Rahastame ettevõtteid

Üks sagedasemaid takistusi ettevõtte loomisel ja laiendamisel on rahastuse puudus.

Balti riikides asub 80% töökohtadest väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes. Meie kõigi jaoks on tähtis, et need ettevõtted saaksid areneda ja kasvada.

Väikesed ja/või äsja loodud ettevõtted ei saa üldjuhul pangast laenu, kuna neil puudub kas vajalik tagatis, vara või tegutsemisajalugu. Samal ajal on just paljud neist need, kes algatavad majanduses innovatsiooni ja loovad töökohti.

KredExi roll finantsturul ongi eelkõige lahendada selliseid turutõrkeid. Teeme koostööd kõigi finantsturu osalistega, sh kõikide pankadega Eestis.

Alates asutamisest 2001. aastal on KredExi laenukäenduse abil ettevõtjatele kättesaadavaks tehtud ligikaudu 1,4 miljardit eurot lisarahastust.

Meie eesmärk on tagada piisav kohalik kapitalipakkumine ning riski- ja erakapitalituru terviklik areng.

Pakume rahastustuge nii äsja loodud kui ka ennast juba tõestanud, arenevatele ettevõtetele.

Eri arengufaasides ettevõtete rahastamisvajadused ja -võimalused on erinevad. Oleme loonud tingimused, mis aitavad ka alustaval ettevõttel kasvada ning luua uuenduslikke tooteid ja teenuseid.

Fondifondide kaudu pakume ka riskikapitali. Meie eesmärk on tagada piisav kohalik kapitalipakkumine ning riski- ja erakapitalituru terviklik areng.

KredExi tütarettevõte AS KredEx Krediidikindlustus aitab Eesti ettevõtetel maandada nii ekspordi kui ka kodumaise müügiga seotud krediidiriske, mis eelkõige tekivad maksmata arvetest ja võivad seega pärssida ettevõtte arengut.

Tagame laene, mille abiga korteriühistud renoveerivad elamut ning noored pered ja spetsialistid soetavad omale uue kodu.

Tutvu kindlasti ka meie finantsteenuste voldikuga.