Korterelamu renoveerimislaen

Avatud

Eesmärk

Laen on suunatud neile ühistutele, kes on saanud pangast renoveerimislaenu taotlusele eitava vastuse või pakkumise, mille tingimused on ebamõistlikud (nt väga lühike tähtaeg, tavapärasest olulisemalt kõrgem intress).  Laenu abil on võimalik rahastada renoveerimistöid ja kombineerida laenu KredExi pakutava rekonstrueerimistoetusega, et anda korterelamule terviklikult uus hingamine.

Kasutegurid

 • Energiasääst
 • Terviklik sisekliima
 • Uueväärne elamu

Kellele sobib

Korteriühistu

korteriühistule

Teenus sobib, kui

 • laenusaajaks on korteriühistu
 • korteriühistu on krediidivõimeline
 • laenusaajal on pädev üldkoosoleku otsus renoveerimistööde teostamise, laenuvõtmise ja pandilepingu sõlmimise kohta
 • renoveerimistööd on ette nähtud korterelamu majanduskavas
 • korterelamuks loetakse vähemalt 3 korteriga elamuid
 • korteriomanditest vähemalt 80% kuulub füüsilistele isikutele

 • kuni 5 korteriga elamus peavad kõik korteriomandid kuuluma erinevatele ja üksteisega mitteseotud isikutele

 • korterelamu on kasutusel elamuna

Olulised tingimused

Kuidas taotleda

KredExilt laenu saamiseks peab olemas olema pankade otsus või vastus teie korteriühistule laenu mitte anda või pakkumine on ebamõistlike tingimustega. Ebamõistlikuks loeme näiteks intressimäära, mille suurus ületab kahekordselt turul pankade poolt samaväärsele projektile pakutavat intressimäära, või nõutava omafinantseeringu suurus ületab 20%. Samuti võite KredExilt renoveerimislaenu taotleda,  kui soovite kogu elamu rekonstrueerida, kuid pangast ei saa tööde finantseerimiseks piisavalt laenu. Kui panga laenuotsus või eitav vastus on käes, tuleks esitada KredExile laenutaotlus koos lisadokumentidega. Soovides kasutada koos laenuga ka KredExi poolt pakutavat korterelamu  rekonstrueerimistoetust, tuleb esmalt esitada KredExile taotlus toetuse saamiseks, seejärel peab pöörduma panka laenu saamiseks. Juhul, kui saate pangast negatiivse otsuse või ebamõistliku pakkumise, siis saate esitada laenutaotluse KredExile.

Küsimused ja taotlemiseks vajalikud dokumendid saatke aadressile [email protected].

NB! Ühe kirja suurus võib olla kuni 10MB. Suuremad kirjad ei pruugi kohale jõuda. Suuremahulised manused võib saata lingiga või eKredexi kaudu.

Laenuga finantseeritavad renoveerimistööd

Kõik kaasomandiga seotud renoveerimistööd, millega tagatakse korterelamu ehituskonstruktsiooniline stabiilsus, suurendatakse elamu energiatõhusust või millega paranevad korterelamu elanike elamistingimused, s.h. elamu, elamut teenindava maa ja sellel maal asuvate elamut teenindavate ehitiste säilimiseks või nende ökonoomsuse, turvalisuse ja heakorra parandamiseks teostatavad ehitus-, heakorra- ning haljastustööd, kui need tehakse koos elamu renoveerimisega.

Korterelamu renoveerimislaenu tingimused
 • Intress alates 2% + 6 kuu Euribor (kui Euribor on negatiivne võrdsustatakse see 0-ga)
 • Laenusumma: minimaalne summa 15 000 eurot, maksimaalne summa 3 miljonit ühistu kohta, sh kui ühistu haldab mitut korterelamut.
 • Omafinantseering alates 5%.
 • Tähtaeg kuni 30 aastat.
 • Maksepuhkus vastavalt vajadusele
 • Teenustasud:
  • lepingu sõlmimise tasu on 1% laenu summast, minimaalselt 150 eurot
  • lepingu muutmise tasu on laenu suurendamisel 1% suurendatavalt summalt, minimaalselt 30 eurot
  • laenu ennetähtaegsel tagastamisel 1% tagastatavast summast, minimaalselt 30 eurot.
 • Laenusaaja kohustub KredExiga kooskõlastama lepingus fikseeritavat piirsummat ületavate lisakohustuste võtmise, investeeringute tegemise ja vara koormamise .
 • Lepingu sõlmimisel on kohustus sõlmida kindlustus (soodustatud isik: Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus) kogu laenulepingu perioodi vältel.
 • Tagatis: tagatiseks on korteriühistu nõuded liikmete vastu majandamiskulude tasumise osas.
Vajalikud dokumendid korterelamu renoveerimislaenu korral
 • hemalt kahe panga laenuotsus
 • Laenutaotlus (taotlus.docx)
 • Üldkoosoleku otsuse protokolli originaal laenuvõtmise ja pandilepingu sõlmimise kohta ja osalenud KÜ liikmete registreerimisleht
 • Viimase majandusaasta finantsaruanne ja kehtiv majanduskava
 • Viimase kuu arved kolmelt suuremalt kommunaalteenuse osutajalt
 • Viimase 6 kuu konto väljavõte (kõikidest pankadest, kus KÜ arveldab)
 • Kinnistusregistri väljavõte korteriomanike kohta (mitte vanem kui 1 kuu enne üldkoosoleku toimumist)
 • Korterelamu renoveerimisprojekt või ehitise ekspertiisi akt või renoveerimiskava või energiaaudit
 • Teostatavate tööde hinnapakkumised (2 tk)
 • KredEx võib vajadusel küsida täiendavaid dokumente ja infot

 

Hea teada

Võta ühendust

Kristo Hütt

Kristo Hütt

kliendihaldur (eluasemelaenu käendus, korterelamu laen ja käendus, elamufondi arendamise investeeringutoetus)

kristo.hutt [at] kredex.ee