Rahastame ettevõtteid - Eksportivale ettevõttele

Eestis on palju ettevõtteid, kelle väärt tooted või teenused võiksid leida turgu ka välismaal. Arvestades riikide erinevat ettevõtluskeskkonda ning erinevaid reegleid, vajavad ettevõtted paindlikke ja parimatel praktikatel põhinevaid rahastamisvõimalusi.

Eesti ettevõtetel aitab turvaliselt välisturgudele laieneda KredEx, pakkudes laene, riigi garantiiga tagatisi ja krediidikindlustust.

Eksportivatel tööstusettevõtetele anname ekspordilaenu. See võimaldab välisostjal tasuda Eestis toodetud kauba eest pikema ajavahemiku jooksul ja Eesti ettevõttel rahastada selle kauba tootmist.

Välisturgudele müües tuleb tihti pakkuda pikemat maksetähtaega, kui me Eestis harjunud oleme. Et maandada tasumata arvetest tulenevat riski, pakume krediidikindlustust.

Vaata eksportivale ettevõtjale mõeldud teenuseid
 
KredExi ekspordilaen on mõeldud Eestis toodetud kaupade eksportimise tehingute rahastamiseks ja laen väljastatakse Eesti eksportijale. Ekspordilaenu sihtotstarve on võimaldada välisostjale vähemalt kahe aasta pikkust maksetähtaega ning rahastada krediidikindlustuse preemiamakse tasumist ja vajaduse korral ka välisostjale müüdavate kaupade tootmist.
Stardilaen

Stardilaen Suletud

KredExi stardilaen on mõeldud kuni kolm aastat tegutsenud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele oma ettevõtte investeeringute ja/või käibevahendite rahastamiseks.
Laenukäendus on abiks siis, kui ettevõte soovib kasutada pangalaenu, liisingut või pangagarantiid, kuid selle saamiseks puuduvad tal piisavad tagatised või tegutsemisajalugu.

KredExi kapitalilaen on allutatud laen, mille sihtrühm on ärimudeli toimimist tõestanud ja hea arengupotentsiaaliga kiiresti kasvavad ettevõtted. Kapitalilaenu sihtotstarve on rahastada tegevusi, mille eesmärk on suurendada ettevõtte arendamise või laiendamise kaudu selle konkurentsivõimet.

Tööstuslaen aitab siis, kui ettevõtja soovib kasutada investeeringu tegemiseks pangalaenu või liisingut, kuid tal endal puudub omafinantseering. Tööstuslaen kui allutatud laen suurendab kaasfinantseerijate silmis ettevõtte omafinantseeringut.
Aitamaks nii Eesti alustavatel kui ka pikemalt tegutsenud kiirelt kasvavatel ettevõtetel areneda ning kasvu rahastada, pakub KredEx fondifondide kaudu riskikapitali. Eesmärk on tagada piisav kohalik kapitalipakkumine ning riski- ja erakapitalituru terviklik areng.