ka Startup Estonia strateegiast aastatel 2021-2027. 

Startup Estonia tegevusvaldkonnad

1. Tugev ökosüsteem

Esindame ja aitame arendada kohalikku idufirmade kogukonda. Eestis on ligikaudu 100 organisatsiooni, kes pakuvad tooteid ja teenuseid idufirmadele alustades seemnefaasi ja lõpetades kasvufaasi firmadega.

2. Talendid

Hoolitseme selle eest, et idufirmadel oleks ligipääs talentidele. Selleks pakume nii oskuste ja teadmiste arenguprogramme kui ka Startup-viisa programmi, mis aitab tuua Eestisse rahvusvahelisi talente.

3. Tark raha

Oleme abiks kohalike investorite teadlikkuse suurendamisel ja välisinvestorite ligitõmbamisel. Algatame uusi kiirendifonde varase faasi idufirmade jaoks.

4. Regulatsioonid

Esindame idufirmade kogukonna huve ja tegeleme õiguslike kitsaskohtade kõrvaldamisega. Edendame idufirmade ja avaliku sektori koostööd.


Startup Estopnia teeb koostööd ka mitme fookusvaldkonna ja pilootprojektide arendajatega.

● Küberturvalisuse fookus

Alates 2017. aastast kasvatame Eesti küberturvalisuse idufirmade sektorit. Selleks arendame valdkonna kogukonda, toetame küberturbega tegelevate idufirmade kasvu ja aitame neil laieneda välisturgudele.

● Haridusvaldkonna fookus

2018. aasta lõpus alustasime koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga, et luua soodne kasvupinnas rahvusvahelise kasvuplaaniga haridusvaldkonna idufirmade (ingl EdTech) edulugude tekkeks ja kasvuks.

● Ida-Virumaa äri ja idufirmade inkubaatorite tegevuse toetamine idufirmade ökosüsteemi arendamise kaudu.

2018. aasta lõpus alustasime koostööd Rahandusministeeriumiga, et luua Ida-Virumaale toimiv ökosüsteem idufirmade tekkeks ning toetada sealseid ettevõtluse tugistruktuure, et luua idufirmadele hea kasvukeskkond.


Loe lisa: www.startupestonia.ee

Startup Estonia programm on rahastatud (projekti number: EU50651) Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

EL