Rahastame ettevõtteid - iduettevõtetele

Pakume iduettevõtetele tuge nii teadmiste, kontaktide kui ka rahastuse leidmisel.

KredEx viib ellu Startup Estonia programmi, mille eesmärk on luua Eestile rohkem iduettevõtete edulugusid.

Startup Estonia arendab kohalikku iduettevõtete ökosüsteemi ning loob arenguprogramme. Nende eesmärk on arendada iduettevõtjate teadmisi ja oskusi, parandada rahastusolukorda ning likvideerida õiguslikke kitsaskohti.

Rahastuse leidmiseks on iduettevõtetele abiks KredExi osalusega fondifondid

KredExi kaasabil on ellu kutsutud mitu programmi, mis aitavad iduettevõtjaid teadmiste, kontaktide ja rahastuse leidmisel.

Level11

Level11 (lõppenud) tõi kokku Eesti suured, keskmised ja iduettevõtted, et koos saavutada uus tase innovatsioonis. Toimusid ühised seminarid ja ettevõtete külastused, vahendati ärikontakte, loodi innovatsioonijuhtide klubi ning Level11 kiirendiprogramm.

Euroopa Kosmoseagentuuri Eesti äriinkubaator

Euroopa Kosmoseagentuuri Eesti äriinkubaator aitab kiiresti areneda kosmosevaldkonnaga seotud iduettevõtetel. 50 000-eurosele arendustoetusele saavad kandideerida uuenduslikud iduettevõtted, kelle äriidee põhineb kosmosetehnoloogia kasutamisel maal või kosmoses.

Startup Viisa

Eesti iduettevõtete kogukonna, Siseministeeriumi ja Startup Estonia koostöös sündinud viisaprogramm võimaldab Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide kodanikel töötada siinsete idufirmade heaks, aga ka olemasolevaid iduettevõtteid siia kolida ja Eestis uusi asutada.

Loe lähemalt siit: Startup Viisa

EdTech ja haridusinnovatsioon

2018. aasta lõpus alustasime koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga, et luua soodne kasvupinnas rahvusvahelise ambitsiooniga haridusvaldkonna idufirmade (ingl EdTech) edulugude tekkeks ja kasvuks.

Lisaks arendame mitut fookusvaldkonda, korraldame valdkonna üritusi ja kokkusaamisi, millest saad lähemalt lugeda siit