Era- ja riskikapitalifondid

Eesmärk

Aitamaks nii Eesti alustavatel kui ka pikemalt tegutsenud kiirelt kasvavatel ettevõtetel areneda ning kasvu rahastada, pakub KredEx fondifondide kaudu riskikapitali. Eesmärk on tagada piisav kohalik kapitalipakkumine ning riski- ja erakapitalituru terviklik areng.

KredEx valib määratletud investeerimisstrateegiate raames välja fondihaldurid, kes kaasavad lisaks riiklikule rahastusele, samadel alustel ka enda ja erainvestorite raha ning vastutavad enda loodud fondide investeerimisotsuste ja tulemuste eest. KredEx fondihaldurite tegevusse ja otsustesse ei sekku. KredEx otse ettevõtetesse riskikapitaliinvesteeringuid ei tee, investeeringute kaasamisest huvitatud ettevõtetel tuleks pöörduda otse fondijuhtide poole.


EstFund

EstFund on fondifond, mis on loodud koostöös Euroopa Investeerimisfondi (EIF), KredExi ning Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga (MKM). EstFundi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava 2014–2020 fondidest 48 miljoni euroga ja EIF investeerib 12 miljonit eurot enda poolt hallatavat kapitali. Kokku investeeritakse EstFundist 60 miljonit eurot, millele lisandub erainvestorite panusena ligi 40 miljonit eurot.

EstFund koosneb järgmistest fondidest:

  • Tera Ventures Fund II keskendub riskikapitaliinvesteeringutele uuenduslikesse varajase arengufaasi ettevõtetesse.
  • Equity United PE I pakub laienemiskapitali suure kasvupotentsiaaliga ettevõtetele, mille eesmärk on suurendada oma tootevalikut või siseneda uutele turgudele. Enne ettevõtetesse investeerimisega alustamist kaasavad fondivalitsejad lisakapitali ka erainvestoritelt. 
  • United Angels Co-Investment Fund I investeerib aktiivselt koos erainvestoritega varajases arengufaasis Eesti ettevõtetesse.

Täpsem info SIIT.

eif3.jpg

 

Riskikapifondid

Superangel

Superangel investeerib tehnoloogiavaldkonna iduettevõtetesse. Investeeringu suurus on kuni 1,5 miljonit eurot ettevõtte kohta, kuid fondi esmane investeering jääb suurusjärku 50 000 – 200 000 eurot.

Täiendavat infot vaata siit: https://www.superangel.io/

Karma Ventures

Karma Ventures investeerib tehnoloogiavaldkonna iduettevõtetesse. Investeeringu suurus on kuni 3 miljonit eurot ettevõtte kohta, millele lisanduvad võimalikud jätkuinvesteeringud.

Täiendavat infot vaata siit: http://www.karma.vc/

BaltCap

BaltCap Growth Fund investeerib väike- ja keskmise suurusega ettevõtetesse, kes soovivad tuua turule uusi tooteid ja teenuseid, laiendada tegevust ostu- ja ülevõtutehingute kaudu või kasvada piirkonna turuliidriks. Investeeringu suurus on 0,5 kuni 3 miljonit eurot ettevõtte kohta.

BaltCap Private Equity Fund II investeerib ettevõtetesse peamiselt enamusosaluse väljaostmise kaudu. Investeeringu suurus on 5 kuni 15 miljonit eurot ettevõtte kohta.

Täiendavat infot vaata siit: http://www.baltcap.com/

BPM Capital

BPM Capital pakub mezzanine-rahastust ettevõtete laienemiseks, väljaostuks ja kapitali restruktureerimiseks. See rahastus on sobiv alternatiiv ettevõtjale, kes soovib säilitada (või omandada) enamusosaluse aktsiakapitalis ning omada kontrolli ettevõtte juhtimisel. Investeeringu suurus on 2 kuni 10,5 miljonit eurot ettevõtte kohta.

Täiendavat infot vaata siit: http://www.bpmcapital.eu/

Livonia Partners

Livonia Partners investeerib tööstus- ja teenuseettevõtetesse peamiselt enamusosaluse väljaostmise kaudu. Investeeringu suurus on 3 kuni 15 miljonit eurot ettevõtte kohta.

Täiendavat infot vaata siit: https://www.livoniapartners.com/

Kellele sobib

Era- ja riskikapitali fondid

iduettevõte
alustav ettevõte
tegutsev ettevõte
eksportiv ettevõte